icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Niezawodność dzięki różnym rodzajom budowy przeciwwybuchowej

W obszarach Ex dozwolone jest stosowanie wyłącznie urządzeń z ochoroną przeciwwybuchową. Rodzaje budowy przeciwwybuchowej to konstrukcyjne i elektryczne środki wykorzystywane w urządzeniach. Zaliczają się one do wtórnej ochrony przeciwwybuchowej.


Wybuch ma miejsce wtedy, gdy dojdzie do zetknięcia się w określonych proporcjach tlenu (powietrze) i substancji palnej. Różne rodzaje budowy przeciwwybuchowej przeciwdziałają eksplozji i realizują środki, mające na celu wyeliminowanie źródeł zapłonu – na przykład w instalacjach produkcyjnych.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Więcej informacji

Rodzaje budowy przeciwwybuchowej służą do wyeliminowania zjawiska zapłonu w środowisku zawierającym atmosferę wybuchową poprzez niedopuszczanie do znacznego podwyższenia temperatury. Wprowadzono tu rozróżnienie pod względem typu i funkcji urządzenia oraz prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Urządzenia elektryczne podlegają wymaganiom normy IEC 60079-0 (gazy i pary), IEC 61241-0 (pyły) oraz EN 13463-1 (urządzenia nieelektryczne). Urządzenia muszą uzyskać także aprobatę odpowiedniej jednostki certyfikującej, np. Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB).

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Produkty WAGO dla ochrony przeciwwybuchowej

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.