Op deze pagina:

Thema's
Gelbox beschermt klemmen tegen vocht

Condens, hevige regenval, een krachtige waterstraal: wanneer vocht en elektriciteit elkaar ontmoeten, kan er snel kortsluiting ontstaan. Het gebruik van gietmateriaal is in dit geval een beproefd tegenmiddel. Een veilige bescherming tegen vocht voor verbindingsklemmen is echter nog sneller en eenvoudiger mogelijk - met de gelbox van WAGO. Deze is direct gereed voor gebruik en is geschikt voor veelzijdige toepassingen in het laagspannings- en extra laagspanningsbereik.

Uw voordelen:

 • Eenvoudig, snel en veilig in gebruik
 • Direct klaar voor gebruik en altijd goed toegankelijk
 • Siliconenvrij
 • Geen registratieplicht
 • Onbeperkt houdbaar
 • Het volledige systeem van gelboxen en klemmen van WAGO is gekeurd overeenkomstig de VDE-richtlijnen en gecertificeerd conform IPX8

Wat is de gelbox van WAGO?

De gelbox van WAGO is een kleine en compacte box die met siliconenvrije gel is gevuld. De gelbox is verkrijgbaar in zes formaten en biedt optimale bescherming tegen vocht voor de COMPACT-lasklemmen van de serie 2273 en de COMPACT-verbindingsklemmen van de serie 221 van WAGO - en dat alles met beschermingsklasse IPX8. Deze beschermingsklasse geeft aan dat de klemmen volledig afgedicht zijn en ook permanent in water ondergedompeld kunnen worden. Gebruikelijk gietmateriaal voldoet eveneens aan de vereisten van de beschermingsklasse IPX8 (bijvoorbeeld polyurethaan of silicone).

PDF downloaden

Het bijzondere hieraan: de gelbox beschermt de elektrische installatie daar waar het nodig is - bij de verbindingspunten - en dat zonder gebruik van aftakdozen. In tegenstelling tot het gebruik van siliconenhoudende gel kent het toepassingsbereik van de gelbox dankzij de siliconenvrije gel vrijwel geen grenzen.

Waar kan de gelbox gebruikt worden?

De gelbox van WAGO is veelzijdig inzetbaar - zowel in het laagspannings- als in het extra laagspanningsbereik. Het gebruik in de afzonderlijke spanningsbereiken verschilt echter in geringe mate. Bij laagspanningstoepassingen (bijv. 230 V) worden de gelboxen inclusief verbindingsklemmen in lasdozen gebruikt. Hierdoor is namelijk een dubbele isolatie van de kabel gegarandeerd, die bescherming biedt tegen een elektrische schok. Immers, alleen de aders worden in de gelbox van WAGO ingevoerd. Bij extra laagspanningstoepassingen – zogenoemde SELV-toepassingen (Safety Extra Low Voltage) – kunnen de klemmen van WAGO met gelboxen zonder extra lasdoos worden gebruikt.

Toepassingsvoorbeelden

 • Installaties in badkamers (DIN VDE 0100-0705)

 • Was-/irrigatiesystemen

 • Agrarische bedrijven/kwekerijen (DIN VDE 0100-0705)

 • Zwembaden (DIN VDE 0100-702)

 • Verlichting parkeerplaatsen 

 • Laadpalen en verlichtingssystemen in havens

Hoe wordt de gelbox van WAGO gebruikt?

De gelbox is uitermate eenvoudig in gebruik: box open, klemmen plaatsen, box dicht. Oftewel: de gelbox openen, de aangesloten verbindingsklemmen in de box plaatsen en de box licht aandrukken en sluiten. Hierdoor wordt de gel volledig om de installatie verdeeld.

De behuizing is compact vormgegeven. Hierdoor kunnen de gelboxen eenvoudig in iedere aftakdoos worden ondergebracht. Door de verschillende behuizingsvarianten kunnen ook meerdere klemmen in één gelbox van WAGO worden ondergebracht – dit zorgt voor nog meer ruimte in de aftakdoos. Als een stroomcircuit uitgebreid moet worden, kunnen de gelboxen eenvoudig worden geopend en kan de bedrading snel en veilig worden gewijzigd - een groot voordeel ten opzichte van de klassieke gegoten elektronica. De van tevoren aangesloten geleiders kunnen opnieuw worden gebruikt voor de nieuwe installatie. Nieuwe klemmen en nieuwe gelboxen heeft de gebruiker in dit geval echter wel nodig - alleen zo kan WAGO de hoge beschermingsgraad garanderen.

