Produkt już istnieje i nie zostanie ponownie dodany. Wprowadź odpowiednią ilość bezpośrednio przy produkcie.

Tematy
Iskrobezpieczeństwo w obszarze Ex

Seria 750 XTR jest rozwiązaniem, które od 2014 roku rozszerza możliwości eksploatacji maszyn i instalacji pod względem wytrzymałości na warunki środowiskowe i zakłócenia, a zatem zapewnia większą elastyczność aplikacji.

W temperaturze sięgającej -40 °C mrozu i w upale 70 °C, przy wibracjach do 5g lub na wysokości nawet 5000 m n.p.m. – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować wszędzie. Charakteryzuje on się także zwiększoną wytrzymałością na napięcia udarowe i odpornością na zakłócenia zgodnie z EN 60870-2-1.

Seria 750 XTR była od samego początku rozwijana i optymalizowana z myślą o użytkownikach na całym świecie. Najmłodszy produkt z serii 750 XTR wyznacza nowe obszary zastosowań. Jedno jest pewne: nowe iskrobezpieczne moduły I/O są odporne nie tylko na mróz i upał, lecz także mogą pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Jeszcze większa elastyczność: 750 XTR

  • eXTRemalny zakres temperatur: -40 °C … +70 °C
  • eXTRemalna odporność na napięcia udarowe i zakłócenia (zgodnie z EN 60870-2-1)
  • eXTRemalna odporność na wibracje 5g (zgodnie z EN 60068-2-6)
  • eXTRemalna odporność na wstrząsy 25g (zgodnie z IEC 60068-2-27)
  • eXTRemalne iskrobezpieczeństwo (odczyt sygnałów ze strefy 0 i 1)
  • krótkotrwała kondensacja: zgodnie z klasą 3K7 (zgodnie z IEC EN 60721-3-3)
  • maks. wysokość: do 5000 m n.p.m.
  • aprobaty: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, przemysł morski (DNV GL, ABS,…)
  • miejsce zastosowania: strefa 2/22

Duże wyzwania dla konstruktorów maszyn

Konstruktorzy maszyn i urządzeń stale stoją przed wyzwaniem tworzenia efektywnych i atrakcyjnych finansowo rozwiązań, które znalazłyby zastosowanie na światowych rynkach. Przepisy dotyczące importu oraz dyrektywy i normy obowiązujące w poszczególnych krajach to tylko jednen z aspektów, które muszą uwzględnić. Znacznie bardziej namacalnym i co najmniej tak samo kłopotliwym wyzwaniem są zróżnicowane i nierzadko ekstremalne warunki środowiskowe, mające wpływ na wyposażenie maszyn. Zakres temperatur obejmuje umiarkowane temperatury w Europie Środkowej, duże różnice temperatur dziennych i nocnych w Środkowej Azji, wilgotne powietrze w Indonezji i ekstremalnie suche powietrze w Andach oraz syberyjskie mrozy. Maszyny przeznaczone do eksploatacji w różnych miejscach kuli ziemskiej powinny być dostosowane do pracy we wszelkich możliwych warunkach. Na przykład wiertnie muszą pracować zarówno u wybrzeży Brazylii, na północy Norwegii czy Kanady, jak i na arabskiej pustyni. To samo dotyczy aparatury pokładowej tankowców i transportowców, żeglujących po morzach naszego globu.

Elastyczność bez ograniczeń

Najnowszą innowacją WAGO jest system XTR, mogący przetwarzać sygnały pochodzące zarówno z obszarów iskrobezpiecznych, jak i tych niezagrożonych wybuchem. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować poza obszarem zagrożonym wybuchem, a umieszczony w odpowiedniej certyfikowanej obudowie także w strefie 2/22. Wszystkie moduły posiadają dopuszczenie ATEX/IECEx do zastosowania w strefie 2/22. Oprócz standardowych sygnałów z czujników i elementów wykonawczych ze strefy 2/22, dzięki modułom I/O w niebieskich obudowach można podłączać również iskrobezpieczne czujniki i elementy wykonawcze ze stref 0/20 i 1/21. Iskrobezpieczna część systemu sterowania to przede wszystkim moduł zasilający Ex-i, regulujący napięcie wejściowe 24 V (-25% do +30%) na poziomie 24 V +/- 0,3 V, a w razie awarii redukujący je do maks.. 26,8 V. Pozwala to zapobiegać powstawaniu iskier, mogących spowodować zapłon.

Dla każdego urządzenia obiektowego odpowiedni moduł I/O

W celu ochrony przed ewentualnymi zakłóceniami z nieiskrobezpiecznych obszarów systemu sterowania, moduł zasilający Ex-i został umieszczony w szerokiej obudowie, zapewniającej wymagany przez normę 50-milimetrowy odstęp. Po prawej stronie modułu zasilającego Ex i, dołącza się szerokie na 12 lub 24 mm analogowe/dwustanowe moduły wejść i wyjść, moduły do pomiaru temperatury poprzez czujniki rezystancyjne/potencjometry lub sygnały licznikowe. W zależności od typu modułu, do dyspozycji jest maksymalnie osiem kanałów. 2-kanałowy moduł analogowy z protokołem HART (750-484/040-000), poza odczytem zmiennych głównych, umożliwia także odczyt maksymalnie trzech zmiennych pobocznych. W określonych warunkach pozwoli to zmniejszyć liczbę dodatkowych punktów pomiarowych. Czy to łącznik krańcowy zaworów, zawór elektromagnetyczny suwaków, sterowanie i sygnalizacja położenia zaworów regulacyjnych – do każdego urządzenia obiektowego znajdzie się w serii 750 XTR odpowiedni iskrobezpieczny moduł I/O.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg
Produkty

Sterownik 750 XTR

Odporność na skrajnie wysoką i niską temperaturę, odporność na zakłócenia, napięcia udarowe i wibracje: sterownik 750 XTR jest wytrzymałym urządzeniem do realizowania niewielkich zadań sterowania.

eXTRemalne właściwości dla podwyższonych wymagań

Dodatkowa informacja umieszczona przy nazwie sugruje, że moduły przeznaczone są do „eXTRemalnych“ warunków środowiskowych. Dopuszczalna temperatura otoczenia od -40 °C do +70 °C umożliwia zastosowanie we wszystkich strefach klimatycznych bez konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń klimatyzacyjnych. Podwyższona wytrzymałość napięciowa i odporność na zakłócenia dopuszcza zastosowanie w układach średniego napięcia. Dzięki odporności na wibracje i udary iskrobezpieczne, moduły XTR spełniają nawet wymagania obowiązujące dla pojazdów szynowych oraz mogą być stosowane przy napędach statków. Wszystkie płytki drukowane są lakierowane ,dla ochrony przed krótkotrwałym obroszeniem układów elektronicznych oraz dróg przewodzenia.

750 XTR: elastyczność, skalowalność i możliwość rozwoju

Połączenie iskrobezpieczeństwa z dostosowaniem do ekstremalnych warunków środowiskowych sprawiło, że WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR stał się bestsellerem, stosowanym np. do urządzeń sektora gazowego i naftowego (wydobycie, przetwarzanie, transport, rafinacja) lub urządzeń do zastosowań zewnętrznych, które są narażone na silne wahania warunków klimatycznych. Zwłaszcza, że WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR funkcjonuje nie tylko jako zdalny system I/O, lecz także tworzy on wraz ze sterownikami PFC elastyczny i niezawodny system sterowania.

Wzrost efektywności i redukcja kosztów

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR umożliwia rozwój optymalnej koncepcji automatyki do sterowania maszynami i instalacjami w każdym zakątku świata. Dzięki temu można zmniejszyć rozmiary układów klimatyzacji i wentylacji oraz ograniczyć koszty ochrony przeciwprzepięciowej. A co za tym idzie, zminimalizować nakłady wynikające z prac konserwatorskich i utrzymania stanów magazynowych. Korzystają na tym zarówno producenci, jak i operatorzy.

Autor: Benjamin Böhm, Manfred Kühme | WAGO

Technika procesowa WAGO:

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Paweł Frankowski

Menedżer rynku przemysłowego

Inne usługi: