Op deze pagina:

Praktische tips 23 februari 2021
Praktische tips bij onze rijgklemmensystemen

Voor de correcte omgang met de rijgklemmen van WAGO hebben wij nuttige informatie voor u samengesteld: hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het aansluiten en loskoppelen van rijgklemmen, markeren, bruggen of over de voorschriften.

Praktische tips:

 • Bij etage installatieklemmen
 • Bij rijgklemmen
 • Bij het assortiment aan multifunctionele bruggen
 • Rijgklemmen in gebouwverdelers
 • Rijgklemmen in zekeringkast
 • Rijgklemmen doorverbinden

Praktische tips bij TOPJOB®S etage installatieklemmen

Hoe werkt de bedrading met de etage installatieklemmen in de schakelkast? Waarop moet worden gelet bij de montage en bij de inbedrijfstelling?

Meer ruimte in de schakelkast met etage installatieklemmen

Moderne gebouwinstallaties worden steeds omvangrijker, en verdelers worden met het oog op tijd- en kostenbesparingen in toenemende mate met installatieapparaten en klemmen uitgerust. Om het overzicht te houden, wordt met name bij de toepassing van de TOPJOB®S etage installatieklemmen het gebruik van de praktische markeringsstrook van WAGO aanbevolen.
Dankzij de CAGE CLAMP®-aansluiting met push-in techniek van WAGO is de bedrading uitermate eenvoudig:
 • Massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls kunnen direct worden aangesloten - snel en zonder gereedschap.
 • Alle andere geleidersoorten, zoals meeraderige geleiders en fijnaderige geleiders zonder adereindhulzen, kunnen door het voorafgaand openen van de veer eenvoudig en veilig worden aangesloten.
 • Het geplaatste bedieningsgereedschap houdt de geleiderinvoer geopend en markeert de klempositie - zo blijven de handen vrij voor het aansluiten.
Rijgklemmen zekeringskast

Tip: tijdbesparing bij montage en gebruik

De gebouwinstallatie stelt hoge eisen aan een rijgklemmensysteem. Naast de installatie en de inbedrijfstelling moeten ook reguliere tests snel, veilig en eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. Door het gebruik van etage installatieklemmen met N-scheiding van WAGO kan de meting van de isolatieweerstand worden uitgevoerd zonder de geleiders hiervoor los te koppelen, hetgeen volgens de normen eigenlijk vereist is.

Snelle en eenvoudige elektrische installatie dankzij TOPJOB®S etage installatieklemmen

TOPJOB®S etage installatieklemmen van WAGO zorgen voor een snelle en veilige gebouwinstallatie, omdat de klemmen zijn ontworpen voor een ruimtebesparende bedrading in standaard verdelers. Minimale afmetingen, zoals de geringe bouwlengte, bieden veel ruimte bij de aansluiting van de geleiders. Dankzij het grote doorsnedebereik van 0,25 tot 6 mm2 kunnen alle toepassingsbereiken van de moderne gebouwinstallatie optimaal worden afgedekt.

tobjob_s_sicherungsstecker.jpg

De basisklemmen kunnen ook worden gebruikt met de zekeringsteker in combinatie met de 1 mm dikke eindplaat.

Dankzij de veerklemtechniek bieden de klemmen de mogelijkheid om massieve en fijnaderige geleiders met adereindhuls direct aan te sluiten. Aangezien in de gebouwinstallatie alleen massieve geleiders voor de bedrading van de stroomkring moeten worden gebruikt, bieden de etage installatieklemmen een enorme tijdsbesparing bij de aansluiting. De vrij toegankelijke geleiderinvoeropeningen met optimale invoerhoek zorgen ervoor dat geleiders stevig en in een comfortabele hoek kunnen worden aangesloten. Het vastdraaien van de schroeven tijdens bedrijf van de installatie is vanaf nu verleden tijd. Ook fouten, zoals het overmatig vastdraaien van schroeven, zijn hierdoor uitgesloten. Het TOPJOB®S-rijgklemmensysteem zorgt bovendien voor een overzichtelijke bedrading van de stroomkring in de verdeler. De redenen hiervoor zijn de duidelijke toewijzing van een geleider per klempositie en de zichtbare klemmarkering op alle niveaus. De markeringsstrook op het bovenste klemniveau maakt een markering met maximaal 3 regels mogelijk en wordt ook in bedrade toestand niet afgedekt door aangesloten geleiders. Met het omvangrijke en praktische TOPJOB®S-brugsysteem kunt u elke denkbare brugtaak optimaal oplossen. Met de dwarsbruggen voor eindeloos bruggen kan een eindeloze potentiaalvermenigvuldiging in slechts één brugmogelijkheid worden gerealiseerd.

