Subiecte 28 iulie 2020
Instrucţiuni şi regulamente

Produsele WAGO sunt dezvoltate, testate, produse şi marcate în conformitate cu standarde şi legi aplicabile. În plus, sunt supuse la numeroase inspecţii şi teste în procesul de dezvoltare şi producţie. Mai jos, vă prezentăm unele directive şi reglementări pentru a vă convinge pe dvs., în calitate de client, că:
WAGO respectă toate standardele.

Informaţii despre WAGO:

 • Marcaj CE şi directive CE
 • Standarde
 • Proceduri de testare

Instrucţiuni şi regulamente WAGO

Declaraţie privind marcajul CE

Produsele WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG sunt dezvoltate, testate şi marcate conform standardelor şi legilor internaţionale în vigoare. Marcajul CE se aplică produselor destinate pieţei europene interne; cu acesta, producătorii declară că echipamentul electric marcat este în conformitate cu cerinţele aplicabile stipulate de legislaţia comunitară armonizată (directivele UE), ceea ce permite plasarea acestui marcaj pe echipament. Intenţia iniţială a acestui marcaj era să susţină autorităţile din statele membre ale UE în supervizarea pieţei, cu marcajul acţionând ca simbol al liberei mişcări de produse în interiorul UE. Conform Directive CE 765/2008, un produs poate primi marcajul CE doar dacă cerinţele produsului sunt definite în cel puţin o directivă UE corespunzătoare. Exemple de astfel de directive sunt Directiva privind echipamentele de joasă tensiune, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva ATEX, Directiva privind produsele pentru clădiri şi Directiva privind utilajele. Dacă unui produs i se aplică mai multe directive, produsul trebuie să respecte toate directivele aplicabile. În fiecare directivă se stipulează doar cerinţele de bază pentru atingerea scopului definit al directivei. Detaliile tehnice individuale sunt specificate conform noii abordări care utilizează liste cu referinţe încrucişate la standarde aplicabile (aşa-numitele standarde armonizate).

1. Directiva pentru echipamente de joasă tensiune
Siguranţa echipamentelor electrice este garantată de Directiva privind echipamentele de joasă tensiune (LVD). Directiva LVD acoperă toate echipamentele electrice care funcţionează cu o tensiune între 50 V CA şi 1000 V CA şi între 75 V CC şi 1500 V CC.
Produsele care se încadrează în domeniul Directivei privind echipamentele de joasă tensiune şi care proiectate astfel încât să poată fi utilizate în alte dispozitive electrice a căror siguranţă depinde în mare măsură de modul în care au fost încorporate aceste componente în produsul finit şi de caracteristicile produsului finit sunt definite drept componente de bază în conformitate cu Directiva privind echipamentele de joasă tensiune.
Directiva LVD nu se aplică componentelor de bază.
Directiva RoHS se aplică şi ea echipamentelor acoperite de Directiva privind echipamentele de joasă tensiune. Această directivă reglementează utilizarea de substanţe periculoase în dispozitive şi componente electrice în scopul reducerii cantităţii de componente problematice în deşeurile electrice. Detalii despre materialele utilizate de WAGO sunt disponibile în cataloagele noastre, pe ambalajele produselor noastre şi pe pagina noastră web.

2. Directiva referitoare la compatibilitate electromagnetică
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică stipulează că un produs trebuie să respecte limitele privind emisia de interferenţe electromagnetice şi impune ca un produs să fie imun la interferenţe electromagnetice.
Componentele electromagnetice pasive sau componentele fără funcţie directă, precum regletele de conexiuni, rezistoarele, diodele, condensatoarele, releele de comandă şi cablurile (sub formă de plăcuţe de circuite imprimate pasive) nu sunt considerate aparate în contextul Directivei privind compatibilitatea electromagnetică.

3. Directiva ATEX privind protecţia contra exploziilor
Directiva ATEX defineşte regulile pentru produsele (dispozitive şi sisteme de protecţie) destinate utilizării în locuri periculoase. Mai multe produse de la WAGO sunt proiectate pentru utilizare în zone periculoase.
În funcţie de pericolele potenţiale, Directiva ATEX operează o distincţie între trei grupe de echipamente, din care grupele II şi III sunt subîmpărţite în zone suplimentare. Adecvarea produselor WAGO pentru diverse grupe şi zone este clarificată în documentaţia specifică a produselor (cataloage, website, fişe tehnice şi ambalaje de produse).
Acestea pot fi dispozitive care pot fi utilizate drept echipamente în aceste tipuri de zone sau drept componente care sunt necesare pentru funcţionarea sigură, dar care nu îndeplinesc o funcţie dedicată. Astfel de componente sunt regletele de conexiuni cu montaj pe şină pentru utilizare în zonele periculoase.
Produsele din ambele grupe trebuie să respecte Directiva ATEX.

4. Directiva privind comunicaţiile radio
Directiva privind comunicaţiile radio se aplică tuturor dispozitivelor care transmit sau recepţionează unde radio pentru comunicaţii wireless şi/sau orientare prin radio. Cerinţele de bază privind siguranţa se referă la protejarea sănătăţii oamenilor şi animalelor şi la siguranţa electrică în conformitate cu Directiva privind echipamentele de joasă tensiune, dar fără aplicarea limitei de tensiune. În plus, trebuie îndeplinite şi obiectivele Directivei privind compatibilitatea electromagnetică şi trebuie asigurată utilizarea eficientă a frecvenţelor radio. Produsele WAGO acoperite de Directiva privind comunicaţiile radio indică, în conformitate cu legile aplicabile, doar Directiva privind comunicaţiile radio în Declaraţia de conformitate UE, deoarece respectarea Directivei privind echipamentele de joasă tensiune şi a Directive privind compatibilitatea electromagnetică este implicită în această declaraţie.

5. Reglementarea produselor pentru construcţii
Reglementarea produselor pentru construcţii impune ca toate structurile să fie proiectate şi construite astfel încât să nu fie periclitată siguranţa oamenilor, bunurilor sau animalelor şi să fie luate în considerare toate cerinţele aplicabile privind protecţia mediului ambiant. Aici, produsele pentru construcţii sunt definite ca produse sau seturi pentru construcţii care sunt produse pentru a fi încorporate permanent în structuri şi care au o contribuţie semnificativă la îndeplinirea cerinţelor de bază pentru structură.
În opinia unanimă exprimată de industria electrică germană şi de WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, produsele utilizate în tehnologia instalaţiilor generale nu sunt incluse în aceste tipuri de produse pentru clădiri şi, prin urmare, nu sunt acoperite de această directivă.

6. Directiva Maşini
Directiva privind utilajele se aplică utilajelor (complete sau incomplete) care îşi îndeplinesc funcţiile prin alte mijloace decât efortul uman sau animal sau componentelor referitoare la siguranţă pentru aceste tipuri de utilaje.
Prin urmare, această directivă nu se aplică în general produselor WAGO.
Conform acestei directive, producătorii de utilaje sau sisteme au obligaţia de a utiliza produse şi componente sigure în utilajele şi sistemele lor. Producţia şi funcţionarea sigură în conformitate cu directiva este facilitată de utilizarea de produse WAGO datorită construcţiei actualizate, conforme cu standardele, a acestora.

Semnificaţia marcajului CE pentru produsele WAGO
Diverselor produse WAGO li se pot aplica una, mai multe sau nicio directivă UE. Dacă nu li se aplică nicio directivă, marcajul CE nu va fi ataşat produsului, în conformitate cu legile aplicabile. În plus, nu este necesară emiterea unei declaraţii de conformitate. Toate celelalte produse sunt prevăzute cu marcaj CE, direct pe produs , pe ambalajul acestuia sau în documentaţia inclusă cu produsul, şi cu o declaraţie de conformitate însoţitoare sau pusă la dispoziţia clientului.
Fişele tehnice ale produselor adecvate din punct de vedere tehnic care, conform reglementărilor, nu sunt marcate CE vor face referire la standardele utilizate în dezvoltare şi la testarea de tip şi fabricaţie oricând este posibil.

Teste şi proceduri de testare conform standardelor IEC/EN

Există specificaţii de testare specifice pentru fiecare din produsele noastre, de la conexiuni la regletele de borne cu montaj pe şină.

Secţiunile următoare descriu cele mai importante teste şi sunt limitate la o descriere a procedurilor de testare şi la o explicaţie a scopului testului.

Teste mecanice
Produsele WAGO sunt dezvoltate şi produse pentru a rezista fără a suferi deteriorări la solicitări mecanice care survin în aplicaţie. Această afirmaţie este demonstrată pe de o parte prin testele dintre care unele sunt impuse de standarde:

 • Conectivitate la toţi conductorii indicaţi în fişa tehnică
 • Test de rezistenţă la detaşare a conductorilor (conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1)
 • Test de rezistenţă la şocuri IEC/EN 60068-2-27, 60068-2-30; IEC/EN 61373 (aplicaţii feroviare)
 • Test de rezistenţă la vibraţii (per IEC/EN 60068-2-6; DNV GL (aplicaţii marine); LR; EN 61373 (aplicaţi feroviare))

Teste electrice
Produsele WAGO îndeplinesc cerinţele următoarelor teste electrice:

 • Test de rezistenţă la creşterea temperaturii conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4, IEC/EN 61984
 • Curba de capacitate de transportare a curentului (curba de declasare) conform IEC/EN 60512-5-2
 • Test de reducere a tensiunii conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60999-1
 • Test de rezistenţă la curenţi pe termen scurt (capacitate de rezistenţă la scurtcircuite) conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Parametri de izolaţie conform IEC/EN 60664-1
 • Test de tensiune de rezistenţă la putere-frecvenţă conform IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-7-4
 • Test de tensiune de rezistenţă nominală la impulsuri conform IEC/EN 60664-1, IEC/EN 60947 -7-1
 • Clasificări IP pentru echipamente electrice conform IEC/EN 60529


Teste privind materialele
Produsele WAGO îndeplinesc cerinţele următoarelor teste privind materialele:

 • Test de aprindere conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5
 • Test de incandescenţă conform IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11


Teste de mediu
Testele următoare arată modul în care reacţionează un produs când este expus la un mediu agresiv. Camerele climatice simulează atmosfere standard care pot avea impact asupra funcţionării constante pe termen lung a dispozitivelor de prindere. Toate produsele WAGO îndeplinesc cerinţele următoarelor teste de mediu:

 • Test de rezistenţă la cicluri de temperatură conform IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2
 • Atmosfere industriale conform EN ISO 6988, IEC 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60
 • Test de rezistenţă la pulverizare de apă sărată conform IEC/EN 60068-2-11; DNV GL (aplicaţii marine); LR
 • Schimbări rapide de temperatură conform IEC/EN 60068-2-14
 • Căldură umedă, ciclică (ciclu de 12 + 12 ore) conform IEC/EN 60068-2-30, DNV GL, LR (aplicaţii marine)

Aflaţi componenţa interiorului şi ce trebuie făcut

Vă stăm la dispoziţie pentru a vă informa despre materialele pe care le utilizăm pentru produsele noastre şi despre tot ce trebuie să aveţi în vedere pentru a conecta conductori unifilari din aluminiu la clemele noastre cu arc.

Persoana dvs. de contact la WAGO

Oferte de servicii suplimentare: