Emner
Kobling for alle typer forbruksmålere: M-buss

M-buss – en kostnadseffektiv optimalisert feltbuss

M-buss-systemet, som er en kommunikasjonsmodell med master/slave, kan brukes som en linje-, stjerne eller tretopologi. Masteren styrer seriebussen og behandler dataene til M-busslavene (måleenheter).

M-buss kort forklart:

  • En enkelt busskabel kobler alle målere til et sentralt system.
  • Utvalgte buss-noder leveres direkte via bussen med to ledninger.
  • Enheter fra forskjellige produsenter kan kobles til et busssystem, som ikke binder brukere til en meter-produsent.

M-buss enkelt forklart

M-bussen (Meter bus) er en kostnadseffektiv feltbuss for overføring av energiforbruksdata. En sentral master – i det enkleste tilfellet en WAGO-kontroller med en nedstrøms nivåomformer – kommuniserer med en buss med to ledninger (per segment opptil maks 250 slaver) med bussenheter (f.eks. varmemåler, vannmåler, strømmåler, gassmåler) samt sensorer og aktuatorer av alle typer.

Bruk av M-buss

M-bussen brukes til å lese energiforbruksdata fra strøm-, varme-, gass- og vannmålere samt diverse sensorer og aktuatorer fra ulike produsenter. M-bussen er et effektivt system for måling av forbruksdata, og brukes derfor ofte i bygningskontrollsystemer.

Fordelene med M-buss-masteren

  • Direkte (ingen eksterne gatewayer/nivåomformere) og kostnadseffektiv tilkobling av M-bussenheter til I/O-systemet

  • Svært fleksibelt ved å kombinere med andre I/O- og I/O-systemgrensesnitt

  • Bruk av flere moduler for større mengder data

Systemgrafikk for M-buss

M-bussprodukter fra WAGO

m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

M-Bussmaster (753-649)

753-649 M-Bussmodulen fungerer som en M-bussmaster og lar slaver være koblet direkte til WAGO-I/O-SYSTEM 750. Meter-Bus (M-buss) er et feltbussystem som overfører energiforbruksdata målt av M-busslaver (f.eks. strøm-, varme-, gass- og vannmålere) samt alle typer sensorer og aktuatorer. M-bussmasteren kommuniserer med M-busslavene og danner grensesnittet mellom M-bussen og programvaren.

Kontakt oss gjerne