Nowości
Plug-in przekształca sterownik WAGO w urządzenie IoT

Dzięki prostemu rozszerzeniu oprogramowania o obsługę MQTT, każdy sterownik PFC WAGO staje się sterownikiem IoT gotowym do przetwarzania w chmurze – IT i automatyka stają się jednością.

Sukces przedsiębiorstwa dzięki chmurze

Pozyskanie danych z obiektu, digitalizacja i powiązanie ich ze sobą – to główne założenia Przemysłu 4.0. Dzięki prostej aktualizacji sterowniki PFC100 i PFC200 WAGO stają się sterownikami IoT, które przekazują do chmury dane z obiektu technologicznego. Informacje mogą być dalej gromadzone i wykorzystywane do analiz. W ten sposób generowana jest prawdziwa wartość dodana przedsiębiorstwa – aby osiągnąć wzrost efektywności produkcji własnej, aby zarządzać energią w budynku lub też w celu opracowania kolejnych usług dla użytkownika końcowego. Także urządzenia już eksploatowane, przez przystosowywanie ich do pracy z IoT dołączają do nowoczesnych systemów BigData. Rodzina sterowników PFC przynosi światu biznesu rozwiązanie techniczne, które pozwala wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązanie elastyczne i przyszłościowe

W kilku prostych krokach sterowniki PFC 100 i PFC 200 stają się urządzeniami IoT – poprzez rozszerzenie oprogramowania sprzętowego i programowanie aplikacji IEC z odpowiednią biblioteką. Informacje o stanie, takie jak Run/Stop, statusy połączeń, informacje o urządzeniach i zmienne zdefiniowane w programie IEC można wtedy wysłać do chmury i wizualizować. Użytkownik decyduje, czy sterownik wyśle dane do Microsoft Azure, Amazon Web Services czy IBM Bluemix. W przyszłości dzięki standaryzowanemu protokołowi MQTT będzie także możliwa komunikacja z obcymi rozwiązaniami technicznymi. Dane przesyłane są w formacie JSON (JavaScript Object Notation), a połączenie jest zabezpieczone szyfrem TLS.

Interfejs MQTT umożliwia przesyłanie danych z obiektu do chmury.

Użytkownik może łatwo dokonać aktualizacji oprogramowania w przeglądarce internetowej przy pomocy Web-Based-Management (WBM). Poza tym w skład zestawu wchodzą biblioteki dla CODESYS 2.3 i e!COCKPIT. Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się także poprzez WBM. W programie IEC można definiować zmienne, które będą przesyłane do chmury – w ten sposób użytkownik zawsze zachowuje kontrolę nad przesyłanymi treściami.