Normconforme en snelle meting van de isolatieweerstand

Na de installatie worden regelmatig controles uitgevoerd. Conform DIN VDE 0100-718 en DIN VDE 0100-482 moet in iedere uitgaande stroomkring en bij geleiderdoorsneden van minder dan 10 mm2 een eenvoudige meting van de isolatieweerstand van alle geleiders tegen aarde mogelijk zijn, en wel zonder de nulleider hiervoor los te koppelen. Metingen kunnen volgens de van toepassing zijnde normen echter alleen worden uitgevoerd als één geleider per klempositie is aangesloten. Aangezien de productnorm voor rijgklemmen met veeraansluittechniek exact dit voorschrijft, zit u met de TOPJOB®S etage installatieklemmen van WAGO altijd goed. Zodra twee geleiders op één klempositie zijn aangesloten, hetgeen bijvoorbeeld is toegestaan bij het gebruik van schroefklemmen, kan geen normconforme meting van de isolatieweerstand worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat één geleider moet worden losgekoppeld, wat echter niet toegestaan is.

Etage installatieklemmen worden zekeringsklemmen

De etage installatieklemmen met interne N-scheiding ronden het TOPJOB®S-programma voor de gebouwinstallatie af en maken een economische bedrading van kleine stroomkringgroepen mogelijk. Bovendien kunnen de basisklemmen van deze nieuwe varianten ook als zekeringsklemmen worden gebruikt. De TOPJOB®S-zekeringsteker voor fijne zekeringen (5 x 20 mm) kan in de insteekschacht van de basisklemmen worden geplaatst. De nieuwe, 1 mm dikke afsluitplaat past de klembreedte aan de breedte van de zekeringsteker aan. De centraal ten opzichte van de draagrail gepositioneerde steekschacht is bijzonder geschikt voor toepassingen in kleine verdelers. Dankzij de standaard uitsparing in de afdekking van de verdeler kunnen de zekeringen eenvoudig gecontroleerd en vervangen worden.

Etage installatieklemmen - een economische en toekomstbestendige beslissing

Het gebruik van etage installatieklemmen garandeert de normconforme meting van de isolatieweerstand, die in de toekomst bijvoorbeeld ook door de E-CHECK belangrijker wordt. Klemmen met plug-in techniek garanderen op lange termijn een economische en veilige installatie. De overzichtelijke opbouw en de goed leesbare markeringen zorgen voor een duidelijke toewijzing van de stroomkringen. Dit zijn ideale voorwaarden voor een duurzaam en veilig bedrijf van de elektrische installaties.

Tip: etage installatieklemmen met N-scheiding - ja, maar welke?

Gebouwen moeten in technisch opzicht absoluut veilig zijn. Naast de zorgvuldige statische berekening en de vakkundige uitvoering speelt met name de elektrische installatie een essentiële rol. Een veiligheidsmaatregel is de meting van de isolatieweerstand, die zowel bij de inbedrijfstelling als bij de regelmatige controles wordt uitgevoerd.
De meting is in brandgevaarlijke werkruimten conform de installatievoorschriften van de norm DIN VDE 0100-482 en in gebouwen voor bijeenkomsten van mensen conform DIN VDE 0100-718 verplicht. De norm bepaalt dat bij geleiderdoorsneden van minder dan 10 mm2 een eenvoudige meting van de isolatieweerstand van alle geleiders tegen aarde van elke uitgaande stroomkring mogelijk moet zijn, zonder de nulleider hiervoor los te koppelen. De N-scheiding is vereist.
Installatieklemmen met N-scheiding zijn een beproefde oplossing om aan deze eisen te voldoen:

Eerste alternatief:
Etage installatieklemmen met N-scheidingsschuif voor de opbouw met N-verzamelrail

Tweede alternatief:
Etage installatieklemmen met interne N scheiding voor de opbouw zonder N-verzamelrail

Het moderne rijgklemmensysteem TOPJOB® S van WAGO biedt beide alternatieven voor de gebouwinstallatie:

 • met N-scheidingsschuif: 2003-76xx voor het doorsnedebereik van 0,25 mm2 tot 4 mm2, 32 A

 • met N-scheidingsschuif: 2005-76xx voor het doorsnedebereik van 0,5 mm2 tot 6 mm2, 36 A

 • met interne scheiding: 2003-66xx voor het doorsnedebereik van 0,25 mm2 tot 4 mm2, 25 A resp. 28 A

Wanneer moet welke klem worden gebruikt??

Bij elke installatie moet individueel worden gecontroleerd hoeveel stroomkringen met een aardlekschakelaar beschermd kunnen worden. Dienovereenkomstig kan de installateur uit twee mogelijkheden voor de opbouw van de installatie kiezen. De installatie met de ene of de andere klem is dus afhankelijk van dit aantal.
De etage installatieklemmen met N-scheidingsschuif zijn bijzonder geschikt voor de elektrische installatie van grotere stroomkringen met slechts enkele FI-potentialen. Een schroefloze N-scheidingsschuif maakt een automatisch en duurzaam contact met de verzamelrail mogelijk door deze eenvoudig erop te schuiven. Hierbij wordt op de bedrading bespaard en wordt de nulleider slechts één keer per FI-potentiaal gevoed en via de N-verzamelrail verdeeld.
De etage installatieklemmen met interne scheiding daarentegen zijn geschikt voor de installatie van kleinere stroomkringen met veel FI-potentialen.
Een voordeel van dit alternatief is de ruimtebesparing op de draagrail door de overbodige verzamelraildrager. Bovendien wordt de montage vereenvoudigd omdat geen korte N-verzamelrailsecties voor verschillende FI-potentialen vereist zijn.

Praktische tips bij de TOPJOB®S-rijgklemmen

Hoe wordt de aansluiting van fotovoltaïsche installaties gerealiseerd? Hoe functioneren rijgklemmen in verdelers? Hoe kunnen verdelingen met TOPJOB®S-rijgklemmen er in de praktijk uitzien?

Toepassing in fotovoltaïsche systemen

Met het omvangrijke TOPJOB®S-rijgklemmenprogramma van WAGO kunnen fotovoltaïsche kabels betrouwbaar en permanent worden aangesloten. Scheidings- en zekeringsklemmen met een hoge spanningsvastheid zorgen voor een veilige scheiding van de fotovoltaïsche generatoren van de omvormer; klantspecifieke oplossingen zoals diodeklemmen tot DC 1000 V completeren het assortiment.

Reduzierbruecker_1-2011.jpg

Met behulp van een reduceerbrug kunnen klemmen 6 mm2 eenvoudig met klemmen 16 mm2 worden verbonden.

Het rijgklemmenprogramma TOPJOB® S Classic, serie 780 tot 784, maakt de directe aansluiting van spanningen tot DC 1000 V en AC mogelijk. Dankzij een intelligent brugsysteem kunnen fotovoltaïsche strings met het TOPJOB® S-rijgklemmenprogramma eenvoudig worden gebundeld en met een grotere kabeldoorsnede naar de omvormer worden geleid.

De rijgklemmen TOPJOB® S (series 2006, 2010 en 2016) zijn vanwege de lucht- en kruiptrajecten geschikt voor een nominale spanning van 800 V in vervuilingsgraad 3. Door het bruggen van afzonderlijke klemmen wordt echter één gemeenschappelijk potentiaal bereikt. De resterende lucht- en kruiptrajecten van potentiaal naar montagerail zijn voldoende voor toepassingen van 1000V. Het is voldoende om de individuele potentiaalblokken bijv. door een eindklem van elkaar te scheiden. Bij hogere spanningen is naast de observatie van de lucht- en kruiptrajecten een test van de gedeeltelijke ontlading zinvol als extra geschiktheidstest.
WAGO onderwerpt de productseries die worden gebruikt in fotovoltaïsche systemen dan ook aan tests voor de gedeeltelijke ontlading, en toont op deze wijze de langdurige stabiliteit van het isolatiemateriaal van de afzonderlijke componenten en klemmen aan.

Praktische tips bij het assortiment aan multifunctionele bruggen

Hoe kunnen de bruggen zinvol worden toegepast?


Tip: multifunctioneel assortiment aan bruggen

Het TOPJOB®S-rijgklemmenassortiment omvat een omvangrijk en multifunctioneel assortiment aan bruggen waarmee alle denkbare brugtaken gerealiseerd kunnen worden. Ter illustratie twee voorbeelden die de flexibiliteit van de eindeloze bruggen en de kambruggen in mogelijke praktische situaties onderstrepen.

Endlosbrueker2.jpg

Wijzigingen kunnen met eindeloze bruggen flexibel worden aangebracht.

Voorbeeld 1: eindeloos bruggen

Met de eindeloze bruggen van de serie 2002 kan een oneindig aantal klemmen met elkaar worden verbonden. De bruggen zijn zodanig ontwikkeld dat elk één contact van twee bruggen in een brugopening wordt geplaatst en zo een gemeenschappelijk contact vormen. Dit betekent dat voor een eindeloze brug slechts één brugmogelijkheid van de TOPJOB®S-rijgklemmen benodigd is. De tweede brugmogelijkheid blijft beschikbaar en kan bijvoorbeeld met TOPJOB® S-connectoren voor extra aansluitingen of voor testdoeleinden worden gebruikt. Indien bij de inbedrijfstelling een functie toegevoegd en het aantal gebrugde klemmen uitgebreid moet worden, voegt u eenvoudig een extra brug aan de brugmogelijkheid toe. Net zo eenvoudig kunnen afzonderlijke bruggen uit de koppeling worden verwijderd. Hiermee kunt u een willekeurig aantal klemmen met slechts één product bruggen.

Een ander voordeel is dat eindeloze bruggen kunnen worden gebruikt om willekeurige functiegroepen van klemmen te bruggen. Er is dus slechts één brug nodig om 2, 3, 4 of "n" klemmen te verbinden. Ook hier kunnen wijzigingen flexibel worden uitgevoerd.

Voorbeeld 2: reduceerbruggen met kambruggen

Een voeding Promet 24 V van WAGO voedt via een elektronische zekering meerdere (in dit geval acht) verbruikers. De verbindingen van de nulleiders van de verbruikers worden via de blauwe TOPJOB®S-nulleiderklemmen gebundeld. Hiervoor worden bijvoorbeeld twee 4-draads klemmen van de serie 2001 gebruikt. Om de min van de verbruikers te bundelen en weer met de netvoeding te verbinden, wordt een 2-draads TOPJOB® S-rijgklem van de serie 2004 gebruikt.

De brug tussen de serie 2001 (nominale doorsnede 1,5 mm2) en de serie 2004 (nominale doorsnede 4 mm2), die twee doorsneden groter is, kan met een standaard kambrug (3-voudig) van de serie 2001 (artikelnummer 2001-403) worden gerealiseerd. Het laatste contact van de brug kan in de brugopening van de serie 2004 worden geplaatst. Ook het bruggen over de afsluitplaat heen is mogelijk.

Bij het TOPJOB®S-rijgklemmensysteem kunnen dus klemmen met twee verschillende nominale doorsneden met eenvoudige kambruggen van de kleinere serie worden gebrugd. Het is echter belangrijk dat de totale stroomwaarde van de uitgangen de nominale stroom van de kambruggen niet overschrijdt.

