Veilig verbonden - met Cloud Connectivity

It’s all about data: in het verleden werden de technische gegevens van het veld hooguit aan het besturings- en beheerniveau overgedragen. Hier is ondertussen aardig wat verandering in gekomen. Dankzij de moderne informatietechnologie zijn de belangrijkste gegevens van de productie niet meer beperkt tot de klassieke automatiseringspyramide, maar altijd en overal beschikbaar. Enige voorwaarde: aan de technische voorwaarden moet zijn voldaan. De PFC-controllers van WAGO zijn uitgerust met Cloud Connectivity en dragen gegevens aan de WAGO Cloud over - of aan iedere andere MQTT-broker.

Uw voordelen:

  • Directe verbinding tussen veldniveau en cloud
  • Uitbreiding van bestaande installaties met onze PFC-controllers als IoT-gateway
  • Decentrale gegevensregistratie en mobiele visualisatie
  • Verbinding met Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM Cloud , SAP-Cloud of andere MQTT-brokers dankzij het gestandaardiseerde MQTT-protocol
  • Hoge mate van veiligheid dankzij TLS-codering

Schakel tussen de analoge en de digitale wereld

Cloud-oplossingen spelen ook in de industrie een steeds belangrijkere rol. De oplossingen vormen de schakel tussen de analoge en de digitale wereld, staan een efficiënt gebruik van productierelevante gegevens toe en vereenvoudigen het tot stand brengen van een globaal communicatienetwerk binnen het bedrijf, onafhankelijk van de locatie. Voor de producerende industrie bieden deze oplossingen tal van nieuwe perspectieven - met name als het om de beschikbaarheid van de installatie en de optimalisering van processen gaat.

Meerwaarde voor uw bedrijf

Gegevens registreren, digitaliseren en winstgevend met elkaar verbinden – dat is de centrale gedachte achter Industrie 4.0. Als interface tussen automatiserings- en informatietechniek komt Cloud Connectivity hieraan tegemoet. Geïnstalleerd op de PFC-controllers van WAGO kunnen machinegegevens via MQTT aan vrijwel iedere cloud overgedragen worden, hetzij Microsoft Azure, Amazon Web Services, IBM-Cloud, SAP-Cloud of de WAGO Cloud. Hier kunnen de gegevens verzameld en voor analysedoeleinden gebruikt worden. Op deze wijze creëert u een echte meerwaarde voor uw bedrijf – hetzij voor de verhoging van de efficiëntie in de productie, voor het energiemanagementof voor de ontwikkeling van aanvullende services en diensten voor uw klanten.

Alles onder controle - altijd en overal

Via het Web Based Management van de WAGO controllersworden de verbindingsgegevens van de cloud individueel geconfigureerd. Bovendien bepaalt u met de desbetreffende IEC-bibliotheek van e!COCKPIT welke gegevens aan de cloud overgedragen dienen te worden en welke gegevens alleen lokaal op de controllers verwerkt dienen te worden. Hierdoor heeft u altijd een goed overzicht over uw gegevens. Informatie over de status van de controller (bijvoorbeeld Run/Stop, verbindingsstatus en informatie over het apparaat zelf) kan met Cloud Connectivity aan een cloudoplossing overgedragen of via een MQTT-broker gedistribueerd worden. Cloud Connectivity behoort tot de standaard leveringsomvang van dePFC-controllers vanaf de firmwareversie 11, de benodigde bibliotheek in e!COCKPIT vanaf de versie 1.4.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation

Technisch Support Automation

Andere serviceaanbiedingen: