Nyheter 28. mars 2019
3-fase effektmåling for skapmontasje

Kontroll på effektforbruket, er i mange applikasjoner både kritiske og nødvendige for den daglige driften.

  • Intergrert Modbus RTU Interface

  • Dataloggerfunkjsonalitet via minnekort

  • Måling via måletrafoer eller Rogowskispoler

Nyhet

WAGOs nye 3-fase effektmåler er en ideell løsning for å måle strøm og spenning i et trefaset forsyningsnettverk direkte i kontrollskapet, både for IT og TN anlegg. Spenningen måles direkte via tilkoblingene i de tre fasene, samt nøytrale lederen.

Strømmene i alle tre faser blir målt via strømtransformatorer, som også kobles direkte til 3-faset effektmåleren. Enheten finnes både for 1A og 5A måletrafoer og for Rogowskispoler.

Strømtransduseren er pent pakket i en 72 mm bredt hus for montering under avdekning. Den beregner internt alle målte variabler som er relevante innenfor et trefaset forsyningsnettverk. Utover spenninger og strømmer inkluderer disse variablene reaktiv og effektiv effekt, energiforbruk, effektfaktor, fasevinkel og nettfrekvens.

Et Modbus RTU-grensesnitt er tilgjengelig for overføring av alle målte verdier til et overordnet system. En PC med konfigurasjonsverktøy kan kobles via programmeringskabel, slik at alle innstillinger kan gjøres enkelt. Programvaren tillater også visualisering av målte verdier under drift. Enheten også brukes som datalogger uten tilkoblet utstyr, via det integrerte minnekortsporet

Tilgjengelig fra uke 14