Thema's
Gecertificeerde processen en producten

Internationaal erkende managementsysteemstandaards werden bij WAGO al vroeg geïmplementeerd en in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Wij zetten ons niet alleen in voor de kwaliteit van de door ons geleverde producten en diensten, maar ook voor verantwoord handelen op het gebied van milieu, energie, gezondheid en arbeidsveiligheid alsmede onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze certificaten tonen aan dat dit bij WAGO in de praktijk wordt gebracht.

Wij zijn gecertificeerd conform:

  • DIN ISO 14001
  • DIN EN ISO 50001
  • DIN ISO 9001
  • IRIS
  • AEO
  • Interseroh
  • SA 8000
  • OHSAS 18001

OHSAS 18001

WAGO hecht veel waarde aan arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming. De wettelijke eisen aan de arbeidsveiligheid en de gezondheidsbescherming worden vanzelfsprekend nageleefd. Hiervoor hebben wij een managementsysteem op basis van OHSAS 18001 en ISO 45001 geïmplementeerd. Onze vestigingen in India en China worden sinds 2017 eveneens extern gecertificeerd.

DIN ISO 14001

WAGO hecht grote waarde aan een hoge mate van milieumanagement en een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen en energie. Deze inspanningen werden met het certificaat conform ISO 14001 bevestigd.

Onafhankelijke certificeringsinstanties verklaren dat WAGO voldoet aan de eisen van de norm DIN ISO 14001. Dit toont aan dat wij ons niet alleen ten opzichte van de kwaliteit van onze producten, maar ook ten opzichte van mens en millieu verplicht voelen.

DIN EN ISO 50001

WAGO beseft hoe belangrijk energie-efficiëntie en een zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen en energie is. De certificeringsinstantie TÜV Süd Management Service GmbH heeft dit in het kader van de succesvolle certificering voor de fabrieken in Duitsland (Minden en Sondershausen) overeenkomstig ISO 50001 geattesteerd.

DIN ISO 9001

Op de internationale markt spelen naast de kwaliteit van de producten ook andere factoren een belangrijke rol met het oog op de tevredenheid van onze klanten, bijvoorbeeld een betrouwbare service, een goede communicatie en transparante kosten en afspraken. Om alle bedrijfsprocessen hierop af te stemmen, heeft WAGO het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 geïmplementeerd en door een onafhankelijke certificeringsinstantie laten bevestigen.

IRIS

Het IRIS-certificaat is voor WAGO de sleutel tot internationale klanten in de spoorwegindustrie. Als één van de eerste bedrijven heeft WAGO het IRIS-certificaat behaald. Het certificaat verenigt de vereisten van de Europese spoorbranchevereniging (UNIFE) en de internationale norm voor managementsystemen ISO/TS 22163. Deze vereisten combineren onderwerpen van de norm ISO 9001 en vullen deze aan met bijkomende onderwerpen en concrete informatie om zowel de klanttevredenheid als het zakelijke succes systematisch te garanderen.

AEO

AEO staat voor Authorised Economic Operator (Customs). Het doel is om de internationale leveringsketen (supply chain) van de fabrikant tot de eindgebruiker te beveiligen. De AEO-status geldt binnen de gehele EU. Vaak wordt een AEO-vergunning door grote bedrijven als voorwaarde gesteld om zakelijke relaties aan te gaan. Er zijn 3 AEO-vergunningen: de vergunning Douanevereenvoudigingen (AEO C), de vergunning Veiligheid (AEO S) en de vergunning die beide genoemde varianten omvat. WAGO beschikt over een gecombineerde status (AEO C + AEO S) voor de locaties Minden en Sondershausen.

Interseroh-certificaat

Als eerste aanbieder van verkoop- en transportverpakkingen heeft WAGO een producentenverantwoordelijkheid. Naast het materiaalbesparende ontwerp hebben de juiste inzameling en de milieuvriendelijke recycling van onze verpakkingen voor ons hoogste prioriteit. Door onze deelname aan een duaal systeem wordt dit proces regelmatig bevestigd met een recyclingcertificaat.

SA 8000

WAGO zet zich actief in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze Chinese vestiging werd in 2018 voor het eerst gecertificeerd volgens de managementstandaard SA 8000 (Social Accountability). Deze standaard geldt als minimumvereiste voor sociale standaards en arbeidsstandaards en heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren.

Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven
Minder weergeven
Meer weergeven