energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabiele stroomvoorziening met zon en wind

Het toenemende aanbod aan volatiele duurzame energie heeft invloed op de vraag naar systeemdiensten en vraagt om meer flexibiliteit in de energievoorziening. WAGO ondersteunt de exploitanten van elektriciteitsnetten bij de intelligente koppeling en regeling van duurzame energie.

Het aandeel energie uit duurzame bronnen stijgt wereldwijd in een adembenemend tempo. Fluctuaties in de voeding van de door zonnesystemen en windturbines opgewekte stroom hebben echter een nadelige invloed op het netmanagement: door de inconstante voeding kan het opgewekte vermogen moeilijk voorspeld worden en is het eveneens moeilijker om de netstabiliteit op een gelijkblijvend niveau te houden. Er zijn echter oplossingen beschikbaar die de netten ontlasten.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: