Op deze pagina:

Intelligente en veilige gebouwautomatisering

2 december 2020
Cyber security in de gebouwautomatisering: effectieve bescherming tegen cyberaanvallen

Gebouwautomatiseringssystemen versmelten in toenemende mate met IT-oplossingen; processen die gericht zijn op de bescherming tegen zowel externe als interne netwerkaanvallen zijn tot dusverre echter mondjesmaat beschikbaar. De reden hiervoor is dat in de gebouwtechniek veelal onbeveiligde systemen in aanraking komen met complexe IT-infrastructuren.

Intelligente en veilige gebouwautomatisering

  • Open en interoperabele gebouwautomatiseringssystemen vormen het fundament van een energie-efficiënte gebouwautomatisering.
  • Gebouwtechniek wordt verbonden met intelligente elektriciteitsnetten; daarom moeten exploitanten van gebouwen zich op de veiligheid tegen netwerkaanvallen concentreren.
  • WAGO stelt de kennis en de techniek beschikbaar om de IT-infrastructuur voor de gebouwautomatisering reeds bij de planning of achteraf optimaal te beschermen.

Veilig verbonden

Reeds bestaande gebouwen kunnen dankzij de moderne gebouwautomatisering met weinig moeite in zogenoemde "smart buildings" worden veranderd - inclusief een hoge energie-efficiëntie en een hoge mate van comfort. Cyber security die up-to-date is zorgt hierbij voor een veilige exploitatie van het gebouw.

Intelligente gebouwen bieden een enorm energiebesparingspotentieel. De vraag is echter hoe netwerkverbindingen en digitalisering verder geïmplementeerd kunnen worden zonder dat exploitanten moeten vrezen voor de ongewenste toegang tot de gebouwautomatisering? Deze vraag houdt tal van aanbieders op het gebied van de gebouwautomatisering bezig. Cyber security heeft ook bij WAGO hoge prioriteit: alle oplossingen worden met behulp van de meest actuele veiligheidstechnologieën beschermd, zodat ongewenste toegang maximaal bemoeilijkt wordt. Tegelijkertijd bieden open en interoperabele automatiseringsoplossingen gebruikers alle mogelijkheden om projecten efficiënt te realiseren. Veiligheid zonder verlies van flexibiliteit - op lange termijn de meest succesvolle keuze voor complexe gebouwautomatiseringsprojecten.

Bestaande toepassingen eenvoudig beveiligen!

Veiligheid met controllers van WAGO

WAGO levert de kennis én de techniek om gebouwen energie-efficiënt en veilig te kunnen plannen en te bouwen. De controllers PFC200 en PFC100 van WAGO valt hierbij een centrale rol ten deel. Deze controllers beschikken standaard over een geïntegreerde firewall die netwerkaanvallen afweert. Bovendien zijn de controllers voorzien van Cloud Connectivity, zodat gebouwgegevens optimaal beschermd zijn tegen ongewenste toegang. De gegevens worden direct in de besturing gecodeerd en vervolgens via IPsec- of OpenVPN-verbindingen aan de cloud overgedragen.

buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Cyber security direct in de switch

  • Industrial Managed Switches met hardwaregebaseerde codering (MAC security).
  • Veilige overdracht van gegevens in bestaande netwerken implementeren.
  • Authenticatie in het netwerk

» Als we het vandaag de dag over gebouwautomatisering hebben, spreekt het voor zich dat netwerkveiligheid een integraal onderdeel daarvan is. «

Martin Hardenfels

- Head of Business Development Building WAGO -

Martin Hardenfels

- Head of Business, Development Building WAGO -

Cyber security in gebouwen

WAGOdirect Building: Toekomstbestendig bouwen

De moderne gebouwtechniek biedt enorm veel potentieel: gebouwen kunnen aanzienlijk comfortabeler, efficiënter én energiezuiniger worden vormgegeven. Tegelijkertijd worden ook de eisen waaraan gebouwen moeten voldoen strenger. Hoe deze eisen er in de praktijk uitzien, en hoe u reeds nu toekomstbestendig kunt bouwen om aan de eisen van morgen te voldoen, leest u in de actuele uitgave van WAGOdirect Building.

Energie-efficiënte en veilige projecten

In de Duitse stad Saarlouis wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de controllers PFC200 en van de WAGO Cloud om een stedelijke energiecentrale en een bronsysteem te bewaken en energie-efficiënter te kunnen exploiteren. De controllers verzamelen de gegevens en dragen deze over aan de cloud, zodat de voor de energiecentrale en bronsysteem verantwoordelijke medewerkers hierop vanaf ieder willekeurig punt kunnen toegrijpen. Als de installaties van de energiecentrale bijvoorbeeld niet efficiënt werken, kunnen de medewerkers dit in het kader van het asset management snel herkennen en gepaste tegenmaatregelen nemen. Met administratieve en veiligheidstechnische aspecten hoeft hierbij geen rekening gehouden te worden - daarvoor zorgen de veiligheidsfeatures van WAGO in de toegepaste techniek.

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop Installatietechniek NL

Verkoop Installatietechniek