icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Grupy urządzeń zapewniające większe bezpieczeństwo

Gazy, pary i pyły, podobnie jak urządzenia, dzielą się na różne grupy w zależności od ich właściwości. Podział ten ułatwia właściwy dobór urządzeń do poszczególnych typów gazów, par i pyłów.

Przed wprowadzeniem normy EN 60079-0:2009 urządzenia przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem dzielono na dwie grupy. Od momentu wejścia normy w życie rozróżnia się trzy grupy: 1, 2 oraz 3.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Podział na grupy urządzeń

  • Grupa I: urządzenia przeznaczone do instalowania w podziemnych wyrobiskach kopalń zagrożonych wybuchem mieszanin metanu z powietrzem i pyłem węglowym
  • Grupa II: urządzenia przeznaczona do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem gazu (poza górnictwem)
  • Grupa III: urządzenia przeznaczona do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem palnych pyłów (poza górnictwem)

Urządzenia elektryczne z grupy II dzielą się na podgrupy II A, II B oraz II C, w zależności od rodzaju atmosfery wybuchowej. Podział ten dotyczy rodzajów budowy przeciwwybuchowej: osłona ognioszczelna (Ex d) oraz iskrobezpieczeństwo (Ex i).

Urządzenia do obszarów, w których występują pyły palne dzielą się, w zależności od rodzaju pyłu, na następujące grupy:

  • włókna łatwopalne
  • pyły nieprzewodzące
  • pyły przewodzące

Podział urządzeń

GrupaGazWartość MESGWartość stosunku MIC
IIAPropan> 0,9 mm> 0,8
IIBEtylen0,5 … 0,9 mm0,45 … 0,8
IICWodór< 0,5 mm< 0,45

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Produkty WAGO do ochrony przeciwwybuchowej

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego