Praktische tips
Weten wat er aan de hand is: praktische tips voor verdere producten

Voor de succesvolle omgang met onze producten bieden wij u inzichten en toepassingsinformatie.

Praktische tips

  • Voor installaties voor zonenergie
  • Voor stroomvoorziening
  • Voor armaturen
  • Voor de interfacekeuze

Praktische tips voor installaties voor zonenergie

  • Stroomsensoren meten stromen in modules en strengen van installaties van zonne energie

Tip: stroomsensoren meten stromen in modules en strengen van zonnesystemen

Het prestatievermogen van installatie voor zonne energie is niet alleen afhankelijk van de zonnestraling, maar ook van de storingsvrije werking van de zonnepanelen. Om deze te controleren, kunnen stroommetingen worden uitgevoerd met de WAGO 789-620 en 789-621 stroomsensoren tijdens bedrijf in de meetbereiken van 0 tot 80 A DC en 0 tot 140 A DC - met een meetnauwkeurigheid van 0,5% van de eindwaarde , Aan de hand van deze metingen kan een defect aan de zonnepanelen snel worden herkend.

De stroomsensor kan als MODBUS slave op het WAGO I/O-SYSTEM, op de To-Pass-remote module of op de HMI Panels van de productfamilie PERSPECTO® worden aangesloten. Per RS-485-lijn kunnen maximaal 32 sensoren in serie worden geschakeld. De adressering vindt met behulp van DIP-schakelaars plaats. Dankzij deze eigenschappen kunnen applicaties voor de bewaking voordelig en eenvoudig in fotovoltaïsche systemen worden geïnstalleerd.
Stromsensoren.jpg

Praktische tips voor de stroomvoorziening

  • Gedecentraliseerde voeding met EPSITRON® COMPACT Power
  • Kleinere afmetingen, grotere variabiliteit: EPSITRON®-voedingen

Tip: Gedecentraliseerde voeding met EPSITRON® COMPACT Power

De levering van gedecentraliseerde besturingen, schakelrelais en actuators vereist compacte, maar krachtige voedingen in kleine verdelers en platte bedieningspanelen. De productserie EPSITRON® COMPACT Power is precies ontworpen voor deze toepassing: met een hoogte van slechts 55 mm passen de apparaten zelfs daar waar slechts een kleine hoeveelheid ruimte beschikbaar is. Door het seriemontageformaat met breedtes van 54, 72 of 90 mm (overeenkomend met 3, 4 of 5 schaaleenheden volgens DIN 43880) kunnen de apparaten ook in kleine verdelers en meetstations worden geïnstalleerd zonder ruimte te verliezen.
Natuurlijke convectie vindt niet altijd plaats afhankelijk van de installatiesituatie, bijv. in een plafondmontage. Als een dergelijke installatiemethode onvermijdelijk is, is het gebruik van de COMPACT-Power-netvoedingen ideaal. Ze zijn met de juiste derating universeel monteerbaar. Typisch zijn spanningen van DC 12 V of 24 V voor gedecentraliseerde voeding nodig, met uitgangsvermogens tot ongeveer 100 W. Dit wordt geleverd door de COMPACT-Power-netvoedingen waarvan de uitgangsspanning natuurlijk galvanisch van de ingangszijde is gescheiden en aan de vereisten overeenkomstig. EN 60950-1 voldoet (SELV, Safety Extra Low Voltage).
epsitron_ueberkopfmontage.jpg

Montage boven het hoofd toegestaan (derating in acht nemen)

Het grote instelbereik van de uitgangsspanning kan worden gebruikt om lijnverliezen te compenseren of het levert bijv. meettechniek met speciale spanningen zoals DC 15 V of 18 V. In geval van overbelasting of kortsluiting reageren de apparaten met een constant stroomgedrag, d.w.z. ze beperken de uitgangsstroom tot ongeveer 110% van de nominale stroom. Dit gedrag is voordelig, wanneer bijv. een aangesloten belasting een hoge startstroom als gevolg van interne capaciteiten heeft. Als gevolg van dit gedrag kunnen de COMPACT-Power-netvoedingen op betrouwbare wijze elke belasting starten, zolang de continue stroom onder de nominale stroom van de voedingseenheid ligt.
Een snelle en foutloze opstart is steeds gewenst. Het gereedschapsloos klikken op de montagerail DIN 35, de gekleurde identificatie van de invoer- en uitvoerzijde, de markering van de trillingsvrije en onderhoudsvrije CAGE CLAMP®-aansluitingen alsook een DC-O.K.-weergave van de COMPACT Power-netvoedingen ondersteunen de gebruiker hierbij.
Groot bereiksingang AC 85 ... 264 V en netstoringsoverbrugging zorgen voor leverbetrouwbaarheid, zelfs bij spanningsdips van meer dan één periode.
De COMPACT Power netvoedingen voldoen aan beschermingsklasse II, de aansluiting aan de primaire zijde is eenvoudigweg op L en N, lekstromen tegen PE kunnen niet optreden.
Een voordeel van het werken in IT-netwerken, zoals bijv. te vinden in ziekenhuizen. WAGO biedt momenteel zeven verschillende COMPACT-Power-apparaten met nominale uitgangsstromen van 1,3 A, 2,5 A en 4 A (DC 24 V), 2 A, 4 A en 6,5 A (DC12 V) en 2 A (DC 18 V) aan.

Tip: Tip: kleinere afmetingen, grotere variabiliteit: EPSITRON®-voedingen

De voedingseenheid EPSITRON® ECO en COMPACT Power zijn dankzij hun veelzijdige montageopties en de slanke constructie geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
Hierdoor kan de draagrailadapter van de EPSITRON® ECO-Power-voedingen flexibel op het apparaat worden gemonteerd.
Bovendien is er ook de mogelijkheid van een variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsflenzen.
De EPSITRON® COMPACT-voedingen zijn dankzij hun serie-inbouwbehuizing volgens DIN 43880 uitstekend geschikt voor gebruik op DIN-rails in installatieverdelers. Ook deze apparaten hebben montagelipjes die een variabele schroefmontage van de voeding mogelijk maken. Voor betere koeling in alternatieve montageposities kan de frontplaat worden verwijderd.
praxistipps_3_gross.jpg

Schroefmontage/ Afneembare frontplaat

Praktische tips voor armaturen

  • Verlichting sneller installeren – met Linect®
  • Moderne armaturen met elektronische voorschakelapparaten

Tip: Armaturen sneller installeren – met Linect®

De montage en aansluiting van armaturen was tot dusverre bij inzet van conventionele aansluittechnieken een tijdsintensieve aangelegenheid. De fabrikant-onafhankelijke Linect®-interface is de beslissende doorbraak en ontwikkelt zich momenteel tot een nieuwe standaard voor de insteekverbinding van technische armaturen.

Naast het eenvoudige aanbestedingsproces, stelt Linect® de elektricien ter plaatse in staat om eenvoudig en snel te installeren. Dankzij het WINSTA®-connectorsysteem van WAGO zorgen voorgemonteerde kabels en mechanisch gecodeerde componenten voor een snelle en foutloze montage op de bouwplaats.
anschlusssystem_01_klein.jpg

Blijf variabel

Maar zelfs als conventionele bedrading vereist is, hoeft er niets veranderd te worden, omdat de Linect®-armaturen zowel een conventionele als een plugbare netaansluiting toelaten. Hierdoor en door het uniforme interface reduceert zich het aantal varianten: terwijl voorheen steekbare armaturen vaak afzonderlijk bij de fabrikant moesten worden besteld, zullen de Linect®-armaturen in de toekomst op voorraad zijn bij de groothandel.
De armaturen zijn hiervoor met een Linect®-armatuuraansluitklem, zoals bijv. met de serie 294 Linect® van WAGO uitgerust. Het heeft op de bovenkant een interface voor Linect®-compatibele connectorsystemen en op de onderkant conventionele klempunten voor de directe geleideraansluiting. Dit laatste laat zich - bij voeding via connectoren - ook gebruiken, om extra verbruikers aan te sluiten, die aanvankelijk niet waren bedoeld.

Slechts drie montagestappen met Linect® – installeer snel en veilig!
Door de eenvoudige bediening van de aansluitklem doen zich korte installatietijden voor. De connector dient slechts in de daarvoor bestemde Linect®-uitsparingen van de armatuur te worden geplaatst, vervolgens zijwaarts worden verschoven en dan worden ingedrukt totdat hij vastklikt - klaar! De constructie is zeer robuust en elimineert een verkeerd steken, omdat alle componenten mechanisch zijn gecodeerd. Voor de aansluiting van de armaturen zijn verschillende gecodeerde connectoren voor functies als dimmen, noodverlichting of net beschikbaar. Alle Linect®-componenten zijn tegen aanraking beveiligde componenten en maken vandaar de vervanging van defecte armaturen tijdens het bedrijf mogelijk. Ook het hergebruik van armaturen- en kabelsystemen bij andere toepassingen wordt hierdoor eveneens vereenvoudigd.
Een veelzijdig programma van WAGO
De insteekbare armatuuraansluiting Linect® kan eenvoudig en snel worden gerealiseerd met het WINSTA®-connectorsysteem. WAGO biedt al vijf verschillende WINSTA®-Linect®-T-connectoren van de WINSTA®-MIDI-familie, waaronder een 2-polige versie (L '; N') voor het aansluiten van noodverlichtingsarmaturen, een 3-polige versie (L; PE; N) voor aansluiting op netspanning, een 4-polige versie (N; PE; 2 / L; 1 / L ') voor noodverlichting met batterijvoeding en twee 5-polige versies. De eerste variant (N; PE; L; DA-; DA +) is bedoeld voor netspanning plus dimmen, de tweede (N; PE; L; N '; L') voor netspanning plus noodverlichting. Een derde variant (N; PE; L1; L2; L3) voor draaistroomtoepassingen is beschikbaar sinds oktober 2012.
De Linect®-klem zelf is voor 16 A gespecificeerd, het WINSTA®-connectorsysteem maakt stromen tot 25 A mogelijk en biedt zo reserves voor het geval van een latere installatie.
Linect®– klaar voor de markt!
Met de Light & Building 2012 is de fabrikantonafhankelijke marketingfase van Linect® gestart. Door de fabrikanten van componenten is de beschikbaarheid van het product gewaarborgd. Verlichtingsfabrikanten zoals Philips, Trilux enz. met een marktaandeel van meer dan 50% produceren Linect®-armaturen.
Meer informatie onder: http://www.linect.com

Tip: moderne verlichtingsarmaturen met elektronische voorschakelapparaten

Korte stroompieken – fatale gevolgen

Bij het inschakelen van armaturen ontstaan gedurende korte tijd aanzienlijke stroompieken: het ongewenste effect van contactlassen kan worden voorkomen door lampbelastingsrelais. Moderne verlichtingsarmaturen met elektronische voorschakelapparaten (EVSA's) bieden tal van voordelen. Deze moderne armaturen leveren flikkervij licht met een hoog rendement. Bij de planning van nieuwe verlichtingssystemen of de vervanging van oude verlichtingssystemen moet de inschakelstroom van de elektrische voorschakelapparaten (EVSA's) nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Een condensator in het ingangscircuit van verschillende elektronische voorschakelapparaten (EVSA's) veroorzaakt bij het inschakelen een aanzienlijke stroompiek die meer dan het tienvoudige van de nominale stroom kan bedragen. Hoewel deze stroom slechts enkele milliseconden aanwezig is, kan deze stroom tot een samenlassen van relaiscontacten leiden.
B160322_01_Gruppenfoto_788_354_788_721.jpg

Met welke aspecten moet bij de planning van verlichtingssystemen rekening worden gehouden?

Bij de keuze van de relais moet rekening worden gehouden met de inschakelstroom. Standaard relais zijn hier vaak geen optie. Daarom heeft WAGO relaismodules ontwikkeld waarvan de contacten korte en hoge inschakelpieken veilig op kunnen vangen. Het contactmateriaal voorkomt hierbij betrouwbaar het verstrikt raken of samenlassen van de contacten. Voor maximale inschakelpieken staan relaismodules met twee parallel werkende contacten ter beschikking.
Het eerst schakelende contact, bestaande uit hoogvast wolfraam, vangt de stroompiek op. Het hierna schakelende contact, bestaande uit een goed geleidende zilverlegering, leidt de bedrijfsstroom. Als alternatief voor de relais biedt WAGO voor werkbereiken met capacitieve lasten optocouplers en solid state relais. Speciale uitvoeringen met nulspanningsschakelaars reduceren de pieken tot een minimum.

Praktische tip voor de interfaceselectie

  • Relais of optocoupler - de selectiegids van WAGO

Tip: Relais of optocouplers? - De selectiegids van WAGO

De juiste selectie is belangrijk.
In industriële toepassingen zijn relais en optocouplers beproefde interfacemodules die een groot aantal taken kunnen uitvoeren. Er zijn echter enkele punten die in aanmerking moeten worden genomen voor een juist gebruik. Wanneer heb ik een relais nodig en wanneer is een optocoupler de betere keuze? Onder meer spelen selectiecriteria zoals de omgevingscondities van de plaats van gebruik, het toepassingsgebied, de schakelfrequentie en responstijden een grote rol.
Selectiegids relais en optocouplers
Het overzicht "RELAYS EN OPTOCOUPLER SELECTIEGIDS" bevat belangrijke informatie en een samenvatting van de meest relevante kenmerken van de twee productfamilies, zodat u een geschikte selectie voor uw toepassing kunt maken.
Bild002_Praxistipp4-2015jpg.jpg

Lees verdere pratische tips

Praktische tips

Rijgklemmen

We hebben alle nuttige informatie voor de juiste omgang met rijgklemmen van WAGO samengesteld.

Bühnenbild_Reihenklemmen_2000x1500px.jpg
Praktische tips

Verbindingsklemmen

Voor de veilige omgang met aansluitklemmen van WAGO hebben we alle belangrijke informatie voor u samengevat.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1500px.jpg
Praktische tips

Veiligheid en normen

Voor de juiste omgang met WAGO-producten op het gebied van veiligheid en normen hebben we alle waardevolle informatie voor u samengevat.

h_ur_2009_wmb-h_005_2000x1500.jpg

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwinstallatie

Optimale verbindingstechniek voor elektrische leidingen

Praktische tips voor installateurs: snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven gemakkelijker maken.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Gebouwinstallatie