Thema's 31 januari 2020
Nieuwe bedrijfsmodellen voor fabrikanten van modules

MTP biedt de machinebouw nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden

Wat is de kerncompetentie van een machinebouwer? De manier waarop hij zijn machines bouwt? De intelligente opeenvolging van verschillende processen en taken die als machine één geheel vormen? Het feit dat hij de behoeften van zijn klanten in de desbetreffende branches goed kent? Deze vragen kunnen met een kort, maar krachtig "Ja" worden beantwoord. Minder duidelijk is het antwoord op de vraag of de integratie van eigen machines in het procesbesturingsniveau van de klanten tot de kerncompetentie behoort. Machinebouwers zijn professionals in de machinebouw, en niet automatisch experts voor SCADA-systemen. Deze uitspraak maakt duidelijk waarom het gebruik van MTP enorm veel potentieel biedt voor machinebouwers. Het "Module Type Package" ontsluit nieuwe marktpotentiëlen - los van de vraag of SCADA-knowhow beschikbaar is of niet.

Uw voordelen:

  • Focus op de eigen expertise
  • Aanboren van nieuwe markten
  • Vrijheid van besturingssystemen en procesbesturingsniveaus
  • Bundeling van vakmensen en expertise

Machinebouw wordt onafhankelijk van het besturingssysteem

Dankzij het "Module Type Package" zijn fabrikanten van modules in staat om hun positie als toeleverancier binnen de branche van de installatietechniek te verstevigen. Deze uitspraak kan worden verklaard door het feit dat de ontwikkelingswerkzaamheden hun neerslag in de verdere ontwikkeling van machines of installatiemodules vinden, zonder dat hiervoor hulpmiddelen voorinterfaces of de integratie van software in het procesbesturingsniveau gebruikt hoeven te worden. Bovendien staan met name kleinere machinebouwers met MTP niet meer voor het dilemma om eigen experts op het gebied van besturingssystemen in dienst te moeten nemen. Dit aspect heeft momenteel tot gevolg dat middelgrote, hooggespecialiseerde fabrikanten van modules vaak nauwelijks een rol spelen in de installatietechniek, simpelweg omdat de competentie op het gebied van besturingssystemen ontbreekt.

Onafhankelijk in de keuze van de middelen

Over het algemeen kiezen fabrikanten van modules bij de besturingstechniek voor één tot maximaal twee fabrikanten, afhankelijk van de branche en de markt. Als installatiebouwers of exploitanten systemen van andere fabrikanten gebruiken, speelt de fabrikant van de modules geen rol van betekenis meer - tenzij de fabrikant voor een tijdsintensieve en dure herprogrammering kiest. Het gebruik van MTP maakt de complete machine- en installatiebouw volledig onafhankelijk van het merk dat op het besturingssysteem prijkt. Het grote voordeel: de fabrikant van de module kan zich volledig toeleggen op de doorontwikkeling van zijn technologie en de verbetering van de machines als geheel, en hoeft zich hierdoor geen zorgen te maken over de aansluiting van zijn besturingssysteem.

MODULE TYPE PACKAGE (MTP) – DE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

Patstelling of schaakmat bij MTP – wie doet de volgende zet?

In tal van artikelen worden de voordelen van de modularisering in de automatisering geprezen. In individuele gesprekken blijkt echter dat er een gebrek is aan vertrouwen in de bedrijfszekerheid en aan een ruim productassortiment van de fabrikanten van modules. Een klassieke patstelling. Maar hoe kan deze worden opgelost?

Momenteel heeft de fabrikant van de module de indruk dat de flexibiliteit in de productie alleen voordelen heeft voor de exploitant. Veel wijst er echter op dat een verlaging van het investeringsrisico voor de exploitant tot nieuwe bedrijfsmodellen voor de fabrikanten van modules leidt. Plug & Produce met een variabele scale-up kan alleen vruchten afwerpen als de modules gestandaardiseerd beschikbaar zijn en als bijbehorende diensten en services voor bedrijf en onderhoud aangeboden worden. En wie kan hierin beter voorzien dan de fabrikant zelf? – "Filtration as a service"? – "Mixing as a service"! Deze modellen functioneren alleen met duidelijke systeemgrenzen en verantwoordelijkheden - en die worden geleverd door MTP.

U wilt een zet doen? WAGO is er klaar voor!

Actueler dan ooit? Inzichten in de modulaire installatiebouw in 2017

"Een (bijkomend) bedrijfsmodel is de lokale oftewel decentrale productie in de buurt van de klant of direct op de productielocaties van de klant (verbruiker). Een voordeel van dergelijke modellen kan de verlaging van de logistieke kosten zijn." (Dechema & VDI, ProcessNet AK “Modulare Anlagen”, 2017, pagina 26)

Wat in 2017 een tot nadenken stemmende gedachte leek, vooral met het oog op de gestaag groeiende productiecapaciteiten in het Verre Oosten, kan vandaag de dag als hulpmiddel worden beschouwd om te profiteren van de globalisering, zonder hierbij overgeleverd te zijn aan ineenstortende logistieke ketens alsmede om de uitstoot van voor het klimaat schadelijke gassen door het transport te beperken. Het vakartikel van ProcessNet geeft ook antwoorden aan de hand van de jaarlijkse productiehoeveelheden en het aantal noodzakelijke processtappen waarbij een modulaire productie de moeite waard is. Fabrikanten van modules wordt hierdoor een aantrekkelijk perspectief geboden.

Interessante gedachte voor uw bedrijf? WAGO is er klaar voor!

De dupe door de CE-verklaring van de fabrikant?

Voor de kwalificatie van bedrijven conform GMP of GAMP en de CE-verklaring van de fabrikant is een afgeronde deelkwalificatie van de modules vereist, zodat alleen de kwalificatie van het gehele systeem uitgevoerd hoeft te worden. Dit betekent dat modulariteit ook als methode toegepast moet worden in de toelatingsprocedures om van de hogere mate van flexibiliteit te kunnen profiteren. Voor exploitanten, systeemintegratoren en fabrikanten van modules is het in ieder geval eenvoudiger om de grenzen van de verantwoordelijkheid in automatiseringssoftware te vatten als een duidelijke systeemgrens en beschrijving beschikbaar is.

Op het gebied van de automatisering is MTP hier klaar voor – en WAGO ook!

Zend- en ontvangstproblemen? – MTP helpt overdrachtsverliezen tijdens de inbedrijfstelling te verlagen!

De inbedrijfstelling van installaties zonder enige problemen is een echte uitzondering. Een veel voorkomende oorzaak hiervan is de communicatie tussen de betrokken partijen en de coördinatie van de werkzaamheden. Uiteenlopende meningen, interesses en werkwijzen van de betrokken partijen zorgen vaak voor vertragingen. Zou het in dit geval niet zinvol zijn om het aantal partijen te minimaliseren om de kwaliteit te verhogen? Het "Module Type Package" (MTP) kan van doorslaggevend belang zijn voor een vereenvoudiging van de raakvlakken tussen de systeem- en modulefabrikanten enerzijds en de exploitant, de eigenaar of de EPC anderzijds. Modules kunnen op deze wijze eenvoudig functioneel en visueel worden beschreven, en kunnen dankzij de gestandaardiseerde opbouw van het MTP in willekeurige besturingssystemen geïntegreerd worden.

Wilt u uw zendvermogen verhogen en uw ontvangst verbeteren? WAGO is er klaar voor!

Overeenkomsten herkennen - een tweeledige strategie bespaart tijd en leidt sneller naar het gewenste doel

Wat als twee taken altijd tegelijkertijd afgewerkt zouden kunnen worden? Zouden enkele processen hierdoor niet aanzienlijk effectiever uitgevoerd kunnen worden? Dat is het grote voordeel van een modulair systeemconcept. Met het "Module Type Package" (MTP) kan de tijd van de planning tot de inbedrijfstelling aanzienlijk worden ingekort. Dankzij de zogenoemde "digitale tweeling" van een module, het MTP, kan de integratie in het besturingssysteem aanzienlijk vroeger worden gerealiseerd, zonder dat de module fysiek aanwezig hoeft te zijn. Parallel hieraan kan de module in dit geval zowel gefabriceerd en geleverd als geïntegreerd worden. Hierdoor kan de tijd tot de inbedrijfstelling aanzienlijk worden ingekort en kunnen installaties eerder worden afgeschreven.

Heeft u al overeenkomsten kunnen herkennen? WAGO helpt u bij de realisatie!

Meer informatie over de modulaire automatisering

Exploitanten van installaties

Ervaar hier hoe MTP uw installaties veelzijdig inzetbaar maakt om sneller op marktbehoeften te kunnen reageren.

Procesindustrie

Modulair opgebouwde procestechniek in de chemische en farmaceutische industrie biedt de mogelijkheid om productiesystemen te modificeren, de capaciteit aan de actuele marktsituatie aan te passen of om sneller op de markt aanwezig te zijn met nieuwe producten.

Uw contactpersoon bij WAGO

Market Management Building & Industry

WAGO in andere branches

INSPIRATIE - VOOR U

Procestechniek

Energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen waarvan zowel gebruikers als planners profiteren.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Scheepvaart en offshore

Energiemanagement, explosiebeveiliging, proces 4.0 of cyber security: WAGO werkt permanent aan oplossingen waarvan zowel gebruikers als planners profiteren.