energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Stabiele stroomvoorziening met zon en wind

Het toenemende aanbod aan volatiele duurzame energie heeft invloed op de vraag naar systeemdiensten en vraagt om meer flexibiliteit in de energievoorziening. WAGO ondersteunt de exploitanten van elektriciteitsnetten bij de intelligente koppeling en regeling van duurzame energie.

Het aandeel energie uit duurzame bronnen stijgt wereldwijd in een adembenemend tempo. Fluctuaties in de voeding van de door zonnesystemen en windturbines opgewekte stroom hebben echter een nadelige invloed op het netmanagement: door de inconstante voeding kan het opgewekte vermogen moeilijk voorspeld worden en is het eveneens moeilijker om de netstabiliteit op een gelijkblijvend niveau te houden. Er zijn echter oplossingen beschikbaar die de netten ontlasten.

WAGO in het elektriciteitsnet

Dat zijn onze oplossingen

Feed-In Management: Targeted Throttle Down of Sun and Wind

To ensure system security as renewable energy sources increase, grid operators can reduce the feed-in capacity of solar and wind farm systems remotely in the event of grid overload. The Renewable Energies Act stipulates the regulations depending on the plant's output. Depending on the required signal range, WAGO assembles the appropriate telecontrol solution for you from more than 500 different I/O modules. Advantages of WAGO's solution:

 • Broad product portfolio: From simple step control with or without emergency stop command to cos-ϕ or Q/U control
 • Direct coupling to the solar or wind farm's computer via OPC-XML, Soap or MODBUS RTU/TCP possible
 • Communication from the system according to custom requirements
 • Cybersecurity: PFC100/PFC200 Controllers comply with current IT security regulations for grid operators and can be hardened as described in the BDEW white paper.
 • Cloud connectivity: Connection to the cloud thanks to an MQTT software upgrade
 • Coupling the systems via IEC 60870, IEC 61850 or DNP 3.0 also possible

Solar power plants may be remotely controlled.

Virtual Power Plants: Intelligent Networking of Generation and Consumption

In virtual power plants, decentralized generators, storage systems and controllable loads, such as emergency generators or production systems, form a flexible and adjustable combination. Intelligently synchronizing these reduces loads on the power grid. WAGO Telecontrollers meet the requirements of the VHPready 4.0 communication standard, ensuring trouble-free connection of systems. Advantages of WAGO's solution:

 • Trouble-free connection of individual systems to the virtual power plant
 • Standardization of the objects and variables of different communication protocols with VHPready
 • Communication via predefined profiles using explicitly defined data point lists
 • Definition of domain-specific determinations like the specifications for operating behavior and reaction times via VHPready – this way, plants can be controlled via timetables.
 • Cybersecurity: PFC100/PFC200 Controllers comply with current IT security regulations for grid operators and can be hardened as described in the BDEW white paper.
 • Cloud connectivity: Connection to the cloud thanks to an MQTT software upgrade

Photovoltaic, battery and power-to-gas merge.

Tolken in netwerken

VHPready 4.0: dankzij de open industriële standaard kunnen generatoren en verbruikers eenvoudiger op virtuele energiecentrales aangesloten worden, aangezien deze standaard objecten en variabelen van verschillende communicatieprotocollen op één lijn brengt. De besturingen van WAGO voldoen aan de eisen zoals genoemd in de nieuwe specificatie.

logo_vhp-ready_2000x2000.jpg
VHPready 4.0

Operating Reserve: First Aid for the Grid

An operating reserve compensates for grid fluctuations. If operators of virtual power plants or individual generators and controllable consumers supply this power to the responsible transmission grid operators, they can generate additional revenue. For operating reserves, a distinction is made between primary, secondary and minute reserves that must be supplied within seconds, five minutes and 15 minutes respectively. Due to high standards for signal diversity, cybersecurity and availability, flexible, safe and rugged controllers are essential. Advantages of WAGO's solution:

 • Selection of more than 500 different I/O modules
 • Direct coupling to the solar or wind farm's computer via OPC-XML, Soap or MODBUS RTU/TCP possible
 • Communication from the system according to custom requirements
 • Cybersecurity: PFC100/PFC200 Controllers comply with current IT security regulations for grid operators and can be hardened as described in the BDEW white paper.
 • Cloud connectivity: Connection to the cloud thanks to an MQTT software upgrade

Offshore wind farms can also provide reserves.

Directe verkoop: duurzame stroom winstgevend verkopen

Duurzaam opgewekte stroom kan zowel aan grootverbruikers als via het energienet worden verkocht. Bij de directe verkoop wordt onderscheid gemaakt tussen de verplichte directe verkoop bij nieuwe installaties en de optionele verkoop bij reeds bestaande installaties. Duurzaam opgewekte stroom wordt net als conventioneel opgewekte stroom behandeld, gehandeld en tegen dezelfde marktprijs verkocht. Na de verkoop ontvangt de exploitant van de installatie de opbrengst uit de verkoop, samen met een marktpremie: hierdoor is de exploitant in staat om extra opbrengsten te genereren. Bij de klassieke directe verkoop van EEG-systemen worden de gebruiksgereedheid en het werkelijke vermogen geregistreerd. Bovendien worden de gewenste waarden voor het werkelijke vermogen als getrapt of als glijdend signaal ingesteld. WAGO levert voor iedere toepassing een oplossing op maat.

 • Keuze uit meer dan 500 verschillende I/O-modules
 • Registratie van het werkelijke vermogen via de 3-fasen modules voor de vermogensmeting
 • Registratie van vermogenswaarden met behulp van de aanwezige meetapparaten, bijvoorbeeld via MODBUS RTU/TCP/UDP, PROFIBUS
 • Registratie van vermogenswaarden met behulp van de aanwezige counters, bijv. via S0-impuls, IEC 62056-21 of SML (op aanvraag)
 • Rechtstreekse koppeling via omvormerprotocollen, zonneparkregelaars of windparkcomputers
 • Cyber security: de besturingen PFC100/PFC200 voldoen aan de actuele ICT-veiligheidsvoorschriften van de exploitanten van transmissienetten en kunnen overeenkomstig de actuele eisen van het BDEW White Papers gehard worden.
 • Cloud connectivity: verbinding met de cloud dankzij MQTT software upgrade

Geen zin in terugleververgoedingen? Verkoop uw stroom op de vrije markt!

See our Solutions at Work

WAGO in de praktijk

Referenties en meningen van experts uit het bereik energietechniek

Als partner en innovator realiseert WAGO tal van interessante projecten. Ervaar hier welke creatieve en efficiënte oplossingen wij op het gebied van energietechniek mogelijk maken.

Opslagsystemen vlakken zonnestroom af

Het Beierse centrum voor toegepast energieonderzoek (ZAE) onderzoekt hoe opslagsystemen kunnen helpen bij de integratie van fotovoltaïsche systemen. De techniek van WAGO valt hierbij een centrale rol ten deel.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg

Regelenergie succesvol beheren

Voor een storingsvrije bewaking en besturing van installaties vertrouwt de energiehandelaar Trianel op de service en de veelzijdige techniek van WAGO.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation NL

Technisch Support Automation

Andere serviceaanbiedingen: