Management van energiegegevens

Parametreren in plaats van programmeren

Het management van energiegegevens van WAGO, bestaande uit software in combinatie met een modulair besturingssysteem, registreert de meetgegevens van verschillende bronnen, media en invloedfactoren voor de energiemonitoring en verwerkt deze voor aanvullende analyses, archivering en rapportage. De verschillende signalen van de aangesloten meters en sensoren worden automatisch door de software herkend en kunnen door de eenvoudige parametrering comfortabel aan andere tools voor de energieanalyse ter beschikking worden gesteld.

Ons modulaire systeem - uw basis voor besparingen

 • Startklaar in een paar stappen
 • Open interfaces - omvangrijke verbindingsmogelijkheden met andere systemen
 • Monitoring van energiegegevens – onafhankelijk van locatie en software via de HTML5-webvisualisatie energiegegevens laten weergeven en maatregelen voor de energie-efficiëntie opstellen.
 • Geïntegreerde Cloud Connectivity – OpenVPN, IPsec en een geïntegreerde firewall garanderen een veilig overdrachtstraject en een veilige opslag van gegevens in de cloud.
 • Alarm bij een schending van de grenswaarden - e-mailnotificatie bij een overschrijding van de drempelwaarde

Tutorials

EDM Tutorials

Videos: 3 | Duration: 4:36

EDM Tutorials

Videos: 3 | Duration: 4:36

 • Licentiebeheer

  2:44

  Deel deze video

  Deel link

 • Applicatie overdragen

  1:52

  Deel deze video

  Deel link

 • Zo simpel kan efficiëntie zijn!

  Deel deze video

  Deel link

Management van energiegegevens met WAGO

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg
Slechts vijf stappen

Uw manier om te sparen

1. Keuze van de benodigde hardwarecomponenten

2. Download van de software voor het management van energiegegevens van WAGO en overdracht aan de applicatiecontroller

3. Inbouw van de hardware

4. Parametrering van het management van energiegegevens

5. Directe verbinding via Modbus TPC/UDP, doorsturen van CSV-bestanden via FTP of FTPS, versturen van gegevens naar de cloud

Componenten voor het meten van elektrische energie

 • Stroomtransformatoren voor het aansluiten van elektrische systemen met verschillende nominale stromen
 • Componenten voor de eenvoudige aanpassing van bestaande systemen
 • Potentiaalverbindingen voor de spanningsmeting
 • Gecombineerde stroom- en spanningsaftakkingen voor de 2-draads doorgangsklem

Gebruikersvriendelijke softwareapplicatie

 • Eenvoudige toewijzing van specifieke metergegevens en sensortechnologie
 • Comfortabel dataloggen overeenkomstig uw eisen
 • Transparante controle van de functionaliteit door de visualisatie van de gemeten gegevens
 • Automatische herkenning van een hardware-extensie
1

Een overzicht op maat

Creëer meerdere dashboards tegelijk - in een responsief ontwerp.

2

Verschillende soorten diagrammen

Bereken uw energiestatistieken of geef waarden weer - kies uit lijn-, oppervlakte-, staaf- en ringdiagrammen.

3

Broncombinatie

Combineer waarden uit verschillende bronnen in één diagram en maak verbanden zichtbaar.

4

Zichtbare drempels

Gebruik hulplijnen om de overschrijdingen van de bovenste / onderste drempelwaarden zichtbaar te maken.

5

Verkrijg exacte waarden

Volg de lijn met de cursor. Dit geeft u direct de exacte X- en Y-waarden

Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling

 • Automatische herkenning van de aangesloten I/O-modules
 • Transparante en duidelijk gestructureerde configuratiepagina's
 • Geen speciale programmeerkennis vereist

Energiekarakteristieken berekenen

Flexibele berekening van energiekarakteristieken met gebruikmaking van: hoofdbewerkingen, max./min., afronding, berekening van gemiddelden, trigonometrische functies en exponentiële functies.

 • Mogelijke beoordeling van de energie-efficiëntie conform ISO 50001
 • Alarm bij overschrijding van gedefinieerde grenswaarden
 • Overzichtelijke weergave van de berekende waarden inclusief chronologisch overzicht in de vorm van een dashboard
2019-10-17 13_50_49-EDM2_EinstellungenMathematischesObjekt_2000x1125.jpg

Datalogging en visualisatie

 • Cyclisch dataloggen van maximaal 80 kanalen
 • Comfortabele selectie van datapunten via de "data picker"
 • Eenvoudige export van het overzicht van de gelogde kanalen als CSV-bestanden voor de documentatie van meetpunten
 • Flexibele instelling van de geheugencyclustijden mogelijk
 • Visualisatie van geconfigureerde datapunten via de dataplotter als een lijn- of staafdiagram
pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg
Producten

PFC200

De applicatiecontroller PFC200 is de basishardware voor het management van energiegegevens.

Energiedatamanagement met OPC UA en MID-integratie!

Meer efficiëntie door interoperabiliteit en transparantie

Datatransparantie, systeemopenheid en gebruiksvriendelijke visualisatie - dit zijn de kenmerken die de WAGO Energy Data Management-oplossing onderscheiden. Met OPC UA, eenvoudige MID-energiemeterintegratie en duidelijke dashboards in HTML5, biedt het nu een nog uitgebreidere oplossing om aan de slag te gaan met of je energiebeheer uit te breiden.

Veel verschillende verbindingsopties
Volgens ISO 50001 vereist de weg naar een geïntegreerd energiebeheerplan een transparant en open-interface datamanagementsysteem. Dit is precies wat de WAGO Energy Data Management-software in alle bedrijfstakken mogelijk maakt - van fabricage tot gebouwentechniek en procesindustrie, omdat deze applicatie een breed scala aan bussystemen en communicatieprotocollen ondersteunt, waardoor een grote verscheidenheid aan lokaal geregistreerde gegevens mogelijk is. worden benaderd. De belangrijkste focus ligt hier op de in de branche bewezen standaard voor gegevensuitwisseling "Open Platform Communications Unified Architecture" (OPC UA).
Bijkomend voordeel: in factureringsrelevante toepassingen met MID-gestandaardiseerde energiemeters - zoals de 879-serie van WAGO - kunnen gegevens parallel aan de analyse worden geregistreerd en via Modbus® worden geëxporteerd - zonder extra hardware.

De voordelen voor u:

 • Uitgebreide connectiviteitsopties en hoge interoperabiliteit tussen energiemeters en -systemen (bijv. Via OPC UA)
 • In factureringsrelevante applicaties met MID-meters kunnen gegevens parallel aan analyse worden geregistreerd zonder extra hardware
 • Duidelijke, web-gevisualiseerde dashboards in HTML5 combineren gedetailleerde inzichten met gebruiksgemak
 • Het modulaire I / O-systeem biedt maximale schaalmogelijkheden om meettechniek en data-acquisitie, overdracht en analyse perfect aan uw specifieke omstandigheden aan te passen
MM-16098_EDM_OPC_UAMID_2000x1125.jpg
Neem contact met ons op

Market Management Industry Process

Andere serviceaanbiedingen:

Aanbevolen artikelen

Andere oplossingen op het gebied van energiemanagement

WAGO helpt u om uw potentieel optimaal te benutten - van de monitoring tot het vaststellen van geschikte maatregelen.

Procesoptimalisering via de cloud

Steeds meer bedrijven gebruiken de cloud om hun energie- en procesgegevens te visualiseren en te archiveren, of maken gebruik van de cloud om op basis van waarden efficiëntere bedrijfs- en onderhoudsstrategieën te ontwikkelen. Cyber security speelt hierbij altijd een belangrijke rol.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

Energiemanagement conform ISO 50001

Sinds oktober 2017 zijn nieuwe eisen voor energiemanagementsystemen conform ISO 50000 van toepassing. Bedrijven moeten nauwkeurig documenteren hoe de energie-efficiëntie verbeterd wordt. Wij laten u zien hoe u aan deze eisen kunt voldoen - en stellen u passende oplossingen voor.

MM-3368_Header-Graphics_ISO-50001_Header_Stage_2000x1125.jpg

Ook interessant

Vooruitgang met WAGO

De automatiserings- en contacttechniek van WAGO wordt niet alleen in het energiemanagement toegepast. Ontdek welke andere onderwerpen ons nog bezighouden.

Voor de industrie van morgen

Communicatie tussen meerdere locaties via de cloud of intelligente automatisering: de digitalisering in de industrie kent vele gezichten, nog meer potentieel en dankzij cyber security ook tal van uitdagingen.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering

Intelligente verlichtingsregeling

Door de combinatie van vooraf gedefinieerde hardware en gebruikersvriendelijke software biedt WAGO een lichtmanagementsysteem aan dat de planning en de inbedrijfstelling van nieuwe verlichtingssystemen aanzienlijk vereenvoudigt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Lichtmanagement