Pe această pagină:
buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

Module de interfaţă

Modulele de interfaţă WAGO oferă conexiuni sigure şi fără întreţinere pentru aplicaţii flexibile de cablaje de semnal. Acestea conectează componentele electronice la sistemele electrice la nivelul de comandă şi efectuează transmisia şi distribuţia semnalelor la nivelurile de comandă şi de teren (sistem, utilaj) şi invers. Aici, semnalele de control de la conexiuni preasamblate, detaşabile, sunt transmise conexiunilor din regletele de conexiuni.

Avantajele dvs.:

  • Configurare şi calculare cu economii de costuri şi de timp prin reducerea modulelor de cablaj necesare
  • Accelerare a cablări, punerii în funcţiune şi depanării datorită cablajului şi marcării polilor cu claritate inerentă
  • Conectare sigură, care nu necesită întreţinere, a liniilor de semnal cu reglete de conexiuni dotate cu tehnologie de conectare cu arc CAGE CLAMP®
  • Cablaj cu densitate ridicată în dulapul de comandă care asigură economie de spaţiu