Instruksjoner
Tilkobling av SMI persiennestyring i et 5-leder system (230 V + SMI)

1
Standard installasjons kabel
2
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning
3

Fordelingsklemme

4
Tilkoblingskabel
5
Ferdigkonfeksjonert kabel
6
SMI persiennestyring
Standard installasjons kabel
5 polt WINSTA sokkelhus med strekkavlastning

Fordelingsklemme

Tilkoblingskabel
Ferdigkonfeksjonert kabel
SMI persiennestyring

Beskrivelse

Med et fåtall WINSTA® standard komponenter kan SMI persiennestyring (6) tilkobles raskt og feilfritt. Tilførsel av 230VAC og SMI buss gjøres med standard kabling Topolt WINSTA® Sokkelhus med strekkavlastning (2) tilkobles av kunden på anlegget. FOrdelingsblokker (3) og ferdigkonfeksjonerte kabler (5) for strømforsyning og SMI signaler. SMI styringen (6) installeres på anlegget med åpen ende for tilkoblingskabelen (4).

Tre tilkoblinger for SMI styringen pr tikoblingsblokk (3) er tilgjengelig. Hvis mer enn tre styringer skal inkluderes er to SMI styringer pr tilkoblingsblokk tilgjengelig. Den tredje tilkoblingen på blokken benyttes til viderekobling med ferdigkonfeksjonert kabel(5).

Tips:

  • Dette gjelder også for andre applikasjoner, for eksempel marine- og jernbanesystemer, samt industrielle applikasjoner.
  • For separat tilkobling av SMI signal og 230 V (to separate linjer), kan du benytte fem-poletWINSTA® sokkel (2). Strekkavlastningshuset er designet for tilkobling av to kabler (9–13 mm i diameter).

Deleliste

2. 770-285/080-000 og 770-505

3. 770-1746/080-000

4. 771-9935/206-x07/080-000 (x= lengde i meter)

5. 771-9935/006-x07/080-000