Kundeapplikasjon
Fra design til ferdig prosjekt

Innen fremtidens bransjer vil bestillings- og produksjonsprosesser bli stadig mer digitalisert og automatisert. Målet: Konsistens og datagjennomsiktighet langs hele den verdiskapende kjeden for å redusere kostnader og spare tid samtidig som unødvendige ekstra kostnader unngås. For å støtte denne horisontale integrasjonen, tilbyr WAGO smartDATA-engineering, en løsning som støtter brukere fra planlegging og design, til engineering, til testing og igangkjøring.

Fordeler med smartDATA-engineering:

 • Individualiserte produkter og løsninger
 • Ende-to-ende-datalagring
 • Forhindrer systembrudd
 • Kutter ytterligere kostnader

En konkurransemessig fordel med smartDATA-engineering

I Industry 4.0-alderen øker kompleksiteten og tilpasningen av produkter og behovet for spesialistkompetanse samtidig med kostnadstrykk, slik at selskapene finner sine kvalitets- og kostandsprioriteringer i konflikt. I tillegg til kompetansen til sine ansatte og egenskapene til sine produkter eller tjenester, blir selskapets evne til å konkurrere til slutt bestemt av effektiviteten til produksjonsprosessene. For å støtte kundene sine på vei til større effektivitet, tilbyr WAGO smartDATA-engineering, med en rekke data og tjenester som er fokusert på tilpassede produkter og løsninger. Dette muliggjør konsekvent datalagring og forhindrer systemfeil i forskjellige anlegg, som kan føre til flere iterasjoner og betydelige ekstra kostnader.

En sømløs løsning

Denne tilnærmingen begynner allerede i planleggings- og designfasen for elektroteknikk: Hvis ekspertdesigneren må importere data ved hjelp av ulike designverktøy for å inkorporere kundeprosjektdata, slik som kretsdiagrammer eller komponentlister, kan WAGO støtte dette med smartDESIGNER-ingeniørverktøyet. Dette programmet har grensesnitt til ulike CAE-verktøy som EPLAN og WSCAD, noe som gjør det enkelt å integrere eksisterende elektrotekniske designstatuser. Videre, som en web-applikasjon, kan programvaren nås enkelt via Internett uten integrasjon i selskapets eget IT-system. Dette sparer både tid og penger og er spesielt fordelaktig når IT blir outsourcet til en ekstern tjenesteleverandør som tar betalt for nye installasjoner eller programvareoppdateringer - eventuelle versjonskontrollproblemer forsvinner også. Designstatuser kan administreres eller gjenbrukes ved å sette opp en uavhengig konto.

Hvis elektromekaniske komponenter eller automasjonssystemer fra WAGO brukes, støtter smartDESIGNER prosjektdesignere ved å gi en direkte kobling til WAGOs online katalog. Oppdatert produktinformasjon er alltid tilgjengelig i form av dataark, produktbilder og nedlastinger av CAE- og CAD-data.

smartDESIGNER-fordeler:

 • Utstyrt med grensesnitt til CAE-verktøy
 • Enkel integrering i eksisterende elektroniske planleggingsfaser
 • Enkel tilgang via Internett
 • Direkte kobling til smartDESIGNER og WAGOs online katalog

Direkte kobling til WAGO-nettbutikken

Når rekkeklemmeenheten har blitt konfigurert vil smartDESIGNER automatisk kontrollere den for feil. Programvaren angir at en ende- og mellomliggende plate må plasseres for å hindre kontakt mellom strømbærende deler når f.eks. skinnemonterte rekkeklemmer brukes. Hvis kontrollere er planlagte, blir oppstartstrømmen beregnet, blant annet for å bestemme behovsbasert strømforsyning. Når designen er ferdig, kan de ønskede produktene, inkludert de ferdigmonterte DIN-skinneenhetene, bestilles via nettbutikken. De er skreddersydd for kunden og leveres deretter.

Etter en kontroll av logikken i smartDESIGNER, kan dataene, når de er kompilerte, vises helt i 3D og dokumenteres for videre bruk eller ytterligere gjennomgang. Delelister, bilder av produktene som brukes eller merkingsdata for komponenter som skal innlemmes i kontrollskapet senere, kan genereres og skrives ut - for eksempel for skinnemonterte rekkeklemmer.

Horisontal integrasjon - fra smartDESIGNER til e!COCKPIT

Hvis det er planlagt å ha intelligente komponenter på DIN-skinnen, er det mulig å enkelt overføre data fra smartDESIGNER til e!COCKPIT-ingeniørverktøyet. For programmering av komplette komponenter, tilbyr WAGO e!COCKPIT, et ingeniørverktøy som er uttrykkelig forpliktet til brukervennlighet og brukervennlighet. e!COCKPIT støtter alle produksjonstrinn, fra maskinvarekonfigurasjon og programmering, til simulering og visualisering, til igangkjøring av koblingsenheten. For å redusere e!COCKPITs læringskurve, ligner brukergrensesnittet nåværende Office-programmer. For å gi brukerne en oversikt over sine prosjekter etter hvert som kompleksiteten øker, har brukergrensesnittet fremtredende kontekstavhengige menyer. Dette betyr at de eneste menyelementene og funksjonene som vises, er de som kan brukes i den gjeldende design- eller driftsfasen. Komponenter kan plasseres i hovedområdet av brukergrensesnittet og kobles til hverandre, praktisk talt ved å bruke dra-og-slipp Fordi dette utelukker koblingsfeil fra begynnelsen, forhindrer det også kostbar feilsøking etter installasjon. Siden flere kontrollere kan konfigureres og programmeres i e!COCKPIT samtidig, er det også mulig å simulere og kjøre gjennom forskjellige testscenarier for det planlagte systemet.

Som et kraftig online designverktøy gir smartDESIGNER grensesnittet til elektrisk design, akselererer hele design- og bestillingsprosessene og i tillegg tilbyr mange måter å forenkle dokumentasjon på, mens grensesnittet til e!COCKPIT-ingeniørverktøyet sikrer konsekvent overføring av design-data for videre konfigurering og programmering av automasjonskomponentene. Tross alt er det viktig å implementere komplekse maskinfunksjoner raskt og pålitelig i moderne maskin- og systemteknikk.

e!COCKPIT-fordelene:

 • Brukervennlig, intuitiv drift
 • Støtter alle produksjonstrinn
 • Koblingsfeil utelukket fra starten
 • Flere kontrollere kan samtidig konfigureres og programmeres
 • Konsekvent overføring av design-data

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: