software-loesungen_2000x2000px.jpg

Programmering og konfigurering med CODESYS 2

WAGO-I/O-CHECK- og WAGO-I/O-PRO-programvareverktøyene basert på CODESYS 2 er tilgjengelige for programmering og konfigurering av WAGO-I/O-SYSTEM. WAGOupload-verktøyet er tilgjengelig for overføring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting av PLC-applikasjoner på WAGOs kontrollere.

Dine fordeler med WAGOs programvareløsninger basert på CODESYS 2:

  • Oversett programmeringsspråk på en effektiv måte
  • Automatisk variabel deklarasjon
  • Bibliotekadministrasjon
  • Betjening og visning av en WAGO-I/O-SYSTEM 750-node uten å koble til et feltbuss-system
  • Kontrollere feltside-kabling under igangkjøring
  • Mulighet for applikasjonsspesifikke innstillinger for bestemte grensesnitt
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: