Thema's
EDI en ELGATE

Met EDI worden gegevens van standaard bedrijfsprocessen tussen twee systemen volledig automatisch uitgewisseld. ELGATE is het centrale knooppunt voor de uitwisseling van bedrijfsgegevens tussen groothandel en elektroindustrie. WAGO ondersteunt beide oplossingen, zodat u onze producten eenvoudig en veilig kunt bestellen.

Kort samengevat:

 • EDI staat voor Electronic Data Interchange.
 • EDI automatiseert de overdracht van bedrijfsdocumenten.
 • ELGATE staat voor de technologie voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsgegevens (Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie).
 • ELGATE is een informatiesysteem voor de elektroindustrie en de groothandel.

Overzicht

Bedrijfsdocumenten veilig verzenden - met ELGATE

Wat is EDI?
EDI oftewel Electronic Data Interchange maakt de veilige en snelle overdracht van bestellingen, orderbevestigingen, facturen en bewijzen van levering tussen uw bedrijf en WAGO mogelijk. Voor de overdracht worden de bedrijfsdocumenten in een EDI-standaardformaat omgezet dat zowel de zender als de ontvanger kan lezen. Vervolgens worden de gegevens via een willekeurig transportprotocol overgedragen.

Waarvoor is EDI nodig?
Een directe uitwisseling van elektronische documenten tussen twee systemen is moeilijk te realiseren. In EDI heeft zich daarom de standaard EDIFACT geëtableerd. Om EDIFACT-berichten te kunnen genereren of te verwerken, heeft u speciale software en een zogenoemde EDI-converter nodig. Deze wordt door verschillende softwarebedrijven aangeboden. Bovendien moeten verschillende communicatietrajecten ter beschikking gesteld worden (onder andere x.400, AS/2, FTP) om veilig en storingsvrij documenten met partners uit te kunnen wisselen. Afhankelijk van uw processen en de omvang van uw berichten kan het voordeliger zijn om dit aan een extern bedrijf (een zogenoemd clearing center) uit te besteden. WAGO heeft deze taak uitbesteed aan het bedrijf Curamus GmbH in het Duitse Oldenburg.

WAGO ondersteunt u graag bij de opbouw van een EDI-systeem. U kunt kiezen of u uw EDI-systeem zelf wilt beheren of het beheer aan een extern bedrijf uit wilt besteden. Wij hebben jarenlange ervaring met EDI en kunnen u zowel op commercieel als op technisch vlak adviseren. Neem contact met ons op en profiteer van de voordelen van EDI.

Uw voordelen:

 • Papierloze uitwisseling van documenten

 • Directe registratie van bestellingen in het doelsysteem

 • Meervoudige en foutieve registraties zijn uitgesloten

 • Snelle en automatische verzending van de orderbevestiging

 • Verhoging van de plannings- en dispositieveiligheid

 • Informatie over de levering direct na het verpakken

 • Geautomatiseerde facturering

Ondersteunde formaten van EDI

WAGO vertrouwt op de EDI-standaard EDIFACT in het formaat EDILEKTRO conform D96a. Andere EDIFACT-versies of andere formaten (bijv. XML, SAP IDOC) converteren wij graag voor u.

Bovendien bieden wij u de mogelijkheid om u via myOpenFactory aan te sluiten.

De volgende EDI-berichten worden door WAGO ondersteund:

 • Bestelling (ORDERS)

 • Orderbevestiging (ORDRSP – Orders Response)

 • Verzendbericht (DESADV – Despatch Advice/VDA 4905)

 • Factuur (INVOIC)

 • Factuur in ZUGFeRD-formaat

Voorbeeld van een EDI-project

 1. Eerste contactname met uw EDI-contactpersonen bij WAGO
  Neem a.u.b. contact op met uw EDI-contactpersoon bij WAGO. Na een eerste gesprek sturen wij u graag onze checklist toe.
 2. Gedetailleerde afstemming
  Samen met u stemmen wij de EDI-formaten, de communicatietrajecten en eventuele speciale afwikkelingen af.
 3. Uitbesteding van het project van WAGO aan Curamus
  Nadat alle benodigde informatie is samengesteld, verzoeken wij u ons een testbestelling toe te sturen. Wij geven Curamus vervolgens de opdracht om de bestelling te verwerken. Indien nodig neemt Curamus direct contact met u op.
 4. Vergelijken van stamgegevens
  Vóór het bedrijf verdient het aanbeveling om de stamgegevens van de artikelen te vergelijken c.q. af te stemmen. Hierdoor kunnen EDI-bestellingen foutloos en snel verwerkt worden.
 5. Testfase en afsluiting
  Afhankelijk van de omvang van de gewenste berichten is een testfase vóór het "go live" noodzakelijk.

Snelle uitwisseling van informatie met ELGATE

Wat is ELGATE?

ELGATE oftewel "Elektro-Geschäftsdaten-Austausch-Technologie" (technologie voor de elektronische uitwisseling van bedrijfsgegevens) is een gesloten informatiesysteem voor geautoriseerde deelnemers in de elektroindustrie en de groothandel, en is samen met de Duitse brancheorganisaties voor elektrotechniek en elektroindustrie (ZVEI) en voor de elektrogroothandel (VEG) ontwikkeld.

De informatie wordt uitgewisseld door het ter beschikking stellen van de benodigde gegevens uit het ERP-systeem van de fabrikant/leverancier. Bedrijfsgegevens worden hierdoor niet tussentijds opgeslagen.

Uw voordelen:

 • Uniforme gebruikersinterface voor leveranciers en fabrikanten

 • Plaats-, tijd- en persoonsongebonden bewerking van aanvragen

 • Verlaging van de kosten door gemeenschappelijke opbouw en gebruik van het informatiesysteem

 • Tijdbesparing en optimalisering van de proceskosten

 • Verhoging van klanttevredenheid en klantenbinding

 • Levering van echte gegevens uit het ERP-systeem; gegevens hoeven dus niet afzonderlijk ter beschikking gesteld te worden

 • Gebruik van reeds aanwezige portaaltechnologieën

 • Hoge actualiteit van de gegevensbestanden

 • Korte administratietijden

UW CONTACTPERSOON BIJ WAGO

Verkoop Industrie


Telefoon: +31 (55) 36 83 505

industrie@wago.com

Verkoop Groothandel en Installatie


Telefoon: +31 (55) 36 83 506

installatietechniek@wago.com