icon_ex_explosionsschutz_2000x2000.jpg

Tiltak er forpliktelse

Hvem trenger eksplosjonsbeskyttelse? Hvem gjelder eksplosjonsbeskyttelse for? Hva må nevnes her? Og hva er konstruktiv eksplosjonsbeskyttelse? WAGO har samlet svar på de viktigste spørsmålene for deg.

Eksplosjonsbeskyttelsesregulering i Europa er basert på ATEX-retningslinjene, offentliggjort i 1994 som direktiv 94/9/EF og gjeldende siden 2014 som en ny versjon under navnet 2014/34/EU. Dette direktivet dekker enheter og beskyttelsessystemer beregnet for bruk på farlige steder.

WAGO innen eksplosjonsbeskyttelse

Prinsipper for eksplosjonsbeskyttelse

Oversikt over alt som er verdt å vite om Ex-beskyttelse.

Direktiv 2014/34/ EU - regulering av produsentforpliktelser

I henhold til 2014/34/EU vedlegg 1, skal produsenten dele opp alt utstyr som kan utgjøre antennelsesfarer (antennelseskilder) og føre til eksplosjon inn i enhetsgrupper og -kategorier. For dette utstyret må en Ex-type-test og sertifisering fra et av testkontorene utnevnt utføres. Hvis enheten oppfyller kravene til typeprøven, følger grunnlaget for CE-merket med EC-samsvarserklæringen. Utstyret må leveres med driftsinstrukser der det defineres riktig bruk.

Primær eksplosjonsbeskyttelse

Den primære bekymringen er å hindre at eksplosiv atmosfære dannes, fortrinnsvis ved å velge ikke-brennbare alternativer eller materialer med høyt flammepunkt. Hvis dette ikke er mulig av en eller annen grunn, blir fokuset på andre tiltak. For en, inertisering. Her er det mulig å dra nytte av egenskapen at en atmosfære bare blir eksplosiv ved et eksakt blandingsforhold av et brennbart materiale med oksygen.

Sekundær eksplosjonsbeskyttelse

Dette tiltaket tar sikte på å hindre en antennelse av farlig eksplosiv atmosfære dersom det ikke kan unngås at disse oppstår. For dette må områdene deles inn i faresoner på applikasjonsstedet i henhold til hyppigheten og varigheten av forekomsten av eksplosive atmosfærer. Disse definerer hvorvidt antennelseskilder er tillatt i bestemte faresoner. Klikk her for en oversikt over antennelseskilder.

Tertiær eksplosjonsbeskyttelse

Det er ikke alltid mulig å forhindre at farlig atmosfære oppstår og å utelukke antennelse av egnede ressurser. I dette tilfellet må det tas ytterligere eksplosjonsbeskyttende tiltak for å redusere eksplosjonens effekter til et ufarlig nivå. Tiltakene for konstruktiv eksplosjonsbeskyttelse omfatter, i tillegg til trykkfaste og støtsikre hus, trykkreduksjons- og trykkutjevningsutstyr. Eksplosjonsundertrykkelse gjennom slukningsenheter teller også mot dette.

Krav til produsenter og operatører

Produsentforpliktelser ATEX 95 - RL 1994/9/EFOperatørforpliktelser ATEX 137 - RL 1999/92/EC
Spesifikasjoner for riktig bruk: formål, temperaturklasse, omgivelsesforhold, eksplosjonsgruppe og -kategoriUtførelse av en risikovurdering for verktøy og systemer som krever overvåking (per ArbSchG, BImSchG, GefStoffV, BetrSichV, StörfallV og tekniske regler og forskrifter)
Utstyret må overholde de viktige sikkerhets- og helsekravene.Installasjonsoppsett, igangkjørings- og vedlikehold-instruksjoner i henhold til BetrSichV §§4.7/§12
Utførelse av risiko- og antennelseskildeanalyseSpesifikasjon av soner og valg av egnet utstyr (se, for eksempel, BetrSichV Vedlegg 3, DIN EN 60079-10 eller eksempelsamling BGR 104)
Bruk samsvarsvurderingsprosedyren;
om nødvendig, få testing utført av spesifisert testkontor.
Overholdelse av installasjons-, oppstarts- og vedlikehold-instruksjoner
CE-merke for produktsamsvarserklæringenGjennomføring av eksplosjonsbeskyttelsesdokument
Regelmessig oppdateringRegelmessig oppdatering

Les mer her

Hva skjer under en eksplosjon, hvilke faktorer er viktige, og hvilke beskyttende tiltak finnes? Alt du trenger å vite om ATEX, Ex-soner, antennelsesklasser osv.

WAGO-produkter for eksplosjonsbeskyttelse

Løsninger fra WAGO for eksplosjonsbeskyttelse:

Vi svarer gjerne på dine spørsmål