Dostęp do WAGO

Nie jesteś jeszcze zarejestrowany?

Zarejestruj się teraz!

Nowości
Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT

Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.

Sukces przedsiębiorstwa dzięki chmurze

Pozyskanie danych z obiektu, digitalizacja i powiązanie ich ze sobą – to główne założenia Przemysłu 4.0. Dzięki prostej aktualizacji sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Informacje mogą być dalej gromadzone i wykorzystywane do analiz. W ten sposób generowana jest prawdziwa wartość dodana przedsiębiorstwa – aby osiągnąć wzrost efektywności produkcji własnej, aby zarządzać energią w budynku lub też w celu opracowania kolejnych usług dla użytkownika końcowego. Także urządzenia już eksploatowane, przez przystosowywanie ich do pracy z IoT dołączają do nowoczesnych systemów BigData. Rodzina sterowników PFC przynosi światu biznesu rozwiązanie techniczne, które pozwala wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie elastyczne i przyszłościowe

W kilku prostych krokach sterowniki PFC 100 i PFC 200 stają się urządzeniami IoT – poprzez rozszerzenie oprogramowania sprzętowego i programowanie aplikacji IEC z odpowiednią biblioteką. Informacje o stanie, takie jak Run/Stop, statusy połączeń, informacje o urządzeniach i zmienne zdefiniowane w programie IEC można wtedy wysłać do chmury i wizualizować. Użytkownik decyduje, czy sterownik wyśle dane do Microsoft Azure, Amazon Web Services czy IBM Bluemix. W przyszłości dzięki standaryzowanemu protokołowi MQTT będzie także możliwa komunikacja z obcymi rozwiązaniami technicznymi. Dane przesyłane są w formacie JSON (JavaScript Object Notation), a połączenie jest zabezpieczone szyfrem TLS.

Interfejs MQTT umożliwia przesyłanie danych z obiektu do chmury.

Użytkownik może łatwo dokonać aktualizacji oprogramowania w przeglądarce internetowej przy pomocy Web-Based-Management (WBM). Poza tym w skład zestawu wchodzą biblioteki dla CODESYS 2.3 i e!COCKPIT. Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się także poprzez WBM. W programie IEC można definiować zmienne, które będą przesyłane do chmury – w ten sposób użytkownik zawsze zachowuje kontrolę nad przesyłanymi treściami.

Twój koszyk

Dodane do koszyka
Do koszyka Zamów ofertę Kontynuuj zakupy

Na pewno?

Dodaj produkty

Wpisz dokładny numer artykułu (np. 2002-1201) i potwierdź klawiszem „Enter“. Do nawigacji między kolumnami wykorzystaj klawisz „Tab“.
Zamawiana ilość: maks. {0}
szt./opak. (opak. jedn.): szt.
Proszę czekać...
Zmień kraj

Opuszczasz aktualnie wybraną stronę internetową kraju i zostaniesz wylogowany. Twoje konto użytkownika dotyczy tylko jednego kraju. Twoja nowo wybrana strona internetowa kraju ma inne kontakty i może mieć inną treść i funkcje.

Importuj zamówienie do CSV

Podczas importowania listy zamówień należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
  • Tylko pliki CSV lub TXT
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj i dodaj zamówienie

Skopiuj zamówienie do pola wprawadzania danych. Należy przy tym pamiętać:
  • Jedna pozycja na wiersz
  • podział pola: przecinek (,) lub średnik

Skopiuj listę

Wprowadź unikatową nazwę dla nowej listy oglądania. Następnie wszystkie odnotowane produkty, pliki do pobrania i strony są kopiowane do nowej listy oglądania.