energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Processoptimalisering via skyen

Ønsker du å lagre din energi og behandle data i skyen, slik at du kan få tilgang til den fra hvor som helst eller gjøre den tilgjengelig for nye applikasjoner som for eksempel prediktivt vedlikehold? WAGO støtter deg i dette trinnet.


Våre kontrollere kan brukes som sentrale dataledere for analog og digital informasjon med sikre koblinger til skyen. Du kan bruke den høye IT-kapasiteten til nettverkslagring til å utvikle operasjonelle styringsstrategier for å øke effektiviteten, uten å måtte frykte datamisbruk.

Energy Management med IoT og Store data:

 • Sky-tilkobling: Nye muligheter for din Energy Management
 • Nettsikkerhet: Ingen tilgang til hackere
 • Prediktivt vedlikehold: fremtidens strategier for vedlikehold
 • Lasthåndtering: Spar elektrisitet gjennom skyen

Digitalisering av Energy Management med WAGO

Vårt tilbud til deg

Sky-tilkobling: Nye muligheter for din Energy Management

Skyen gjør det mulig for deg å få tilgang til din gjeldende energi- og prosessdata fra hvilken hvor som helst. Den tilbyr også stor data-intelligens, slik at du kan behandle, analysere og lagre større datamengder. Dette kan være fordelaktig hvis du for eksempel vil bruke kunstig intelligens til å forutsi når de enkelte maskinene i produksjonskjeden din vil kreve vedlikehold. WAGO skaper de nødvendige forutsetningene: Programvaren i våre kontrollere kan sende data direkte til skyen, for eksempel til den nye WAGO skydatakontroll. En webportal tjener som et brukergrensesnitt for skytjenesten som driftes av Microsoft Azure. Selvfølgelig kan du bruke andre skyplattformer med oss - uansett hvilken tjeneste du velger, er alt i dine hender. Skyen gir deg denne merverdien:

 • Sentral dataavsetning
 • Stedsuavhengig tilgang til gjeldende data
 • Maskinlæring
 • Nye operasjonelle styringsstrategier

Nettsikkerhet: Ingen tilgang til hackere

Hvis du ønsker å bruke skyen for energy management, må du vurdere datasikkerhet, fordi hvis nettkriminelle klarer å manipulere produksjonen din via Internett, står du overfor store tap. Med WAGO er du beskyttet mot nettangrep. "Sikkerhet gjennom design" - IT-sikkerhet integrert fra starten i form av lagbasert sikkerhetsarkitektur - sikrer at datatyver ikke vil kunne få tilgang til vår Linux®-kontroller. Kommunikasjon mellom kontrollere og skyen utføres og krypteres via MQTT-protokollen. Du kan også definere variabler som skal overføres til skyen. På denne måten vil sensitive data ikke forlate selskapet. Dette er sikkerhetsfordelene for deg:

 • Linux® herdet sanntids operativsystem
 • Ingen patching
 • Kryptert kommunikasjon
 • Definerbare variabler og intervaller

Prediktivt vedlikehold: fremtidens strategier for vedlikehold

I en intelligent fabrikk kan energi- og prosessdata også brukes til å forutsi feil og utvikle nye strategier for driftsstyring og vedlikehold. Ett emne er prediktivt vedlikehold, den proaktive tilnærmingen til vedlikehold. Dette gjør det mulig for bedrifter å gjenkjenne feil før de faktisk oppstår. Systemer vil ikke lenger repareres når de feiler, men heller før de gjør det. Problemer skyldes ofte ugunstige korrelasjoner. Kunstig intelligens i skyen kan oppdage disse forholdene. Likevel, selv uten skytilkobling, hjelper vårt system for energy management. Med det kan begrensningsverdier angis for å etablere utgangspunkter for de som er ansvarlige for service og vedlikehold, for å fastslå når noe i produksjonen ikke kjører jevnt og feil truer. Med denne kunnskapen kan store skader unngås i god tid. Dette er grunnen til at prediktivt vedlikehold er verdt det for deg:

 • Mindre skade
 • Mer effektiv vedlikehold
 • Større systemoppetid
 • Økonomisk

Lasthåndtering: Spar elektrisitet gjennom skyen

Hva kan bedrifter gjøre hvis de ikke bare vil ha måling og visualisering for deres energy management, men også vil ha automatisert styring? Takket være åpne grensesnitt, kan energy management-systemet fra WAGO på en gjennomsiktig måte gi akkumulert data for videre behandling; for eksempel i et sky-basert "Manufacturing Execution System" (MES) eller Enterprise Resource Planning System (ERP). Deretter, basert på våre data, initierer systemene ytterligere tiltak, for eksempel å styre strømforbruket innenfor rammen av lasthåndtering. I prosessen harmoniseres selskapets belastningsprofil og gjøres jevn, og dermed reduserer belastningstoppene og maskinslitasje. Industrielle selskaper kan lønnsomt kompensere for sine belastninger. Dette fungerer ved å levere styringsenergi for å kompensere for kortsiktige svingninger i det elektriske nettverket. Dette er hva belastningsstyring gir deg:

 • Reduserte belastningstopper
 • Harmonisert belastningsprofil
 • Lavere etterspørsel
 • Redusert maskinslitasje

Emner og løsninger for i dag og i morgen

WAGO Energy Management:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål

Mer informasjon:

Anbefalt lesing

Flere løsninger innen Energy Management

WAGO støtter deg med å få mest mulig utbytte av ditt potensial – fra overvåking til identifisering av egnede tiltak.