Dobrze przygotowani na wyzwania przyszłości

Inteligentne sterowanie oświetleniem: moduł multimastera DALI certyfikowany zgodnie z normą DALI 2

Moduł multimastera DALI oferowany przez WAGO spełnia wymagania stawiane sterowniczym systemom oświetleniowym, stosowanym w inteligentnych systemach budynkowych. Zostało to potwierdzone w procesie certyfikacji zgodnym z normą IEC 62386 dla standardu DALI 2. Zaktualizowany protokół interfejsu znacznie poprawia wzajemne skomunikowanie i zastępowalność urządzeń operacyjnych różnych producentów.

Nowe moduły multimasstera DALI, oznaczone logo DALI 2 obsługują rozszerzone funkcjonalności stateczników elektronicznych i sterowników DALI 2. Spełniają wszystkie wymagania nowoczesnych instalacji oświetleniowych, w których dominującą rolę odgrywają jakość oświetlenia i efektywność energetyczna.

Zaleta, mająca praktyczne znaczenie: nowy moduł multimastera DALI WAGO jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami. Eliminuje to konieczność osobnego składowania poszczególnych wersji. Dzięki integracji z WAGO I/O System możliwe jest połączenie aplikacji DALI 2 z wszystkimi istotnymi podsystemami i sieciami obiektowymi.

W skrócie:

  • Pełna realizacja standardu DALI 2: lepsze współdziałanie między producentami urządzeń DALI 2

  • Prostsze oprzewodowanie: dzięki standardowi DALI 2 mniej przewodów innych urządzeń zasilanych przez magistralę, np. do podłączania czujników

  • Szersze pole zastosowań: 
    kompatybilność szerokiej gamy czujników DALI 2 od różnych producentów (zgodnie z listą kompatybilności)