Emner 26. juni 2017
Sertifiserte prosesser og produkter

Guidet av kvalitet: i WAGO øker vi hele tiden våre egne standarder, og oppfyller de høye kravene til nasjonale og internasjonale normer. Vi er overbevist om at full kvalitet gir den største kundetilfredsheten. Derfor anser vi ikke våre produkter som isolerte komponenter, men som en enkel enhet. Vellykket testede produkter støtter oss i denne hensikten.

Vi er sertifisert i henhold til:

 • DIN ISO 14001:2004 / 14001:2015
 • DIN EN ISO 50001
 • DIN ISO 9001:2008
 • IRIS
 • AEO
 • Interseroh

DIN ISO 14001

WAGO vektlegger både miljøledelse og bevaring, og gjør begge disse til hovedtemaene i vår overordnede filosofi. Disse anstrengelsene har blitt belønnet med ISO 14001-sertifisering.
Uavhengige sertifiseringsorganer bekrefter at WAGO har oppfylt kravene i DIN ISO 14001:2004. Sertifiseringen bekrefter hvor dypt engasjert vi er, ikke bare for produktkvalitet, men for menneskeheten og miljøet.

DIN EN ISO 5001

WAGO vurderer energieffektivitet og bevaring av naturressurser og energi som sentrale temaer for vår overordnede filosofi. Dette ble bekreftet av en vellykket sertifisering fra TÜV SÜD Management Service GmbH for våre anlegg i Tyskland (Minden og Sondershausen) i henhold til ISO 5001.

DIN ISO 9001:2008

I global konkurranse forventes integrering av alle bedriftsavdelinger i et omfattende kvalitetssystem, i tillegg til høy produktkvalitet. WAGO oppfyller disse kravene og ble derfor sertifisert i henhold til DIN ISO 9001:2008.

Kravene for et omfattende kvalitetssikringssystem er spesifisert, blant annet, i ISO 9001. For å sikre at vårt kvalitetssikringssystem var i samsvar med kravene beskrevet i ISO-standarden, bestilte vi en revisjon av et uavhengig sertifiseringsorgan.

For våre anlegg:

 • Tyskland (Minden og Sondershausen)

 • USA

 • Sveits

 • Frankrike

 • England

 • Polen

 • Kina

 • India

IRIS

IRIS-sertifiseringen - nøkkelen til den internasjonale jernbaneindustrien for WAGO og deres kunder. WAGO var et av de første selskapene innen bransjen for elektrisk sammenkobling og automasjonsteknologi og automasjon som fikk IRIS-sertifisering i forbindelse med den nye internasjonale jernbanestandarden. IRIS-kvalitetsstandarden (International Railway Industry Standard) ble definert av UNIFE – den europeiske foreningen for jernbaneindustrien, og kan sammenlignes med ISO/TS 16949-standarder som brukes i bilindustrien. IRIS-standarden legger imidlertid også stor vekt overvåking og styring av prosjekter og prosesser.

IRIS aksepteres og kreves av alle store jernbaneprodusenter. Dette betyr at leverandører for jernbaneindustrien som bruker WAGO produkter slippe utgifter for tilpassede revisjoner og vurderinger. Implementeringen av den nye standarden og vellykket revisjon hos WAGO ble gjennomført betydelig raskere enn forventet ettersom WAGO-styringssystemet allerede overgikk kravene til DIN ISO 9001 før IRIS-sertifisering ble gitt.

Den vellykkede tildelingen av IRIS-sertifisering er en viktig del av kvalitetsstrategien til WAGO, hvorved WAGO leverer høy-kvalitet, sertifiserte produkter og tjenester for jernbaneindustrien så vel som for annen industrier og bygningsapplikasjoner. IRIS-sertifiseringen gjelder for anleggene i Minden og Sondershausen (begge i Tyskland).

AEO

AEO står for “Authorized Economic Operator” i tollprosesser. Målet er å sikre den internasjonale forsyningskjeden fra produsent til sluttbruker. AEO-statusen gjelder over hele EU. Store selskaper krever ofte denne statusen som forutsetning for partnerskap. Det finnes tre AEO-varianter: Tollforenklinger (AEO C), sikkerhet (AEO S) og statusen som dekker begge disse kategoriene. WAGO har fått den kombinerte statusen (AEO C + AEO S) for Minden- og Sondershausen-fasilitetene.

Våre beliggenheter:

 • Minden
 • Sondershausen

Interseroh-sertifikat

Som den opprinnelige distributøren av salgs- og transportemballasje har WAGO ansvaret til en produsent. I tillegg til våre materialbevarende design, er riktig samling og miljømessig forsvarlig avhending av emballasje vår bekymring. Gjennom deltakelse i et dobbelt system, får vi denne prosessen rutinemessig bekreftet med et resirkuleringssertifikat.