icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Źródła zapłonu

Jeśli nie można zapobiec utworzeniu się mieszaniny wybuchowej w miejscu pracy, należy zastosować wtórną ochronę przeciwwybuchową. Pod tym pojęciem rozumie się wyeliminowanie potencjalnych źródeł zapłonu.


Niełatwo je rozpoznać. Dopiero mając wiedzę o przyczynie powstawania iskier i wysokiej temperatury, można wdrożyć środki mogące zmniejszyć ryzyko wybuchu. Źródła zapłonu zostały zdefiniowane w normie EN 1127-1 „Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem“ cz. 1. Wymieniono tu też środki ochrony, pozwalające wyeliminować źródła zapłonu.

Ochrona przeciwwybuchowa

Najważniejsze informacje

Wszystkie istotne informacje o ochronie przeciwwybuchowej WAGO

Źródła zapłonu i ich przyczyny

Źródło zapłonuPrzyczyna (przykład)
Gorące powierzchnieGrzejniki, procesy mechaniczne takie jak pocieranie i szlifowanie w celu usunięcia zadziorów, ciepło utracone (sprzęgła cierne i hamulce).
Łuki świetlneIskry wytwarzane mechanicznie (np. w efekcie pocierania, udaru lub skrawania), elektrycznie, łuk elektryczny podczas załączania
Płomienie i gazy gorącePłomienie i gorące produkty ich reakcji, takie jak gorące gazy lub żarzące się cząstki stałe, mogą powodować zapłon atmosfery wybuchowej.
Iskry wytwarzane mechanicznieProces pocierania, uderzania lub skrawania, na przykład podczas szlifowania; narzędzia takie jak klucze płaskie, szczypce czy środki pomocnicze jak drabina, obróbka elementów zardzewiałych przy użyciu aluminiowych narzędzi (reakcja egzotermiczna).
Urządzenia elektryczneOtwieranie i zamykanie elektrycznych obwodów prądowych, prądy wyrównawcze, pola elektromagnetyczne, przewodzące pyły
Wskazówka: napięcie ochronne nie jest środkiem ochrony przeciwwybuchowej, ponieważ zapłon możliwy jest także przy napięciu niższym niż 50 V!
Ochrona katodowa przed korozjąPrądy powrotne do źródła prądu, indukcja, doziemienie, dotyk bezpośredni
Elektryczność statycznaWyładowanie elektrostatyczne
Uderzenie pioruna-
Pola elektromagnetyczneZakresy częstotliwości od 9 x 103 Hz do 3 x 1011 Hz. Należą do nich np. instalacje wysokiej częstotliwości takie jak systemy radiowe lub generatory wysokiej częstotliwości.
Promieniowanie elektromagnetyczneZakresy częstotliwości od 3 x 1011 Hz do 3 x 1015 Hz i długości fal od 1000 μm do 0,1 μm. Do tej grupy należy promieniowanie optyczne, takie jak światło słoneczne, laser, lampy błyskowe, łuki świetlne itp.
Promieniowanie jonizacyjneZapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne.
UltradźwiękiZapłon w efekcie pochłaniania energii, spowodowanego np. przez krótkotrwałe promieniowanie UV, lampy rentgenowskie lub substancje radioaktywne.
Sprężenie adiabatyczne i fale uderzenioweNa skutek wysokich temperatur, występujących w efekcie fal uderzeniowych i podczas kompresji adiabatycznych, może dojść do zapłonu atmosfery wybuchowej.
Reakcja chemicznaNa skutek reakcji chemicznych, wywodujących powstawanie ciepła (reakcje egzotermiczne), materiały podgrzewają się i mogą spowodować zapłon.

Warto przeczytać

Co dzieje się w trakcie wybuchu, jakie czynniki są decydujące i jakie działania zapobiegawcze można podjąć? Na tej stronie uzyskasz informacje na temat ATEX, stref Ex, rodzajów ochrony przeciwwybuchowej i inne.

Produkty WAGO dla ochrony przeciwwybuchowej

WAGO w praktyce

Referencje dotyczące ochrony przeciwwybuchowej

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle procesowym.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.