energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Strøm hele døgnet

Batterier, kraft-til-gass og kraft-til-varmesystemer fremmer strømforsyningsuavhengighet, frigjør strømnettet og innlemmer mobilitets- og varmesektorer i klimabeskyttelse - og alle er avhengige av WAGO-kontrollere.


Lagringssystemer fanger overflødig energi og frigjør det ved behov. Dette gir dem mulighet til å øke privatforbruket av solenergi av husholdninger og selskaper, dekke krevende strømtopper og forsyne driftsreserver for å kompensere for kortsiktige svingninger på nettet. WAGO-teknologi tillater styring av lagringssystemer.

Hjemme-lagringssystemer: koble til batterier raskt mens du minimerer plass

Markedet for hjemmelagringssystemer blir ikke bare stimulert av huseiere som ønsker å redusere bruken av elektrisitet fra nettet ved hjelp av en kombinasjon av fotovoltaisk og batterilagring. Leverandører driver også salg av utstyr ettersom de kan utvikle nye forretningsmodeller. Hvis batterier selges sammen med solmoduler og de sammenkobles som en sverm, kan nettbelastningen reduseres. WAGO gir løsningen for installasjon av lagring hjemme. WAGO TOPJOB®S skinnemonterte rekkeklemmer kan koble systemet til et hjems kraftdistribusjonssystem

Batterier er i etterspørsel; forskere optimaliserer dem

Lokalt nett, store og industrielle lagringssystemer: reduserer toppbelastninger

Lokale nettlagringssystemer regulerer spenningen i et lavspenningsnett til en forhåndsinnstilt verdi. En klar økning i spenning er ikke bra - spesielt ved lunsjtid når fotovoltaisk kjører i full fart. Bruk av lokalt nettlagring som tar inn overflødig energi er et alternativ til å mate den inn i mellomspenningsnivået og til å utvide det lokale nettverket. Om kvelden eller når himmelen er overskyet, kan den lagrede energien mates tilbake inn i nettet. Belastningstopper i nettverket kan reduseres. I tillegg kan nettoperatøren levere systemtjenester gjennom lagringssystemet, slik som driftsreserver, for å generere ekstra inntekt.

Masselagringssystemer brukes primært til frekvensregulering. Overføringsnettoperatører kan levere driftsreserver. Hvis nettfrekvensen i Europas integrerte nettsystem spisser på grunn av overskytende energi, tar lagringssystemene inn energi. Hvis frekvensen faller fordi lite energi genereres, frigjør lagringssystemene energi.

Industrielle lagringsenheter dekker kapasiteter fra noen få kilowatt timer til flere megawatt timer. Industrielle lagringsenheter brukes først og fremst til å stabilisere nettverk og brukes blant annet i virtuelle nettverk for å dekke belastningstopper. dvs. "Peak Shaving", for belastningshåndtering og i kombinasjon med flyktige generatorer, for eksempel vindturbiner og kontrollerbare forbrukere. De brukes også som kilder for elektriske fyllestasjoner hvor solenergi er tilgjengelig døgnet rundt.

WAGO-teknologi brukes til sikker, plassbesparende lagringsenhetstilkobling. Våre fjernstyringsenheter brukes som gateway for tilgang til energinettet. Ulike sensorer på feltnivået kan koble til Internett via disse gateway-enhetene og gjøre dataene tilgjengelige i skyen. Dette er fordelene med WAGO-kontrollere som et sentralt element i måle- og styringsteknologi:

 • WAGO-I/O-SYSTEM 750 er ideelt i distribusjonsnettet, for eksempel for seriell kommunikasjon med omformere eller for 3-faset effektmåling.
 • Praktisk måling og overvåking av generasjons- eller forbrukshastigheter (f.eks. spenning, reaktiv effekt, aktiv effekt, strøm, cos φ, frekvens og energiflytretning)
 • Generering og belastningshåndtering
 • Integrering av batteristyringssystemet (BMS) via CAN eller MODBUS i kontrolleren
 • Programmerbar kontroller per IEC 61131 eller Linux®-plattform
 • Bunting av forsyningsgrader gjennom tilpasning til sentralstyringssystemer
 • Tilkobling til eksterne markedsdeltakere, slik som leverandører og offentlige tjenester, direkte markedsførere eller virtuelle kraftverk via fjernstyring i samsvar med IEC 60870-5-101, -103/-104, 61400-25, 61850-7-420, DNP3, VHPready
 • Nettverkssikkerhet: PFC100/PFC200-kontrollere overholder gjeldende IT-sikkerhetsforskrifter for nettoperatører og kan herdes som beskrevet i BDEW-hvitboken.
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering

Industrielle lagringssystemer mater ladestasjoner.

Power-to-X: Sikker konvertering av elektrisitet til varme og gass

Hvis kraft ikke bare lagres kortsiktig, men over lengre perioder, er kraft-til-varme og kraft-til-gass-systemer tilgjengelige. De konverterer overflødig kraft til varme og til lagringsbart hydrogen og metan. Disse produktene kan lagres i det eksisterende naturgassnettet som forsyner varmesystemer, kraftverk og bensinstasjoner. Kraft-til-varme er ideelt for bruk i applikasjoner som genererer høye mengder varme, f.eks. fjernvarmenett. Kraft-til-gass-systemer og elektrolysører fungerer også dersom et tett nettverk av hydrogenfyllestasjoner er planlagt i en region eller pålitelig tilgang til naturgassnettet er tilgjengelig. Fordeler med WAGOs fjernstyringsløsning:

 • Tilkobling av generatorer og varmeakkumulatorer via kontrolleren; nett-tilkoblet integrering av elektrolysører for lagring av store mengder elektrisitet
 • Flere grensesnitt: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC 60870/61400/61850, MODBUS, osv.
 • Praktisk måling og overvåkning av generator-/akkumulatorparametere, f.eks. aktiv kraft, temperatur og lagringsvolum; regulering av prosessverdier, slik som trykkregulatorer og produktgasseparatorer med eksplosjonsbeskyttede moduler
 • Integrasjon av gjeldende forbruksprognoser og værdata
 • Programmerbar per IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 og DNP3
 • Enkel parameterinnstilling via konfigurator
 • Skalerbar via mer enn 500 forskjellige I/O-moduler for mange applikasjoner, f.eks. 3-faset effektmåling for nettanalyse
 • Nettverkssikkerhet: PFC100/PFC200-kontrollere overholder gjeldende IT-sikkerhetsforskrifter for nettoperatører og kan herdes som beskrevet i BDEW-hvitboken.
 • Sky-tilkobling: Tilkobling til skyen takket være en MQTT-programvareoppgradering
 • Standard I/O-moduler og egensikre Ex-moduler i én kontroller (i et passende Ex-hus, avhengig av installasjonssted)

Forskere ved ZAE Bayern tester elektrolysen.

Se våre løsninger på jobb

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: