Thema's
Onze verantwoordelijkheid

Duurzaamheid is voor ons geen optie, maar een belangrijke succesfactor.

Wij zijn immers afhankelijk van een intact milieu. Daarom streven wij ernaar een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling te leveren. Om deze reden is duurzaamheid voor ons als bedrijf van cruciaal belang om uitdagingen op het gebied van medewerkers, maatschappij, leveringsketen en milieu aan te gaan. Duurzaamheid betekent voor ons dat wij de verantwoordelijkheid voor onze beslissingen en kernactiviteiten nemen, zowel in economisch, technologisch als ecologisch opzicht.

Handelen uit overtuiging:

  • Voor onze medewerkers
  • Voor de milieubescherming
  • Voor de maatschappij
  • Langs de supply chain

Duurzaamheid bij WAGO

Langdurig op de juiste verbindingen focusseren

"Wij staan voor duurzaam en verantwoord handelen en leggen de nadruk op een langdurig beleid met een behoedzame omgang met hulpbronnen voor een verbetering van de levenskwaliteit."

WAGO helpt herbebossing

Sinds 2020 werken we samen met de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Duitse Bosbeschermingsgemeenschap) en het Forstbetriebsverband Wiehengebirge (Duitse Bosbeschermingsvereniging) als onderdeel van concrete acties (bv. digitale kerstkaart, klanttevredenheidsonderzoek, ...) om herbebossing te bevorderen en zo actief bij te dragen aan klimaatbescherming. Donaties van WAGO zijn bedoeld om klimaatbestendige gemengde bossen te creëren, aangezien bossen bijzonder belangrijk zijn voor klimaatverandering, gezondheidszorg en het leven van de lokale bevolking. Het is bedoeld om toekomstige generaties te ondersteunen bij hun taak om wereldwijd broeikasgassen te verminderen, schade onmiddellijk te beheersen en bossen aan te passen aan klimaatverandering.

Voor meer informatie over de Forest Protection Community kunt u hier terecht.

Samen succesvol

Langdurig succes vraagt om gemotiveerde medewerkers. WAGO biedt alle medewerkers hoge sociale standaards en een groot aanbod en acties om verantwoordelijk te kunnen handelen.

csr_mitarbeiter_2000x1500.jpg
Medewerkers

Duurzaam op alle vlakken

Verantwoordelijkheid nemen betekent: niet alleen het eigen bedrijf, maar de volledige leveringsketen onder de loep nemen. WAGO informeert zijn partners dan ook over de toegepaste sociale standaards en milieustandaards.

nachhaltigkeit_lieferantengespraech_lieferkette_logistik_lagerhalle_partnerschaft_istock-520833938_2000x1500.jpg
Leveringsketen

Goed voor iedereen

Wij dragen de regio's waarin wij wonen en werken een warm hart toe. Daarom zetten wij ons hiervoor ook hartstochtelijk in - hetzij met strategische samenwerkingen of met acties voor onze medewerkers.

wago_nachhaltigkeit_gesellschaft_freiwillenverein_singapur_2000x1500.jpg
Maatschappij

Verantwoording leven

Product, proces of management – milieubescherming speelt bij alle genoemde factoren een belangrijke rol in alle ondernemingsbereiken en wordt bij WAGO op alle niveaus geleefd en nageleefd.

wago_nachhaltigkeit_umwelt_begruentes_da_2000x1500.jpg
Milieubescherming

Ons engagement in detail

Voortgangsrapport 2018

Het actuele "Corporate Social Responsibility"-rapport van WAGO; dit rapport bevat het "Global Compact Report" en de "UK Modern Slavery Act Transparency Statement".

csr-bericht_fotolia_116910132_2000x1125.jpg
CSR-rapport

CSR-voortgangsrapporten (archief):

De rapporten verwijzen naar onze productielocaties. Om de twee jaar wordt een uitgebreid CSR-rapport geüpload. In het tussenjaar volgt een kleine update.

ZVEI-Code of Conduct voor sociale verantwoordelijkheid

Als lid van de ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. - neemt de WAGO-groep haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, en dat wereldwijd. De Code of Conduct als branchegids legt vast wat dit betekent met betrekking tot arbeidsomstandigheden, sociale en ecologische verdraagzaamheid en transparantie, betrouwbare samenwerking en dialoog.

unternehmen_coc_gettyimages-502133453_2000x1500.jpg
Code of Conduct

Certificaten

WAGO legt de lat hoog. Ons milieumanagementsysteem is gecertificeerd conform ISO 14001 - een groot aantal van onze producten en activiteiten heeft eveneens certificaten ontvangen.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
Beproefde kwaliteit

Inspiratie - voor u

Documentatie

Global Compact-certificaat

WAGO maakt sinds 2012 deel uit van het UN Global Compact, 's werelds grootste en belangrijkste initiatief voor verantwoord ondernemen.

unternehmen_gobal-compact_gettyimages-535262669_2000x1500.jpg
Global Compact
Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen:

Inspiratie - voor u

Ons beleidsideaal

Missie en visie

Als professional in de verbindings- en automatiseringstechniek zijn wij ons ervan bewust dat het ook in de toekomst onze plicht is om voor een betrouwbare gegevens- en stroomvoorziening te zorgen. U kunt op ons rekenen - iedere dag!

unternehmen_wago_antrieb_2_gettyimages-688918248_2000x1500.jpg
Onze motivatie

Waarden en cultuur

Als verantwoord familiebedrijf staat het welzijn van alle betrokkenen voor ons altijd op de eerste plaats – dat geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en toeleveranciers. Dit principe is diep geworteld in onze bedrijfscultuur, en vindt zijn neerslag in alle bereiken en activiteiten.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Onze houding