speedway_2000x2000px.jpg

WAGO-SPEEDWAY 767

Bezkompromisowa ochrona także w trudnych warunkach środowiskowych: modularny system SPEEDWAY 767 do automatyzacji bez szaf sterowniczych IP67 oferuje liczne funkcjonalności.

Korzyści:

  • niezależność od typu sieci obiektowej – obsługa najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów ETHERNET
  • pełna zalewa i dobre ekranowanie zabezpieczające przed trudnymi warunkami środowiskowymi
  • czas rzeczywisty i częstotliwość impulsowania dla wybranych sieci obiektowych bazujących na ETHERNET
  • standaryzowane wielowtyki (Plug & Play)
  • elastyczne możliwości montażu

Więcej informacji

Tajemnica sukcesu WAGO SPEEDWAY 767

Ekonominczne rozwiązanie i niezwykła wytrzymałość

System I/O o stopniu ochrony IP67 można zamontować dokładnie tam, gdzie jest potrzebny – tuż przy czujnikach i elementach wykonawczych. Dzięki temu udaje się zredukować oprzewodowanie oraz zminimalizować nakłady związane z uruchomieniem, serwisem i diagnostyką. Obudowa z pełną zalewą zapewnia najwyższą ochroną, umożliwiając zastosowanie zarówno w standardowych, jak i trudnych warunkach środowiskowych. Moduły zdalnego systemu I/O pracują bez zakłóceń w temperaturach od -25 °C do +60 °C, a dzięki wewnętrznemu ekranowaniu są odporne na zakłócenia wynikające z promieniowania elektromagnetycznego. Możliwości systemu I/O SPEEDWAY 767 nie ograniczają się do kilku metrów: dzięki łącznej długości magistrali wynoszącej 500 m i odległości między modułami wynoszącej 50 m komponenty WAGO zapewniają ekonomiczną automatyzację także dużych maszyn.

Niewiele modułów, dużo funkcji

Komponenty IP67 łączą wiele różnych funkcji w jednym module. Przykład: moduł wejść analogowych z zakresem pomiarowym 0 … 10 V, ± 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, ± 20 mA regulowanym dla każdego kanału. Ponadto dla każdego wejścia można ustawiać osobne wartości graniczne i zastępcze, strategie wartości zastępczych oraz czasy filtrowania. Kolejnym przykładem są moduły telesterowania, jak np. moduły enkoderów przyrostowych, SSI, umożliwiające rejestrację zmian położenia i kąta (przebytego odcinka i kierunku drogi, zmian kątów i kierunku obrotu). Możliwa jest również parametryzacja funkcji krzywki oraz modulacji szerokości impulsu.

Ergonomiczny design

Zastosowanie standaryzowanych złączy M8, M12 i M23 z metalowymi kołnierzami gniazd pozwala na oprzewodowanie plug & play. Do integracji sieci obiektowej, magistrali systemowej, zasilania oraz czujników/elementów wykonawczych służą zakodowane na różne sposoby złącza. Dzięki temu wykluczony zostaje błędny montaż przewodu. Klient może samodzielnie opisywać moduły, wykorzystując zintegrowany pasek oznacznikowy lub tabliczkę WMB. LED oraz miejsca na opis urządzenia są w sposób jednoznaczny przyporządkowane do przyłączy.

Elastyczny montaż

Moduły zdalnego systemu I/O mogą być montowane bezpośrednio przy maszynach. Odstępy otworów montażowych zostały określone zgodnie ze standaryzowanymi zaleceniami dyrektywy CNOMO, stosowanej często przy pasywnych rozgałęźnikach lub modułach przyłączeniowych do czujników/elementów wykonawczych. W ramach akcesoriów dostępne są adaptery montażowe na szynę oraz na profil.

Nadzwyczajna elastyczność

System I/O SPEEDWAY 767 umożliwia szybką aktualizację firmwaru interfejsów sieciowych oraz modułów I/O, a tym samym integrację nowych funkcji. Zintegrowana funkcja obsługi parametrów systemu pozwala zabezpieczyć i ponownie załadować ustawienia parametrów, a w przypadku wymiany modułu sprawdza, czy zastosowano właściwy moduł zastępczy. Funkcja obsługi opcji służy do zmiany konfiguracji stacji I/O, komunikujących się po sieci PROFIBUS, uwarunkowanych np. wymianą narzędzi w centrum obróbki, bez konieczności przeprowadzania żmudnych prac inżynierskich.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Wsparcie techniczne

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Inne usługi: