icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Soneinndeling per ATEX og NEC 500

Avhengig av hvilken type materialer som forekommer, er farlige steder like utsatte. Frekvensen og varigheten av forekomsten av ett av disse stoffene gir opphav til de forskjellige beskyttelseskravene for driftsutstyr.


Ifølge CENELEC og IEC er farlige steder i Europa delt inn i seks forskjellige faresoner. Jo høyere sannsynligheten for at en eksplosiv atmosfære oppstår, desto strengere er kravene til driftsutstyr for å forhindre, for eksempel, dannelse av gnister eller varme overflater.

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

Enhetskategorier og -grupper

Hvilke ressurser som er tillatt for bruk i en sone, kan avledes fra det bestemte driftsutstyret og avhengig av soneallokeringen. For å spesifisere hvilket sonespesifikt driftsutstyr kan brukes, er enhetsgruppen og -kategorien relevant. Eksplosjonsvernsonen der driftsutstyret kan brukes defineres ut fra temperaturklasser og eksplosjonsgrupper.

Soneinndelinger i Nord-Amerika

I Nord-Amerika brukes et annet klassifiseringssystem basert på standardene NEC 500 og NEC 505. Her er brannfarlige stoffer delt inn i tre klasser (klasse I til III). Eksplosive gasser, damper og tåker fra klasse I er delt inn i gassgruppene A, B, C og D; brennbart støv fra klasse II i gruppene E, F og G.

Avhengig av hyppigheten eller varigheten av forekomsten til disse materialene, er de farlige steder delt inn i såkalte divisjoner. Divisjon 1 tilsvarer sonene 0 og 1 og divisjon 2 tilsvarer sone 2. I tillegg til inndelingen av eksplosive områder, blir også oppbyggingen av driftsutstyret og installasjon av elektriske systemer differensiert.

Oversikt over gassgruppene

Gassgruppe (gruppe)Materiale-eksempler
AAcetylen
BHydrogen
CEtylen
DPropan
EMetallstøv
HUKullstøv
GKornstøv

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

WAGO-produkter for eksplosjonsbeskyttelse

WAGO på jobb

Eksplosjonsbeskyttelsesapplikasjoner

Som en partner og innovasjonsleder bringer WAGO mange interessante prosjekter til virkelighet. Finn ut hva vi muliggjør som kreative, effektive løsninger innen prosessteknikk.

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål