process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg

Modularna automatyka procesów

Szybsza budowa i przezbrajanie linii produkcyjnej: chcesz szybko i elastycznie reagować na aktualne wymagania rynku i zwiększyć w ten sposób swoją konkurencyjność? Rozwiązanie to nosi nazwę DIMA – skrót ten oznacza rozproszoną inteligencję dla instalacji modularnych. Na kongresie NAMUR w 2014 roku WAGO zaprezentowało koncepcję DIMA, która może zrewolucjonizować branżę produkcji procesowej.

Zalety koncepcji instalacji modularnych:

  • krótsza faza tworzenia koncepcji
  • krótszy czas budowy instalacji
  • szybki rozruch
  • elastyczność produkcji dzięki dostosowaniu liczby modułów do potrzeb rynku

Modularna automatyka procesów

Dzięki elastycznym procesom technologicznym
nie pozostaniesz w tyle!

Tylko łatwe w modyfikacji instalacje modularne pozwolą szybko reagować na zmieniające się wymagania rynku.

Potrzeba: produkcja łatwa w modyfikacji

Wymagania, jakie rynek stawia przed producentami wykorzystującymi linie przemysłowe, w ciągu ostatniej dekady zmieniły się gruntownie: stale zmieniające się rynki zbytu oraz rosnące zapotrzebowanie na produkty dostosowane do indywidualnych oczekiwań klienta, coraz bardziej skracają cykl życia produktów i innowacji, zwłaszcza w przypadku produktów chemicznych. Dzisiejsze instalacje produkcyjne z trudem mogą sprostać tym oczekiwaniom: w przypadku konwencjonalnych linii zmiana wysokości produkcji pociąga za sobą często straty efektywności.

Dlatego nowe produkty wprowadza się najczęściej tylko na bezpiecznych rynkach, a nowe, obiecujące technologie wdrażane są z dużym opóźnieniem. Idea, jaką jest Przemysł 4.0 pozwala oczekiwać, że tendencje do globalizacji i indywidualizacji będą się nasilać, a to pociągnie za sobą wzrost elastyczności procesów produkcyjnych. Już teraz warto więc pomyśleć o takich systemach produkcyjnych, w których maszyny i urządzenia można łatwo przystosować do realizacji nowych zadań.

Rozwiązanie: modularna budowa instalacji

Szansy na zwiększenie elastyczności produkcji od kilku lat upatruje się w budowie instalacji modularnych. Pomysł ten zakłada, że cała instalacja składa się z kilku samodzielnych modułów. Moduł realizuje jednen lub kilka standardowych kroków produkcyjnych i wraz z innymi modułami jest łączony w pełny ciąg produkcyjny. Wszystkie moduły są podłączane do linii głównej. Zaopatruje ona moduły w surowce i steruje ich pracą.

Gdy technologia produkcji musi ulec zmianie, wymienia się tylko jeden moduł lub kilka modułów. Wielkość produkcji zwiększa się przez zwielokrotnienie liczby wybranych modułów (ilustracja 1). Tylko łatwe w modyfikacji instalacje modularne pozwolą szybko reagować na zmieniające się wymogi rynku. Do konsekwentnej realizacji tej koncepcji brak dziś jednak odpowiednich rozwiązań technicznych, które umożliwiłyby automatyzację instalacji modularnych. Na kongresie NAMUR w 2014 roku WAGO zaprezentowało koncepcję DIMA, która może zrewolucjonizować branżę produkcji procesowej.

WAGO w praktyce

Więcej na temat modularnej automatyki procesów

Koncepcja instalacji modularnej odgrywa coraz większą rolę w technice procesowej. Przedstawiamy rozwiązania i tematy, związane z tym zagadnieniem.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego