Porady 4 lutego 2022
Jak stworzyć uniwersalną listwę kontrolną WAGO

Od wielu lat wspólnie z naszymi klientami: inwestorami, wykonawcami i projektantami budujemy listwy kontrolne WAGO - LKW. Główną ideą, która przyświecała nam podczas tworzenia tych produktów była poprawa bezpieczeństwa prac eksploatacyjnych oraz skrócenie czasu na przygotowanie miejsca pracy, a także ograniczenie pracochłonności wykonania testów automatyki zabezpieczeniowej.

Do tej pory LKW były tworzone w bliskiej współpracy pomiędzy nami i klientami, co niejednokrotnie wpływało na czas realizacji projektu. Dlatego zdecydowaliśmy się na zbudowanie przejrzystego i łatwego w użyciu systemu tworzenia LKW bezpośrednio przez zainteresowanego i według jego indywidulanych wymagań bez konieczności kontaktu z przedstawicielem WAGO. Tak powstała idea tworzenia uniwersalnych listew kontrolnych WAGO.

Podstawowa konfiguracja LKW

Co trzeba wiedzieć, aby zbudować listwę kontrolną do swoich potrzeb? Przede wszystkim trzeba poznać podstawowe elementy z których tak listwa się składa.

Podstawowa konfiguracja listwy uniwersalnej zawsze zawiera:

 • Moduł prądowy w określonej konfiguracji
 • Dwie złączek przelotowe zamieszczone na końcu listwy
 • Wspornik i Pokrywa

Moduły prądowe

Każdy z modułów prądowych zbudowany jest ze złączek do przekładników prądowych, odpowiedniej liczby mostków, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia. Oznaczone są również kolorowymi oznacznikami IL1, IL2, IL3, IN oraz białym oznacznikiem dla złączek PE.

1

Moduł
nr 1040

2

Moduł
nr 1041

3

Moduł
nr 1042

4

Moduł
nr 1043

5

Moduł
nr 1044

6

Moduł
nr 1045

Moduł nr 1040

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych.
 • Układ czeroprzewodowy tzw. gwiazdowy – zwieranie przekładników odbywa się poprzez przełączenie wszystkich czterech przełączników jednocześnie.

Moduł nr 1041

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych.
 • Układ sześcioprzewodowy – zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie.
 • Przełączniki są połączone ze sobą po dwa, za pomocą rygla tj. transparentnej nasadki.

Moduł nr 1042

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych.
 • Układ ośmioprzewodowy – zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie, również dla obwodu neutralnego.
 • Przełączniki są połączone ze sobą po dwa za pomocą rygla tj. transparentnej nasadki.

Moduł nr 1043

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych układ ośmioprzewodowy – sześć złączek dla obwodów prądowych oraz dwie dla układu odziemiania zacisku S1.
 • Układ jest rekomendowany do rozdzielnic, w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej.
 • Zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie.
 • Przełączniki są połączone ze sobą po dwa za pomocą rygla tj transparentnej nasadki.
 • Odziemianie zacisku S1 wykonuje się poprzez przesunięcie przełącznika złączki oznaczonej jako PE.

Moduł nr 1044

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych układ ośmioprzewodowy – sześć złączek dla obwodów prądowych oraz dwie dla układu odziemiania zacisku S2.
 • Układ jest rekomendowany do rozdzielnic, w których są ograniczenia w dostępnie do miejsca zainstalowania przekładników prądowych, przez co uziemienie przekładników wykonywane jest na listwie kontrolnej.
 • Zwierania przekładników prądowych można dokonywać dla każdej fazy indywidualnie.
 • Przełączniki są połączone ze sobą po dwie za pomocą rygla tj transparentnej nasadki.
 • Odziemianie zacisku S1 wykonuje się poprzez przesunięcie przełącznika złączki oznaczonej jako PE.

Moduł nr 1045

 • Moduł przeznaczony do podłączenia i zwierania obwodów przekładników prądowych z tzw. dzielonym rdzeniem.
 • Układ dziewięciu złączek przeznaczonych dla obwodów prądowych przekładników, który umożliwia zmianę przekładni przekładników z dzielonym rdzeniem.

Specjalne moduły funkcyjne

Oprócz podstawowej funkcjonalności listwa może być wyposażana w specjalne moduły funkcyjne

1

Moduł
obwodu I0

2

Moduł
obwodu U0

3

Moduł
obwodu napięciowego U

4

Moduł
obwodu sygnalizacyjno-sterującego

Moduł obwodu I0

 • Moduł przeznaczony do podłączenia obwodów składowej zerowej prądu.
 • Zbudowany z dwóch złączek do przekładników prądowych – dwie złączki zwierno-rozłączne, mostka poprzecznego, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia.
 • Złączki oznaczone są białymi oznacznikami I0 i I0N.

Moduł obwodu U0

 • Moduł przeznaczony do podłączenie obwodów składowej zerowej napięcia.
 • Zbudowany z dwóch złączek do przekładników napięciowych – dwie złączki rozłączne, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia.
 • Złączki oznaczone są białymi oznacznikami U0i U0n.

Moduł obwodu napięciowego U

 • Moduł przeznaczony do podłączenie obwodów napięciowych – fazy L1, L2, L3 oraz N.
 • Zbudowany z czterech złączek do przekładników napięciowych, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia.
 • Złączki oznaczone są kolorowymi oznacznikami UL1, UL2, UL3, UN.

Moduł obwodu sygnalizacyjno-sterującego

 • Zbudowany z dowolnej liczby złączek rozłącznych – liczbę złączek określa zamawiający.
 • Każda złączka w tym module wyposażona jest w ściankę końcową, nasadkę ryglującą i blokadę połączenia.
 • Złączki są nieopisane na łącznikach, a jedynie ponumerowane na pasku oznacznikowym, według kolejności na listwie.

Mata oznacznikowa

Do każdej listwy dołączana jest opisana mata oznacznikowa, która umożliwia samodzielne oznaczenie poszczególnych złączek w module.

Jak tworzymy uniwersalną listwę kontrolną?

Kiedy znamy już wymaganą konfigurację stworzenie listwy jest bardzo proste, a odbywa się według ściśle określonych zasad, które określa rysunek poniżej.

Budując własną listwę kontrolną wybieramy komponenty, które chcemy wykorzystać i korzystając z tabeli tworzymy numer katalogowy swojej listwy.

Przykład

Poniżej przykład, który przedstawia schemat gotowej listwy LKW z określonym numerem katalogowym.

Listwa 18-torowa 848-1040/0111-2004 zbudowana z:

 • modułu prądowego czetrozłączkowego,
 • modułu I0,
 • moduł napięciowego U,
 • modułu U0,
 • modułu wykonawczego czterozłączkowego.

Specyfikując w projekcie numer katalogowy uzyskany w ten sposób mamy pewność, że zamówienie zostanie zrealizowane na kompletną i spełniającą nasze oczekiwania funkcjonalne listwę. Unikamy też dzięki temu ryzyka popełnienia błędu przez prefabrykatora. Błędy te wynikają najczęściej ze złego podłączenia złączek, czy też braku umieszczenia odpowiednich mostów w miejscach do tego przeznaczonych.

Autorzy:
Kamil Kotkowski, Przemysław Kubaszewski, Marcin Surma

Twoja osoba kontaktowa w WAGO

Marcin Surma

Menedżer branży energetycznej