Instruksjoner
Tilkobling av lys med bryter

1
Standard 5-leder tilførselskabel
2
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning
3
h-distribusjonsblokk
4
Ferdigkonfeksjonert WINSTA® kabel
5
Lystilkobling
6

Lys

Standard 5-leder tilførselskabel
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning
h-distribusjonsblokk
Ferdigkonfeksjonert WINSTA® kabel
Lystilkobling

Lys

Beskrivelse

Med kun noen få standard pluggbare elementer kan lys fra tre kretser raskt og feilfritt kobles. 5-leder standard tilførselskabel (1) er tilkoblet en 5-polt WINSTA® sokkelplugg (2). Opptil tre 5-pol kabler kan kobles til H-distribusjonsblokk (3). Resten av kablingen er nå gjort ved å plugge de ferdige WINSTA® kablene (4). Disse kablene er forhåndsmontert med en standardplugg i den ene enden og en distribusjonsblokk på den andre. Distribusjonsblokken er en 5-polt sokkel for viderekobling av 5-leder kabel og 3-polt sokkel for tilkobling av lys. Den ønskede kretsen for 3-polet uttak kan enkelt velges med det hvite bryterhåndtaket på distribusjonsblokken. Dermed kan du individuelt designe kretsen for belysningen som kobles på stedet. Lysforbindelsen (6) avhenger av lysets tilkoblingstype (5).

Tips:

  • Dette gjelder også for andre applikasjoner, for eksempel marine- og jernbanesystemer, samt industrielle applikasjoner.
  • For installasjoner med flere kretser, hold det ryddig med WAGOs praktiske Pluggbart Kablingssystem® Merker (Art Nr. 770-450). Merkene kan enkelt merkes med en penn på stedet.

Deleliste

2. 770-105 og 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* eller  771-9993/207-x01*

6. Lys