Emner
Standarden innen belysningsstyring - DALI

Belysningsstyring med DALI - "Digital Addressable Lighting Interface" (DALI) er en kommunikasjonsprotokoll for å bygge belysningsapplikasjoner og brukes til kommunikasjon mellom belysningsstyringsenheter, for eksempel elektroniske forkoblinger, lysfølsomme sensorer eller bevegelsesdetektorer.

DALI-systemfunksjoner

  • Enkel omkonfigurering når du endrer hvordan rommet skal brukes
  • Digital dataoverføring via 2-tråds linje
  • Opptil 64 enkelt enheter, 16 grupper og 16 scener per DALI-linje
  • Statusbekreftelse fra individuelle lamper
  • Lagring av konfigurasjonsdata (for eksempel gruppetildelinger, lyssceneverdier, fading-tider, nødlys/systemfeilnivå, strøm på nivå) i det elektroniske styringsutstyret (ECG)

  • Busstopologier: Linje, tre, stjerne (eller hvilken som helst kombinasjon)
  • Kabellengder opptil 300 meter (avhengig av kabeltverrsnitt)
Kontakt oss gjerne