Pe această pagină:
energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Digitizarea pieţei energetice

Furnizorii de energie trebuie să îşi schimbe modul de gândire. În loc să vândă pur şi simplu energie ecologică, trebuie să se organizeze şi comercializeze flexibilitatea necesară pentru menţinerea stabilităţii reţelei electrice. Aceasta înseamnă că sistemul energetic trebuie să fie controlabil din faza de producţie până la cea de consum prin reţele inteligente de comunicaţie. WAGO susţine digitizarea sectorului energetic şi proiectarea de reţele inteligente cu tehnologie de control şi măsurare de ultimă oră, combinată cu soluţii software care permit o conectare simplă şi securizată la nor.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Generarea de energie regenerabilă

Pe măsură ce ponderea surselor de energie regenerabilă creşte, furnizorii şi substaţiile descentralizate trebuie monitorizate constant. Aceste date trebuie arhivate, analizate şi transmise în manieră securizată. Sistemele de automatizare de la WAGO oferă soluţia: sunt compacte, acceptă multe interfeţe şi protocoale de comunicaţie industriale şi oferă un nivel ridicat de disponibilitate, chiar şi la temperaturi extreme. Datorită modulelor Ex i cu siguranţă intrinsecă pentru sistemul modular WAGO-I/O-SYSTEM, utilizarea în zone periculoase, precum instalaţiile de biogaz, nu ridică probleme.

energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Integrarea furnizorilor descentralizaţi

În centralele energetice virtuale, generatoarele descentralizate precum turbinele eoliene, instalaţiile de stocare şi sarcinile controlabile devin o soluţie de rezervă flexibilă (şi ajustabilă). Sincronizarea inteligentă a acestor resurse reduce solicitarea reţelei de alimentare cu energie electrică. Automatele programabile cu suport pentru Telecontrol de la WAGO facilitează combinarea acestora: acestea satisfac cerinţele standardului de comunicare VHPready 4.0 şi asigură astfel conectarea fără probleme a sistemelor la centrala energetică virtuală. VHPready funcţionează ca un translator care face posibilă comunicarea între centrele de control şi instalaţii.

energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Reţele electrice

Reţelele electrice, inclusiv tehnologia acestora de automatizare şi control, trebuie modernizate. Controlerele de la WAGO furnizează date importante despre reţea care permit operatorilor să intervină cu control automatizat în funcţie de necesităţi. şi în domeniul furnizării de gaze şi căldură, tehnologia de la WAGO asigură control şi acces la toate datele din instalaţiile conectate la reţele din orice loc conectat. Datorită conceptului special de securitate al controlerului PFC200, WAGO urmează toate directivele relevante privind securitatea cibernetică.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x2000.jpg

Sisteme de stocare a energiei

Sistemele de stocare compensează fluctuaţiile din producţia de energie verde, reducând astfel încărcarea reţelei electrice. Tehnologia de telecontrol de la WAGO este inima sistemelor de stocare. Aceasta înregistrează toate valorile măsurate, precum datele de alimentare de la instalaţiile solare sau turbinele eoliene şi permite monitorizarea şi controlul particularizat al stocării, în funcţie de client . De exemplu, dacă frecvenţa reţelei creşte din cauza fluxului de energie din surse regenerabile, bateria sau instalaţia de conversie a electricităţii în căldură sau în gaz primeşte ordinul de a extrage energia electrică în exces din reţea.

Producţia de energie

Odată cu creşterea descentralizării şi a ponderii producţiei fluctuante de energie, elementele individuale ale sistemului energetic trebuie să fie conectate inteligent între ele. WAGO oferă multe soluţii pentru aceste provocări:

  • Achiziţia şi monitorizarea datelor energetice
  • Comunicaţie prin protocoale de telecontrol
  • Gestionarea parcurilor solare şi eoliene
  • Gestionarea stocării energiei

Distribuţia energiei electrice

Pentru ca energia electrică din surse ecologice să fie transmisă liber şi distribuită sigur chiar şi către cele mai mici ramificaţii, este necesară modernizarea reţelei electrice. WAGO are numeroase soluţii în acest sens:

  • Gestionarea fluxului de energie regenerabilă conform EEG
  • Controlul şi reglarea instalaţiilor de medie tensiune, de exemplu
  • Soluţii de telecontrol pentru furnizarea de energie de control
  • Securitatea cibernetică

Subiecte şi soluţii pentru astăzi şi pentru mâine

Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare: