Nr kat. 2759-101/1110-2002

e!COCKPIT; Workstation License

Nr kat. 2759-101/1110-2002
e!COCKPIT
Produkty wycofane

Szybsze uruchamianie maszyn i urządzeń za pomocą oprogramowania e!COCKPIT: nowe oprogramowanie inżynierskie pozwala na skrócenie czasu programowania i wyróżnia się nowoczesnym interfejsem. Technologia bazowa CODESYS 3 umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych aplikacji.

Szybkie rozpoczęcie pracy i możliwość wielokrotnego zastosowania części oprogramowania zapewniają znaczną redukcję kosztów.

Wtedy rozwiązanie powstaje szybciej i jest bardziej konkurencyjne.

W odpowiedzi na wymagania rynku WAGO przygotowało oprogramowanie e!COCKPIT To zintegrowane środowisko inżynierskie, wspierające wszystkie działania związane z automatyzacją, od konfiguracji sprzętu, programowania, symulacji i wizualizacji, aż po rozruch – wszystko w jednym oprogramowaniu.

Oprogramowanie to umożliwia realizację złożonych zadań automatyzacji oraz łatwe i szybkie tworzenie nawet bardzo złożonych projektów.

Konfiguracja i parametryzacja

Konfiguratory zintegrowane z e!COCKPIT zapewniają komfort użytkowania dzięki nowoczesnym metodom obsługi oraz układom obszaru roboczego.

Przykłady:

 • Graficzna topologia sieciowa: wizualizacja złożonych zależności między urządzeniami sieciowymi i odczyt ich aktualnych stanów są łatwe i intuicyjne.
 • Drag & Drop: łatwa konfiguracja urządzeń
 • Kopiowanie i wstawianie: możliwe jest szybkie powielanie pojedynczych urządzeń lub całych segmentów sieci.
 • Parametryzacja zbiorcza: możliwe jest ustawianie parametrów dla wielu urządzeń równocześnie.

Programowanie

e!COCKPIT oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju oprogramowania:

 • Języki programowania wg IEC 61131-3: tekst strukturalny (ST), schemat drabinkowy (LD), język bloków funkcyjnych (FBD), lista instrukcji (IL), język bloków sekwencyjnych (SFC),

Continous Function Chart (CFC)
 • Wszystkie języki programowania można ze sobą łączyć.
 • Utworzone programy można debugować przez symulację na komputerze PC.
 • Dostępne są nowe możliwości, np. programowanie zorientowane obiektowo.

Wizualizacja

Nowoczesne interfejsy użytkownika do obsługi i monitorowania maszyn to dziś standard. Na akceptację rozwiązań automatyki ma dziś wpływ także estetyka urządzeń operatorskich. e!COCKPIT umożliwia łatwe tworzenie nowoczesnych interfejsów dzięki funkcji Drag & Drop. Zintegrowany edytor wizualizacji ma następujące zalety:

 • dostęp do zmiennych programowych IEC
 • wbudowana symulacja pracy paneli operatorskich HMI i sterowników na komputerze inżynierskim
 • dowolność wersji językowej dzięki systemowi znaków unicode
 • aktualne standardy jak HTML 5 lub CSS

Diagnostyka

Szczegółowa wiedza na temat bieżącego statusu sieciowego systemu sterowania jest niezbędna do szybkiej lokalizacji i korekty błędów – zarówno na etapie programowania, jak i podczas rozruchu maszyn.

e!COCKPIT oferuje w tym celu liczne możliwości diagnostyki:

 • Poszczególne widoki zawsze zawierają informacje o statusie systemu sterowania, zarówno w układzie tabelarycznym, jak i graficznym.
 • Komunikaty o błędach są natychmiast wyświetlane.
 • Uporządkowany test oprzewodowania umożliwia systematyczną identyfikację błędów połączeniowych.
Nr kat. 2759-101/1110-2002
e!COCKPIT
Produkty wycofane