Ny automasjonsløsning

5. september 2018
Bacnet med Powertech

Ny byggautomasjonsløsning kan redusere investeringskostnadene med over 30 prosent

En ny og åpen byggautomasjonsløsning utviklet av PowerTech Engineering, vil spare brukere med mer enn 30 prosent i investerings- og vedlikeholdskostnader. – Vi tar nå kampen opp mot en konservativ byggautomasjonsbransje, som i dag lever av å levere lukkede, kostbare og ressurskrevende løsninger, sier leder for utvikling i PowerTech Engineering Christian Lundheim og supportleder Torgeir Sundet i Wago Norge.

Den nye byggautomatiseringsløsningen vil revolusjonere det nasjonale og internasjonale markedet. – Både Wago og PowerTech skal være i førersetet i utviklingen av morgendagens byggautomatiseringsløsning. For PowerTech og Wago Norge er det krevende å dekke alle kostnadene for en slik løsning på egenhånd. Derfor har vi søkt og fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge, forteller Lundheim. – Til nå har vi levert en fullskalaløsning som tar i bruk deler av konseptet til et offentlig næringsbygg i Oslo.

Siste versjon av BACnet/IP

Løsningen kan styre lys, persienner, varme, kjøling, klima, ventilasjonsanlegg, energisentraler osv. Den inkluderer også toppsystem og mobil tilgang. Kompatibilitet med andre nyere tredjepart systemer er sikret ved at plattformen har full støtte for siste versjon av BACnet/ IP.

Powertech

PowerTech Engineering er en uavhengig systemintegratør med høy kompetanse på hele prosessen fra feltinstrumentering til SD-anlegg, SCADA- eller MES-system.

PowerTech Engineering har bred erfaring gjennom tunge automasjons- og integrasjonsprosjekter i industri, bygg, olje & gass og marin sektor. De er totalleverandør av automasjonsløsninger, og gjennom de siste års satsing på egen programvareutvikling har bedriften vokst til et solid kompetansehus både på lokal automatikk, sentral driftsovervåkning og industriell IT.