Na tej stronie:
mm-20145_product-image-wago-solution-builder_2000x2000.jpg

WAGO Solution Builder

Dzięki oprogramowaniu inżynierskiemu przeznaczonemu do automatyki budynkowej można tworzyć zintegrowane oraz efektywne rozwiązania dla budynku przez cały cykl jego życia. Oprogramowanie pozwala konfigurować wszystkie projekty za pomocą interfejsu webowego.

Zalety:

 • przejrzyste wyświetlanie systemu w interfejsie webowym
 • oszczędność czasu przy projektowaniu dzięki efektywnemu przepływowi pracy
 • zapobieganie błędom za sprawą inteligentnego masowego przetwarzania danych
 • generowanie kompletnej dokumentacji projektowej jednym kliknięciem myszy

ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO INŻYNIERII PROJEKTU

Dzięki WAGO Solution Builder użytkownicy mogą tworzyć rozwiązania dla automatyki budynkowej w sposób efektywny oraz z zachowaniem odpowiedniej jakości.

WAGO Solution Builder to kompleksowe i wydajne oprogramowanie, które zapewnia najlepsze możliwe wsparcie dla projektantów rozwiązań automatyki budynkowej. Przepływ pracy jest zoptymalizowany w taki sposób, aby oddzielić kompletne tworzenie projektu w biurze (offline) od uruchomienia go na miejscu (online). Całą dokumentację projektową można wygenerować za pomocą jednego kliknięcia myszą. Ponadto istnieje możliwość zapisywania aplikacji w formie szablonów w celu ich ponownego wykorzystania. Wszystkie grupy użytkowników mogą współpracować ze sobą za pośrednictwem centralnego interfejsu webowego. Zapewnia to spójny przepływ pracy i pozwala na bieżąco kontrolować cały projekt budynku. Oszczędność czasu i kosztów wynika również z możliwości sprytnego, masowego przetwarzania danych, nawet w przypadku projektów z dużą liczbą sterowników. Systemy adresowania dla drzewa projektu i opisu punktów danych są wspierane natywnie. Stanowią one zatem integralną część organizacji projektu. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ich późniejszego tworzenia, co wiązałoby się z dużym nakładem czasu i pracy oraz dużym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów.

CYKL ŻYCIA BUDYNKU

1

Planowanie

Struktura projektu, złożona z architektury budynku, urządzeń i punktów danych, jest tworzona i utrzymywana w WAGO Solution Builder już na etapie planowania automatyki budynku.

2

Budowa

Kompletny przebieg procesu uruchamiania sterowników na etapie budowy; przejrzysta organizacja dużych projektów

3

Ponowne wykorzystanie, migracja i ekspansja

Możliwość sprawnego dostosowania do zmian w wymaganiach budynku poprzez modyfikację szablonów aplikacji i synchronizację danych

4

Eksploatacja i konserwacja

Jednolita baza danych dla obsługi budynku i konserwacji sprzętu, w tym zarządzania urządzeniami

Funkcje

Kompleksowe podejście

WAGO Solution Builder wspiera Twój projekt od momentu pozyskania kontraktu, poprzez wykonanie, sporządzenie dokumentacji i oddanie obiektu do użytku, aż po okresowe przeglądy oraz konserwację sprzętu i oprogramowania. Nasze oprogramowanie umożliwia równoległe tworzenie kilku rozwiązań dla automatyki budynkowej i stały dostęp do wszystkich danych.

Dodatkowe zalety:

 • prosty transfer danych pomiędzy komponentami WAGO Solution Builder za pomocą interfejsów zoptymalizowanych dla danego przepływu pracy,
 • możliwość włączenia do komunikacji krzyżowej i udokumentowania jako część rozwiązania obok węzłów automatyki również interfejsów sieciowych, switchów, urządzeń obiektowych lub urządzeń innych firm.

Masowe przetwarzanie

WAGO Solution Builder został stworzony z myślą o przetwarzaniu dużych ilości danych w automatyce budynkowej.

Wynikają z tego wyraźne korzyści dla użytkowników:

 • możliwość szczegółowej konfiguracji struktury wzorców, a przy ich powielaniu – skorzystania z inteligentnych mechanizmów dziedziczenia i logicznego grupowania;
 • rozwiązanie może zawierać kilka lub kilkaset węzłów automatyki z tysiącami punktów danych.

Synchronizacja

Podczas tworzenia rozwiązania ze sterownikami w trybie offline, jest ono przenoszone do urządzeń wraz z ustawieniami i aplikacjami w oparciu o zadania na zasadzie: job-by-job. Zadania są przetwarzane asynchronicznie w usłudze zewnętrznej, co oznacza, że:

 • podczas transferu można bez ograniczeń kontynuować pracę w programie WAGO Solution Builder;
 • jeśli w trakcie eksploatacji budynku parametry na sterownikach ulegną zmianie, można je odczytać podczas następnej synchronizacji.

Taka dwukierunkowość zapobiega utracie ustawień.

Dokumentacja projektowa

WAGO Solution Builder pozwala automatycznie wygenerować wymaganą dokumentację projektową za pomocą jednego kliknięcia myszą. Z przejrzystej organizacji wynikają następujące korzyści:

 • wszystkie informacje wprowadzone do rozwiązania, takie jak adresy IP, aplikacje, wersje firmware, czy zastosowany sprzęt, są eksportowane w postaci pliku PDF jako część dokumentacji projektu;
 • układ dokumentacji projektowej i stopień jej szczegółowości można łatwo dostosować do własnych potrzeb.

KORZYŚCI Z INTEGRACJI SYSTEMU W PROJEKCIE

Efektywność

 • oszczędność czasu i minimalizacja błędów podczas prac inżynierskich
 • przejrzysta organizacja (dużych) projektów w rozwiązaniach
 • możliwość równoległej pracy nad jednym projektem, łatwy transfer danych pomiędzy pracownikami
 • funkcja zarządzania urządzeniami dla wielu sterowników, nawet dla obsługi i serwisu

Sprytne rozwiązania

 • kompletny przebieg procesu uruchamiania sterowników
 • możliwość konfiguracji aplikacji i przeniesienia jej do urządzenia nawet bez znajomości programowania (IEC know-how)
 • szybkie i łatwe tworzenie dokumentacji projektowej
 • łatwa, podstawowa ochrona sterowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego

PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA

Przykłady zastosowań

Profesjonalne planowanie automatyki budynkowej

Transfer wyników planowania bezpośrednio do projektu

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_planning_2000x1125.jpg

Integracja systemów automatyki budynkowej

Perfekcyjna współpraca systemów budynkowych

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_operation_2000x1125.jpg

Facility management w automatyce budynkowej

Perfekcyjna współpraca systemów budynkowych

MM-20138_website_update_integration_use-cases-and-pictures_reuse_2000x1125.jpg