Instruksjoner
Tilkobling av DALI-sensorer og DALI-lamper i et 5-trådsystem (230 V + DALI) med Linect®

1
Installasjons Instruksjoner
2
Installasjons Instruksjoner
3
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning
4
Linect® T-Kobling
5
Ferdigkonfeksjonert kabel
6
T-distribusjonsblokk
7
2-leder Sensor
8

DALI Lys

9

DALI Sensor

Installasjons Instruksjoner
Installasjons Instruksjoner
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning
Linect® T-Kobling
Ferdigkonfeksjonert kabel
T-distribusjonsblokk
2-leder Sensor

DALI Lys

DALI Sensor

Beskrivelse

Under planleggingsfasen har det ikke blitt stilt spørsmål om installasjonen skal være pluggbar eller tradisjonell. Derfor er belysning ofte planlagt med universell Linect®. Linect® Lighting Interface er designet for både konvensjonelle eller pluggbare ledninger. Designet med pluggbar Linect® T-avgreining is vist her.

Netspenningen og DALI-bussen leveres via standard installasjonskabel (1 + 2), som installeres av kunden på arbeidsstedet. Forsyningen kan skilles i to forskjellige kabler, eller kombineres i en 5-polet installasjonskabel. 5-pol WINSTA® Plugg og strekkavlastningsholder (3) er tilkoblet av kunden på arbeidsstedet. Linect® T-Distribibusjonsblokk (4) og premonterte tilkoblede kabler (5) brukes til hovedspenning og DALI DALI lysene (8) er designed med fem-pol DALI Linect® Interface. Linect® T-koblingen (4) er bare snappet på DALI lysene (8). I dette eksempelet er DALI sensorene (9) forsynt med strøm via DALI kabelen. Den ene enden av to-ledersensorens tilkoblingskabel (7) er utstyrt med en fem-pol kontakt som er koblet til T-distribusjonsblokken (6). Sensoren (9) er installert med åpen enden på tilkoblingskabelen (7) på arbeidsplassen.

Tips:

  • Dette gjelder også for andre applikasjoner, for eksempel marine- og jernbanesystemer, samt industrielle applikasjoner.
  • For separat tilførsel av DALI-signalet og 230 V-forsyning (to separate tilførselsledninger), kan du også bruke komponenter 1 og 2. Strekkavlastningsholderen er utformet for tilkobling av to tilførselskabler (diameter 9-13 mm / 0.354-0.512 tommer) .

Deleliste:

3. 770-505 og 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x = kabel lengde i meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI lys med Linect® Lighting

9. DALI sensor