Waarom gebruik maken van de gelbox van WAGO?

De gelbox van WAGO biedt volledig nieuwe mogelijkheden om verbindingsklemmen tegen vocht te beschermen. De boxen kunnen bijvoorbeeld probleemloos in iedere aftakdoos worden ondergebracht - ongeacht het feit of deze aan de wand of onder het plafond bevestigd zijn. Enerzijds komt de tijd te vervallen die voor het mengen van de componenten benodigd is. Anderzijds hoeft niet gewacht te worden tot het aangemengde gietmateriaal uitgehard of gedroogd is. Een ander voordeel: aangezien de chemische stoffen in de gel reeds uitgereageerd zijn, is geen registratieplicht van toepassing. Hierdoor is de gelbox van WAGO direct klaar voor gebruik. De box is reeds gevuld met gel en zorgt voor een directe afdichting van de verbinding. Hierdoor kunnen elektrische installaties na de installatie direct en zonder onderbreking in bedrijf worden gesteld - eenvoudig, snel én veilig.

Kwaliteitsgel van Cellpack - siliconenvrij en zonder registratieplicht

Voor de gel maakt WAGO gebruik van de beproefde kwaliteitsgel van Cellpack. De gerenommeerde fabrikant van gietmateriaal heeft als partner meegewerkt aan de ontwikkeling van de gelbox. De gel van Cellpack biedt drie voordelen ten opzichte van het gebruikelijke gietmateriaal. Allereerst is de gel siliconenvrij. Hierdoor kan de gelbox in alle takken van de industrie worden gebruikt, ook in bereiken waar lak, verf en andere gevoelige producten worden gebruikt (bijv. in de automobielindustrie). Bovendien is de siliconenvrije gel al uitgereageerd. Hierdoor valt de gelbox niet onder de registratieplicht en is de gelbox onbeperkt houdbaar. Dat kan niet van alle componenten worden gezegd die bij het aanmengen van gietmateriaal worden gebruikt. Bovendien biedt het siliconenvrije gietmateriaal de mogelijkheid om de verbinding probleemloos weer te bereiken - sleutelwoord: toegankelijkheid.

Is de gelbox van WAGO veilig?

Voor een hoge mate van veiligheid hebben de ontwikkelaars van de gelbox van WAGO het volledige systeem van box, klemmen en gel aangepakt. De gelbox van WAGO voldoet aan dezelfde keuringseisen als de klemmen van WAGO conform EN 60998. De hoge veiligheid van het product wordt in het VDE-keuringsrapport door een neutrale instantie bevestigd.

Gevaar voor kortsluiting: waardoor ontstaat vocht?

Hoe kunnen vocht en nattigheid in de lasdoos terechtkomen? Condens kan bijvoorbeeld ontstaan bij snelle temperatuurschommelingen. Dit is vaak het geval in het voor- en in het najaar. Warme lucht stuit in de behuizing op de koude wand van de behuizing van de klemmenruimte en koelt vervolgens snel af. Het resultaat: condens aan de binnenwand van de behuizing. Dit fysieke effect wordt nog versterkt door vermogensverliezen. Vermogensverliezen zorgen voor meer warmte vergeleken met de buitentemperatuur.

Deze temperatuurverschillen leiden bovendien tot drukverschillen. Hierdoor kan frisse lucht telkens opnieuw naar de klemmenruimte stromen en eveneens voor vocht zorgen. Hierdoor vormt zich dus een aanzienlijke hoeveelheid condens in de klemmenruimte.

Hevige regenval of een krachtige waterstraal in de buurt van een aftakdoos kunnen eveneens voor vocht in lasdozen zorgen. "Door het vocht in de klemmenruimte kan de stroom proberen uit te wijken, hetgeen snel tot een kortsluiting kan leiden." In de meeste gevallen valt dit echter pas erg laat op, bijvoorbeeld als zekeringen eruit springen.

FAQ's

De gelbox is gekeurd en toegelaten in combinatie met klemmen van de serie 2273 en COMPACT-lasklemmen van de serie 221 van WAGO en voor geleiderdoorsneden tot 4 mm2. De gelbox is verkrijgbaar in zes formaten. Voor iedere box is een eigen schema voor een vaste toewijzing beschikbaar (afhankelijk van de te gebruiken klemmen).

Ja, de klemmen zijn volledig beschermd tegen water en kunnen ook permanent ondergedompeld worden in water (bij drukkend water is dit echter alleen toegestaan voor complete kabelsets).

IPX8 is een beschermingsklasse die aangeeft dat de klemmen in de gelbox volledig afgedicht zijn en ook permanent in water ondergedompeld kunnen worden. In principe zijn de IP-cijfers volgens de DIN-norm genormeerd: hoe hoger het cijfer, hoe hoger de beschermingsgraad. Bij cijfers bestaande uit twee getallen (bijv. IP68) geeft het eerste getal aan in welke mate bescherming wordt geboden tegen aanraking en het binnendringen van stof (0 … 6), het tweede cijfer geeft aan in welke mate bescherming wordt geboden tegen het binnendringen van water en vocht (0 … 9).

De gelbox kan in zogenoemde SELV-toepassingen (Safety Extra Low Voltage) in het extra laagspanningsbereik alsook in het laagspanningsbereik (bijv. 230 V) worden gebruikt. Kortom, overal waar de elektrische installatie tegen vocht en nattigheid beschermd dient te worden, kan de siliconenvrije gelbox worden toegepast. Mogelijke toegepassingsgebieden vindt u hier

De gelbox is verkrijgbaar in zes verschillende formaten. Door de verschillende behuizingsvarianten kunnen ook meerdere klemmen in één gelbox van WAGO worden ondergebracht – dit zorgt voor nog meer ruimte in de aftakdoos. Voor iedere box is een eigen schema voor een vaste toewijzing beschikbaar (afhankelijk van de gebruikte klemmen).

De reeds geconfectioneerde verbindingsklemmen worden in de gelbox geplaatst. Vervolgens kan de box met lichte druk gesloten worden. Hierdoor wordt de gel volledig om de installatie verdeeld. Hierbij dienen de verschillende gebruikswijzen in het laagspannings- en extra laagspanningsbereik alsook de gegevens bij de nieuwe installatie en een wijziging van de bedrading in acht genomen te worden.

De gelbox is onbeperkt houdbaar, aangezien de gebruikte gel reeds uitgehard is.

Ja, aangezien de chemische stoffen in de gel echter al uitgehard zijn, is geen registratieplicht van toepassing. Dit betekent dat de gel geen gevaarlijke stoffen in concentraties bevat die overeenkomstig de verordening inzake gevaarlijke stoffen geregistreerd zouden moeten worden.

Nee, om de hoge beschermingsgraad te kunnen garanderen, moeten bij een nieuwe installatie of een wijziging van de bedrading zowel de klemmen als de gelbox vervangen worden.

Ja en nee, afhankelijk van het spanningsbereik. Bij zogenoemde SELV-toepassingen (Safety Extra Low Voltage) is geen extra behuizing (bijv. in de vorm van een aftakdoos) vereist. In het laagspanningsbereik (230 V) is een extra behuizing echter wel vereist, aangezien een dubbele isolatie volgens de veiligheidsvoorschriften vereist is.

De gelbox van WAGO is in combinatie met de series 221 en 2273 van WAGO gekeurd conform EN 60998 en gecertificeerd conform IPX8.

In de gelbox wordt gebruik gemaakt van siliconenvrije gel van Cellpack. Hierbij gaat het om kwalitatief hoogwaardig polyurethaangel van Cellpack.

Uw contactpersoon bij WAGO

Verkoop Installatietechniek NL

Verkoop Installatietechniek

Ook interessant

Nieuwe aansluitdoos voor verlichtingsarmaturen: één oplossing voor alle installaties

De toenemende miniaturisering en de vlakkere LED-armaturen vragen om universele aansluitmogelijkheden. De nieuwe aansluitdoos voor verlichtingsarmaturen van WAGO biedt in dit geval uitkomst, aangezien deze buiten de armatuur ondergebracht wordt. Fabrikanten van verlichtingsarmaturen hebben hierdoor meer vrijheid bij het ontwerp.

MM-8074_WINSTA_Linect_Box_Comp_2000x1125.jpg

Overzichtelijk, ook met veel draden

De lasdoos van WAGO is dé oplossing als vier kabels bij elkaar komen - voor de aansluiting van maximaal 60 geleiders met de COMPACT-verbindingsklem van de serie 221 van WAGO voor alle geleidersoorten tot 4 mm2.