buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Technika pomiaru prądu i enegii

Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba pomiaru i analizy prądów o dużych wartościach, zaleca się stosowanie przekładników prądowych WAGO. Odgałęźniki potencjałowe umożliwiają także tworzenie komfortowych i bezpiecznych odejść dla pomiaru napięcia w istniejących instalacjach.

Korzyści:

 • szybkie, odporne na wstrząsy i bezobsługowe oprzewodowanie dzięki technice łączeniowej CAGE CLAMP®
 • bogate portfolio dla nowych instalacji i do doposażania już istniejących układów
 • komponenty przeznaczone do zarządzania danymi o zużyciu energii

Przegląd produktów

Nowość produktowa

Liczniki energii (MID)

Kompleksowy pomiar energii jest niezbędny do optymalizacji zużycia energii. Dlatego wzbogaciliśmy naszą ofertę o nowe liczniki energii, które mają wiele zalet.

Całe rozwiązanie od jednego dostawcy

Przekładniki prądowe i liczniki energii (MID) WAGO

Portfolio WAGO w zakresie techniki pomiaru prądu i energii uzupełniono o przewlekane przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych. W połączeniu z nowymi licznikami energii WAGO (MID) stanowią one optymalne i kompletne rozwiązanie. Specjalny adapter umożliwia prosty i tani montaż. Dzięki różnym możliwościom montażu użytkownik może swobodnie planować cały układ. Nowe przewlekane przekładniki prądowe są wykorzystywane w aplikacjach, w których nie można bezpośrednio mierzyć prądu dużych odbiorników. Są to na przykład pomiary zużycia energii w wynajmowanych maszynach produkcyjnych lub indywidualne rozliczanie zużycia energii poszczególnych najemców w rozproszonych nieruchomościach.

Korzyści:

 • dopuszczenie do celów rozliczeniowych
 • idealne połączenie z licznikiem energii do pomiarów pośrednich poprzez przekładniki prądowe
  (Nr kat. 879-3040)
 • bezśrubowa technika podłączania przewodów: zacisk CAGE CLAMP®

Oferta WAGO w zakresie przekładników prądowych i odgałęźników potencjałowych

Cewki Rogowskiego

Cewki Rogowskiego z serii 855 to zamknięte cewki powietrzne z podzielnym korpusem oraz niemagnetycznym rdzeniem, służące do przetwarzania prądu przemiennego.

Korzyści:

 • oszczędność miejsca dzięki podzielnemu korpusowi, szczególnie przy pomiarze prądów o dużych wartościach
 • łatwa obsługa dzięki zamknięciu bagnetowemu i uchwytom do zamocowania na przewodzie za pomocą opaski zaciskowej
 • większe bezpieczeństwo dzięki zamknięciu bagnetowemu z możliwością plombowania
 • możliwość bezpośredniego podłączania cewek Rogowskiego do 3-fazowego modułu pomiaru mocy (750-495/000-002)
 • możliwość zastosowania na światowych rynkach w wielu branżach dzięki aprobacie UL

Przekładniki prądowe przewlekane z zaciskami picoMAX®

Korzyści:

 • łatwa instalacja przewodów obwodu wtórnego dzięki wtykowej technice łączeniowej picoMAX®
 • możliwy montaż bezpośrednio nad wyłącznikiem nadprądowym dzięki łączeniu w grupy poprzez boczne zatrzaski
 • Aprobata UL

Przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem

Korzyści:

 • kompaktowe i podzielne: przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem do montażu w już istniejących instalacjach
 • bez przerywania toru prądowego
 • łatwy i niedrogi montaż przy użyciu opasek zaciskowych
 • możliwość całkowitego wypięcia jarzma (855-5xxx) w wypadku ograniczonej przestrzeni

Przekładniki prądowe przewlekane z zaciskami CAGE CLAMP®

Korzyści:

 • bezśrubowa technika podłączania przewodu: zacisk CAGE CLAMP®
 • specjalny adapter zapewniający łatwy i ekonomiczny montaż
 • duża elastyczność dzięki wielu możliwościom montażu
 • proste zwarcie przekładnika dzięki redundantnym zaciskom wtórnym S1 i S2
 • Aprobata UL

Odgałęźniki potencjałowe do przewodów izolowanych

Odgałęźniki potencjałowe z serii 855 umożliwiają tworzenie komfortowych i bezpiecznych odejść dla pomiaru napięcia w instalacjach. Styk wytworzony przez zacisk nacinający izolację zapewnia pewne odejście napięcia pomiarowego.

Korzyści:

 • niezawodne odgałęzienia do pomiaru napięcia
 • szybki, beznarzędziowy montaż dzięki zaciskowi nacinającemu izolację
 • do bezpiecznika 2A 5 x 25 mm
 • do przewodów izolowanych o przekroju do 16 mm2

Odgałęźniki potencjałowe do szyn zbiorczych

Korzyści:

 • szybki i prosty montaż na szynie zbiorczej będącej pod napięciem, przy użyciu mocowania zaciskowego lub śrubowego M6/M8
 • różne warianty czytelnego opisu
 • uniwersalny zacisk Push-in CAGE CLAMP® z możliwością wtykowego montażu przewodu
 • zabezpieczenie przyłączonych urządzeń pomiarowych dzięki bezpiecznikowi w odejściu napięciowym

Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym

Adapter pomiarowy prądu i napięcia jest połączeniem przekładnika prądowego oraz odgałęźnika potencjałowego i można go łatwo zamontować w otworze mostka silnoprądowej złączki przelotowej 95 mm2 (285-195).

Korzyści:

 • dostęp do danych pomiarowych energii bezpośrednio na przyłączu
 • zintegrowany przekładnik prądowy 250 A/1 A
 • precyzyjny pomiar dzięki klasie dokładności 0,5 zgodnie z EN 61869-2
 • zabezpieczenie przyłączonych urządzeń pomiarowych dzięki bezpiecznikowi w odejściu napięciowym

Przetworniki pomiarowe prądu, napięcia i mocy

Paleta produktów obejmuje nie tylko przetworniki pomiarowe prądu i napięcia odczytujące wartości napięć, prądów stałych i przemiennych, ale również przetwornik pomiarowy mocy, który mierzy równocześnie prąd i napięcie, przelicza te wartości na moc i udostępnia jako znormalizowany sygnał analogowy. Przetwornik pomiarowy do cewek Rogowskiego jest rozwiązaniem, które umożliwia wygodną rozbudowę już istniejącego układu. W tym przypadku nie ma konieczności przerywania obwodu prądowego. Nowy 3-fazowy moduł pomiaru mocy umożliwia pomiar istotnych parametrów w trójfazowej sieci zasilania, takich jak napięcie, prąd, moc i wyższe harmoniczne bezpośrednio w szafie sterowniczej.

Korzyści::

 • pomiar napięć stałych i przemiennych do 300 V AC/DC przy pomocy modułu o szerokości zaledwie 6 mm
 • pomiar prądów przemiennych do 4000 A poprzez cewkę Rogowskiego
 • wyeliminowanie zakłóceń sygnałów dzięki możliwości załączania funkcji filtrowania
 • reakcja wyjścia dwustanowego (DO) ustawiana jest dla dowolnie konfigurowanych wartości granicznych zakresu pomiarowego (dzięki temu możliwe jest zastosowanie jako przełącznik wartości granicznych – z opóźnionym załączaniem i wyłączaniem).

Kontrola oświetlenia przy pomocy przetwornika pomiarowego prądu (2857-550)

3-fazowy kompaktowy miernik mocy

Kompaktowe mierniki mocy w obudowie modułowej idealnie nadają się do pomiaru prądów i napięć w trójfazowych sieciach zasilających oddalonych od systemu sterowania. Wielkości mierzone, takie jak moc czynna, pozorna i bierna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego oraz częstotliwość mogą być odczytywane poprzez interfejs Modbus. Dwa zintegrowane gniazda RJ-45 umożliwiają łatwe połączenie z maksymalnie 32 urządzeniami.

Korzyści:

 • pomiar poprzez przekładniki prądowe lub cewki Rogowskiego: dowolność wyboru metody pomiaru
 • gniazdo kart micro SD:szybki i bezpieczny mobilny pomiar z zapisem
 • kompaktowe urządzenie w obudowie modułowej na szynę: oszczędność miejsca w instalacjach techniki budynkowej
 • interfejs Modbus® (RS-485): udostępnienie mierzonych wartości poprzez Modbus®
 • dwustanowe wyjście sygnałowe jako wyjście impulsowe (impuls/kWh, możliwość konfiguracji): stała kontrola zużycia energii

Pomiar mocy 3-fazowym kompaktowym miernikiem mocy (2857-570/024-001)

Odkryj produkty WAGO

Wszystkie produkty

Sprawdź ofertę WAGO w zakresie przekładników prądowych i odejść napięciowych.

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Inspiracje, trendy i aktualne tematy

Pomiar prądu i analiza danych

Rozwiązania WAGO do monitorowania i redukcji zużycia energii

Bloki złączek przekładnikowych

Konfekcjonowane bloki zaciskowe do łatwego podłączania i zwierania przekładników prądowych, do 3-fazowych modułów pomiaru mocy.

Bloki złączek przekładnikowych

Proste rozwiązania do zwierania przekładników prądowych niepołączonych bezpośrednio z odbiornikiem, dostępne również dla układów 3-fazowych.

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produkty

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Oszczędność energii przynosi korzyści i środowisku, i firmie. Odpowiednia analiza i właściwe działania mogą przynieść długotrwałe korzyści. WAGO wspiera swoich klientów w zakresie efektywnego zarządzania energią.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg
Pomiar zużycia energii

Przejrzystość procesów w przemyśle tekstylnym

Odczyt danych pomiarowych jest dla firmy Georg + Otto Friedrich podstawowym warunkiem oszczędności energii. Niebagatelną rolę odgrywa tu system zarządzania energią WAGO.

energiemanagement_friedrich_halle_2000x1500.jpg