Instruksjoner
Koble DALI sensorer

1
Standard installasjons kabel
2
2-polet WINSTA®-stikkontakt og strekkavlastningsholder
3
2-polet T-distribusjonsblokker
4
Tilkoblingskabel
5
DALI Sensor
6
2-leder koblingskabel
Standard installasjons kabel
2-polet WINSTA®-stikkontakt og strekkavlastningsholder
2-polet T-distribusjonsblokker
Tilkoblingskabel
DALI Sensor
2-leder koblingskabel

Plassbesparende tilkobling i en DALI-linje

Beskrivelse

DALI-sensorer leveres primært via DALI-kabel med to ledninger (DA + og DA-). I enkelte prosjekter er "blandet" drift av DALI-lys og sensorer ikke ønsket i en DALI-linje. I disse tilfellene anbefales det plassbesparende 2-polige MINI-systemet for tilkobling av DALI-sensorer. Den topolede DALI-linjen leveres av DALI-masteren via standard installasjonskabel (1) fra underdistribusjonskortet. 2-pol WINSTA® pluggen og strekkavlastningsholderen (2) er montert på en standard tilførselskabel. To-polede T-distribusjonsblokker (3) brukes til å integrere DALI-sensorene (5) i DALI-linjen. To ledningstilkoblingskabler (6) til de gjennomgående ledningene og tilkoblingskablene (4) brukes på T-distribusjonsblokker for tilkobling av DALI-sensorer (5). Sensorene (5) er koblet med den frie enden av kabelen (4) på arbeidsplassen.

Deleliste:

2. 890-1102 og 890-502

3. 890-1620

4. 891-8982/206-x01

5. DALI Sensor

6. 891-8982/006-x01