Emner
Digital energihandel med blokkjede: kjøp kraft direkte fra naboen din

Blokkjeden elektrifiserer elektrisitetsindustrien: den fører til en drastisk reduksjon av kommersielle transaksjonskostnader. Dette gjør det mulig å markedsføre selv de minste mengdene med elektrisitet. Dette kan gjøre det mulig for blokkjeden å bli en nøkkelteknologi for smarte nettverk og sektorkobling.
Energiovergangen trenger kommunikasjon. Mellom de enkelte interessenter og interessegrupper, så vel som i tekniske termer: for å ta tak i den økende desentraliseringen og svingningen i kraftproduksjonen, må de enkelte komponentene i energisystemet kobles sammen i smarte nettverk på tvers av sektorer. Dette er forutsetningen for samspillet som er nødvendig mellom produsenter og forbrukere, mellom utstyr, plattformer og systemer og mellom batterilagringsenheter og varmepumper, elektriske kjøretøyer og CHP-er. Men hvordan kan de utallige transaksjonene kontrolleres, dokumenteres og beregnes effektivt i et slikt sammensveiset, men samtidig findelt, energisystem?

Blokkjede - potensiale for energiforsyning:

  • Direkte transaksjoner mellom energiprodusenter og forbrukere kan redusere elektrisitetsprisene.
  • Blokkjeden er organisert over en forening av desentraliserte, uavhengige datamaskiner. Dette øker datasikkerheten.
  • I et desentralisert marked blir handel i selv de minste energimengdene mer og mer relevant.

Blokkjede setter hjørnesteinen for direkte transaksjon

I alle typer kommersielle transaksjoner deltar vanligvis en mellommann som bringer sammen kjøperen og selgeren, påtar seg lovlig ansvar og behandler betalinger. I energisektoren er dette er normalt leverandøren. Men deres tjenester kommer til en pris – de kan generere høye transaksjonskostnader. Derfor plasserer mange eksperter i energisektoren sine håp i en teknologi som lenge har vært ansett som en leke for nerder: blokkjeder. Originalt utviklet som det tekniske grunnlaget for den digitale valutaen, bitcoin, gjør blokkjeder det mulig for bedrifter å handle uten å involvere en tredjepart.

Synkende strømpriser for forbrukere?

Hvordan fungerer dette? Blokkjeden lagrer dataene som kommer fra en transaksjon flere ganger. Dette skjer på desentraliserte, uavhengige datamaskiner, som gir prosessorkraft for deltakere i blokkjeden – privatpersoner, initiativer eller selskaper. Denne maskinvarestrukturen kan omfatte hundrevis eller tusenvis av datamaskiner. Hvis et nytt datasett genereres, oppdaterer alle datamaskiner blokkjeden, slik at hver av dem alltid holder alle transaksjonsdataene til enhver tid. Hvis noen ville manipulere dataene, måtte de hacke inn i mange datamaskiner. Dette gjør teknologien ekstremt sikker. I tillegg kunne blokkjeden vesentlig redusere kommersielle utgifter ettersom mellomleddene elimineres. "Kunne", fordi først må de høye datakostnadene for validering av data reduseres. Det er uansett ikke veldig effektivt hvis hver enkel datamaskin må sjekke hver enkel transaksjon. Men eksperter jobber for tiden med metoder som skal være i stand til å utføre dette mange ganger raskere og mye billigere.

En desentralisert database for det desentraliserte energimarkedet

Sammenlignet med konvensjonelle, sentralt organiserte systemer, garanterer blokkjeder et betydelig høyere nivå av datasikkerhet. "Blokkjeden etablerer tillit mellom kommersielle partnere," forklarer Tobias Federico, administrerende direktør for konsulentfirmaet Energy Brainpool. Samtidig medfører de, i hvert fall potensielt, bare minimale transaksjonskostnader. "Dette gjør dem veldig interessante for et energimarked som blir stadig mindre sentralisert," sier Federico. På lang sikt vil fremtidens energimarked ikke domineres av dagens store kraftverk, som handler i gigawatt eller megawatt, men i stedet av de som produserer kilowatt eller bare watt. "Små, desentraliserte enheter produserer og bruker svært små mengder elektrisitet. Transaksjonssystemet etablert for engros fungerer ikke her. I kontrast ville blokkjeder vært en svært effektiv løsning for disse oppgavene," forklarer Federico.

Langsiktig applikasjonspotensiale

Blokkjeder kunne brukes i et smart nettverk overalt som energi kjøpes eller selges i små mengder, som for eksempel: på batterilagringsenheter, varmepumper eller industrielle systemer som deltar i balansemarkedet for energi eller på ladestasjoner for elektriske kjøretøyer. Til og med husholdningsapparater kunne effektivt knyttes til smart nettverket ved hjelp av blokkjeder. For eksempel ville det vært mulig å betjene kjøleskap slik at de støttet nettverket: utstyrt med Internettilgang og blokkjede-programvare, kunne de autonomt trukket strøm fra fotovoltaiske nettverk i nabolaget akkurat når leverer mye strøm.

Regulatoriske hindringer fører til oppstartsproblemer

Modeller som dette er fortsatt på drømmestadiet. "Jeg tror ikke at blokkjeder vil etablere seg raskt langs en bred front. Før dette skjer, må kostnadene for å validere data reduseres," forklarer Federico. I tillegg går dagens gjeldende regelverk imot bruken av blokkjeder i mange sektorer. For eksempel er individuelle husholdninger for tiden forhindret i å kjøpe strøm til sine forbrukere direkte fra produsentene. Dette skyldes at slike transaksjoner skjer utenfor balansekretsen, og dermed ut av nettoperatørens radar, noe som ikke er lovlig tillatt. Derfor ser Federico for seg at de første applikasjonene kommer på plass i de områdene som ikke er underlagt disse forskriftene, som for eksempel i beregningene for nettverksstabiliserende tiltak.

Nøkkelteknologi for fremtidens energimarked

Det er derfor ikke overraskende at bedrifter har valgt dette området for å samle praktisk erfaring med konseptet. For eksempel har nettoperatøren TenneT og batteriprodusenten Sonnen påbegynt en felttest, hvor 6000 husholdnings batterilagringsenheter brukes til å holde vindenergi under flaskehalsene i nettverket og også levere strømmen nedstrøms for chokepunktet (Redispatch). Prosessene faktureres automatisk ved hjelp av en blokkjede, som registrerer hvert individuelt lagret og utgitt kilowatt-time for hver batterienhet. Philipp Schröder, administrerende direktør i Sonnen, er overbevist om at "fremtiden for energiproduksjonen vil bestå av millioner av små, desentraliserte elektriske kilder, prosumere og forbrukere. Blokkjede-teknologi er nøkkelen til å faktisk muliggjøre den massive og samtidige utvekslingen av data mellom disse aktørene.

Tekst: Ralph Diermann

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: