energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Komunikacja z systemem SCADA OSD

WAGO Solar Park Management

Koncepcja WAGO Solar Park Management zakłada łączność z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa.

Sterowniki WAGO pracują praktycznie u każdego OSD w Polsce, także w rozwiązaniach dla źródeł OZE, posiadają wbudowany modem GPRS, a podstawową formą łączności jest GSM 3G lub LTE.

WAGO wspiera też stosowane wśród polskich OSD protokoły telemetryczne, np. DNP 3.0 czy IEC 60870. Nasze urządzenia zapewniają równoległą komunikację poprzez zewnętrzne modemy, wykorzystując łączność TETRA czy NetMan.

Jak działa nasze rozwiązanie?

Funkcjonalności

Web serwer

WAGO Solar Park Management zapewnia też funkcjonalności web serwera, co znacznie upraszcza procedurę uruchomienia urządzeń na obiekcie. Poprzez web serwer, bez dodatkowych nakładów na zewnętrzne oprogramowanie, wykorzystując przeglądarkę internetową, dostaniemy się do serwera WWW. Tam można podejrzeć status sterownika WAGO i w prosty sposób nastawić parametry komunikacji z lokalnym systemem SCADA.

WAGO wspiera również cyberbezpieczeństwo poprzez tunelowanie transmisji danych, ich autentykację i szyfrowanie komunikacji z obiektu do systemu SCADA.

Praca przy komuterze.jpg


Konfiguratory TeleControl

Na uwagę zasługuje też funkcjonalność konfiguratorów TeleControl. Pozwalają one w bardzo prosty sposób przeprowadzić mapowanie listy sygnałów ze wszystkich urządzeń, które wchodzą do sterownika. Jeśli nie ma konieczności wprowadzania dodatkowych funkcjonalności aplikacji, która obsługiwałby stację energetyczną, WAGO pozwala skonfigurować listę sygnałów dla OSD bez konieczności programowania. Oczywiście przeprowadzenie takiego procesu wymaga pewnej wiedzy oraz odbycia szkolenia.

laptop_telecontrol.jpg

Cyberbezpieczeństwo danych

Zaimplementowane w sterownikach standardy bezpieczeństwa teleinformatycznego (szyfrowanie danych AES128, IPSec, OpenVPN) pozwalają na stosowanie tych rozwiązań w najbardziej odpowiedzialnych i newralgicznych punktach sieciowych. Sterownik WAGO umożliwia zdalny dostęp do oddalonych stacji oraz przesyłanie wszystkich istotnych parametrów pracy równolegle do kilku systemów nadrzędnych. Rozwiązania WAGO wprowadzają możliwość autentykacji oraz uwierzytelniania, jak również logowania wielopoziomowego oraz parametryzacji poziomów dostępu.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

Dlaczego WAGO?

  • Spełnienie wymagań OSD.
  • Łatwa integracja urządzeń na stacji transformatorowej
  • Różne formy łączności: GPRS 3G/LTE, NetMan, TETRA, światłowód.
  • Kompleksowe rozwiązanie - dostawa urządzeń wraz z uruchomieniem.
  • Cyberbezpieczeństwo danych.
Farma_PV_2000x1125.jpg

WAGO Solar Park Management - Inne funkcjonalności

Integracja i monitoring parametrów

WAGO Solar Park Management zapewnia integrację wszystkich urządzeń występujących zarówno po stronie stacji przyłączeniowych (zabezpieczenia elektroenergetyczne, liczniki energii, analizatory sieci), jak i po stronie samej farmy PV, np. datalogery, stacje pogodowe. Integracja urządzeń umożliwia z kolei monitoring parametrów pracy, pozwalając tym samym na regulację mocy czynnej i biernej farmy.

Stacja transformatorowa rozdzielnia.jpg

Regulacja (mocy) systemu wytwarzania

Koncepcja WAGO Solar Park Management, to również biblioteki programowe, które zapewniają rozwiązanie do regulacji mocy w dwóch formach. Pierwsza dedykowana mniejszym obiektom, to regulacja skokowa na żądanie. Drugą formą jest regulacja płynna autonomiczna z wykorzystaniem biblioteki WAGO Power Plan Control (PPC).

Regulacja.jpg

Referencja

Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

Fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe instalacje. Równie szybko przybywa dużych instalacji przemysłowych. Wzrost inwestycji w tym segmencie rynku to głównie efekt wprowadzenia wsparcia dla takich źródeł w ramach systemu aukcyjnego. Szacuje się, że w dość krótkiej perspektywie do sieci elektroenergetycznych zostaną przyłączone instalacje o mocy kilku gigawatów, co będzie stanowić nie lada wyzwanie z punktu widzenia stabilności systemu. – Konieczna jest nie tylko standardowa modernizacja obecnej infrastruktury sieciowej, ale i przygotowanie jej na funkcjonowanie w nowych, odmiennych warunkach – wskazują eksperci WAGO.