Voor alle andere brugtaken voorziet het brugprogramma TOPJOB® S eveneens in de juiste oplossing. Voor de ster- of driehoekschakeling van een motor is bijvoorbeeld een geschikte ster- of driehoekbrug verkrijgbaar. Voor de onderlinge verbinding van verschillende etages in meeretageklemmen kan gebruik worden gemaakt van de insteekbare verticale brug. Als vier potentialen langs elkaar moeten worden geleid, biedt de combinatiebrug uitkomst. Het verbinden van potentialen met verschillende afstanden en hoogten kan eenvoudig worden opgelost met behulp van draadbruggen.

Interview over rijgklemmen in gebouwverdelers

De kern van de elektrische verbindingstechniek is de veilige en economische aansluiting van geleiders. Dat klinkt vrij simpel, stelt in de praktijk echter wel hoge eisen aan de componenten die worden gebruikt. In dit interview legt productmanager Andreas Brettschneider uit wat het belangrijkst is bij rijgklemmen in gebouwverdelers.

Meneer Brettschneider, wat zijn vandaag de dag de belangrijkste eisen die worden gesteld aan de verbindingstechniek in schakelinstallaties, bijvoorbeeld in gebouwen?

Nou ja, topprioriteit hebben rentabiliteit en veiligheid. Rentabiliteit wordt vooral bereikt door een snelle montage. Aangezien in gebouwen met name massieve geleiders worden gebruikt, verdient de directe aansluiting van de geleiders aanbeveling. Dat is probleemloos mogelijk met onze push-in CAGE CLAMP® in het rijgklemmenprogramma TOPJOB® S.

En hoe zit het met de veiligheid?

Rijgklemmen van WAGO zijn voorzien van een hoge veiligheidsreserve. Dit betekent bijvoorbeeld dat onze rijgklemmen één niveau boven de desbetreffende nominale doorsnede kunnen worden bedraad en bovendien met de nominale stroom van de volgende grotere doorsnede kunnen worden belast. In cijfers uitgedrukt: een geleider 2,5mm2 past in een klem met een nominale doorsnede van 1,5 mm2. Dit bespaart extra ruimte in de schakelkast.

Ontstaat er dan geen probleem met de opwarming?

Nee hoor, de opwarming is geen enkel probleem. Met de opwarming moet ook bij het plannen en ontwerpen van schakelkasten rekening worden gehouden. Dit is eind vorig jaar vastgelegd in de norm IEC 61439 voor zogenoemde schakelinrichtingen in het laagspanningsbereik. Het is daarom eerder de vraag over welke elektrische reserves de onderdelen beschikken. Vanwege de hoge elektrische reserves van onze TOPJOB®S-rijgklemmen dragen deze slechts in zeer geringe mate bij aan de opwarming van het schakelinstallatie.

Bij het ontwerpen en installeren van de schakelinstallaties biedt het TOPJOB®S-rijgklemmenprogramma dus verschillende voordelen?

Precies. De planner of de fabrikant van de schakelinstallaties profiteert van de hoge elektrische reserves en het kleine formaat. Hierdoor kunnen meer klemmen in de verdelers worden gebruikt, en wordt dus tegemoetgekomen aan de trend naar een omvangrijkere bedrading in gebouwen. Bij het aansluiten van de verdelers op de bouwplaats profiteert de installateur dankzij push-in CAGE CLAMP® en het directe insteken van massieve aders van een snelle en veilige bedrading.

Aanbevolen artikelen

Meer informatie uit het bereik gebouwtechniek

Gebouwinstallatie

Optimale verbindingstechniek voor elektrische leidingen

Praktische tips voor installateurs: snelle, veilige en onderhoudsvrije oplossingen die uw dagelijkse leven gemakkelijker maken.

building_zielgruppen_techniker_sicherheitskleidung_schaltschrank_istock_91679163_2000x2000.jpg
Gebouwinstallatie