icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Veilige ontstekingsbronnen

Als een explosiegevaarlijke omgeving in het werkbereik niet kan worden voorkomen, treedt de secundaire explosiebeveiliging in werking. Bij de secundaire explosiebeveiliging dient iedere mogelijke ontstekingsbron in de Ex-omgeving vermeden te worden.


Veilige ontstekingsbronnen zijn niet altijd op het eerste gezicht herkenbaar. Pas als bekend is waardoor een vonk of hitte kan ontstaan, kunnen geschikte maatregelen worden genomen om explosies te vermijden. De ontstekingsbronnen worden genoemd in de basisnorm EN 1127-1 "Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen – Explosiepreventie en -bescherming – Deel 1" en in de "Technische regels voor een veilig bedrijf" TRBS 2152, deel 3. Hier worden ook geschikte maatregelen ter vermijding van ontstekingsbronnen beschreven.

WAGO in de explosiebeveiliging

Basisprincipes van de explosiebeveiliging

Alle wetenswaardigheden over de Ex-bescherming in een oogopslag

Ontstekingsbronnen en oorzaken

OntstekingsbronOorzaak (voorbeeld)
Hete oppervlakkenVerwarmingselementen, mechanische processen door wrijving en verspaning, warmteverliezen (wrijvingskoppeling en remmen)
VlamboogMechanisch veroorzaakte vonken (bijv. door wrijving, slagen of abrasie), elektrische vonken, vlamboog door schakeling
Vlammen en hete gassenVlammen en hete reactieproducten zoals hete gassen of gloeiende stofdeeltjes kunnen in een explosiegevaarlijke omgeving ontbranden.
Mechanisch veroorzaakte vonkenWrijving, slagen en abrasie, bijv. bij het slijpen; gereedschap zoals een steeksleutel of een tang of hulpmiddelen zoals een ladder; werken met aluminium gereedschap aan onderdelen met roest (thermietreactie)
Elektrische installatiesOpenen en sluiten van elektrische stroomcircuits, compensatiestromen, elektromagnetische velden, geleidende stoffen
Aanwijzing: een lage veiligheidsspanning geldt niet als explosiebeveiligingsmaatregel, aangezien een ontsteking ook bij minder dan 50 V mogelijk is!
Kathodische bescherming tegen corrosieRetourstromen naar de stroombron, inductie, lichaams- of aardsluiting
Statische elektriciteitOntlading van statische elektriciteit
Blikseminslag-
Elektromagnetische veldenFrequentiebereiken van 9 x 103 Hz tot 3 x 1011 Hz. Hiertoe behoren onder andere hoogfrequentiesystemen zoals draadloze systemen of hoogfrequentiegeneratoren.
Elektromagnetische stralingFrequentiebereiken van 3 x 1011 Hz tot 3 x 1015 Hz en golflengtes van 1000 μm tot 0,1 μm. Hiertoe behoort optische straling zoals zonlicht, laser, flitslicht, vlambogen enz.
Ioniserende stralingOntsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV-straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen.
Ultrasone stralingOntsteking door energieabsorptie, bijvoorbeeld veroorzaakt door kortegolf UV-straling, röntgenbuizen of radioactieve stoffen.
Adiabatische compressie en stromende gassenHoge temperaturen, die door schokgolven en bij adiabatische compressie op kunnen treden, kunnen tot ontsteking van een explosiegevaarlijke omgeving leiden.
Chemische reactieDoor chemische reacties veroorzaakte warmteontwikkeling (exotherme reactie) kan stoffen verhitten en tot een explosie leiden.

Lees meer

Wat gebeurt er bij een explosie, welke factoren zijn hierbij doorslaggevend en welke veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen? Alle wetenswaardigheden over ATEX, Ex-omgevingen, explosieveiligheidsklassen enz.

Indeling van zones

Afhankelijk van het type stoffen dat optreedt, worden potentieel explosieve gebieden niet evenzeer bedreigd. Uit frequentie en duur van het optreden van één van deze stoffen resulteren verschillende beschermingsvereisten voor de productiemiddelen.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Maatregelen Ex-beveiliging

Wie verlangt explosiebeveiliging? Voor wie geldt de explosiebeveiliging? Wat moet worden overwogen? En wat is een constructieve explosiebeveiliging? WAGO heeft de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u verzameld.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Apparaatgroepen

Gassen, dampen en stoffen worden net als de apparaten overeenkomstig hun eigenschappen in verschillende groepen ingedeeld. Deze indeling vereenvoudigt de juiste keuze van apparaten voor verschillende gassen, dampen of stoffen.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Wat is een explosie?

Ex|plo|si|on, de (explosio) betekent zoiets als "ontsnappen onder druk". Wat er bij een explosie gebeurt, welke factoren hierbij doorslaggevend zijn en welke beschermende maatregelen er zijn? Ontdek alles wat u hieromtrent moet weten.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Explosieveiligheidsklassen

In Ex-omgevingen zijn alleen explosieveilige bedrijfsmiddelen toegestaan. Explosieveiligheidsklassen zijn constructieve en elektrische maatregelen voor bedrijfsmiddelen en maken deel uit van de secundaire explosiebeveiliging.

Richtlijnen, normen en bepalingen

De eisen aan elektrische bedrijfsmiddelen voor explosiegevaarlijke omgevingen zijn nogal ingewikkeld: nationale en internationale bepalingen, richtlijnen en normen moeten in acht worden genomen om maximale veiligheid te kunnen bereiken. Wij geven u informatie over de belangrijkste voorschriften en aanbevelingen zoals de ATEX-richtlijn.

WAGO-producten voor explosiebeveiliging

Automatisering

Gereed voor Ex-omgevingen

Automatisering onder barre omstandigheden? Producten en oplossingen van WAGO zijn hiervoor uitermate geschikt.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Automatisering
Verbindingstechniek

Explosiebeveiliging inclusief

Toegelaten voor Ex-omgevingen: producten van WAGO die onder extreme omstandigheden voor een betrouwbare verbinding zorgen

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg
Verbindingstechniek

Ook interessant

Meer informatie uit het bereik procestechniek

Modulaire procesautomatisering, explosiebeveiliging, cyber security of Proces 4.0 – WAGO biedt oplossingen voor alle uitdagingen binnen de branche.

Proces 4.0

Proces 4.0

Processen digitaal transformeren en nieuw vormgeven: WAGO is uw betrouwbare partner voor de individuele ontwikkeling en realisatie.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulaire procesautomatisering

Modulaire procesautomatisering

Modulaire systeemconcepten zijn het antwoord op de alsmaar veranderende marktomstandigheden. WAGO ondersteunt u bij de ontwikkeling.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg