På den här sidan:
elektrische Planung_800x800.jpg

WAGO Smart Designer Konfigurator

Grunden för varje apparatskåp är anpassad elektrisk planering. WAGO erbjuder dig konsekvent all data, programverktyg och gränssnitt - från elektrisk och mekanisk planering till leverans.

Med Smart Designer online-konfiguratorn, programvaran för WAGOs produkter för elektrisk anslutning och automatisering, erbjuder vi tillgång till projekt när som helst och var som helst i världen - ingen installation behövs.

 • Gränssnitt till flera CAE-verktyg (t.ex. ePLAN eller WSCAD) gör att planerade plintrader kan skapas automatiskt i Smart Designer-konfiguratorn
 • Realistisk planering av WAGO-produkter i 3D
 • Alltid tillgänglig, alltid aktuell: åtkomst till projekt när som helst och var som helst i världen, ingen installation behövs.
 • Undvikande av planeringsfel tack vare en kontrollfunktion.

Digital teknik för ökad effektivitet

Konfigurera enskilda produkter

 • Alltid tillgänglig, alltid aktuell: Smart Designer online-mjukvara erbjuder åtkomst till projekt när som helst och var som helst i världen, ingen installation behövs.
 • Enkelt samarbete om ett konfigurationsprojekt, även på olika utvecklingsplatser
 • Spara tid och undvik fel med platsberoende projektbehandling, utan olika behandlingsstatus, datautbyte via e-post etc.
 • Få dina lager snabbt och spara tid med ett urval av fördefinierade standardvyer.
 • Artikelnummer är alltid uppdaterade
 • Kontroller av rimlighet förhindrar planeringsfel
 • Sätt in användarspecifika produkter som platshållare.

Familjeplanering i CAE-verktyget

Använd ditt välkända CAE-verktyg för att planera kretsscheman. WAGO erbjuder högkvalitativ CAE-produktdata och CAE-makron. Gränssnitt till flera CAE-verktyg (t.ex. ePLAN och WS CAD) tillåter att planerade plintrader skapas automatiskt i Smart Designer-konfiguratorn.

 • Gränssnitt till olika system
 • I stället för att ange artikelnummer, använd det dubbelriktade gränssnittet till EPLAN för att planera snabbare med funktionsdefinitioner.
 • Skicka kretsschema till Smart Designer, konstruera plintar automatiskt och spara mycket tid.
 • Kontroller av rimlighet förhindrar planeringsfel
 • Automatisk överföring av utskriftsdata från CAE-verktyget till Smart Printer termoskrivare minimerar tid och fel

Den senaste Smart Designer versionen 2.11 är här! Användare har nu tillgång till en “Hjälp” -knapp samt en konfigurationsspecifik URL i webbläsarens adressfält. Detta gör det enklare och mer intuitivt att dela och spara konfigurationsprojekt som du har skapat. Uppdatera nu!

Fördelar med smartDESIGNER:

Dokumentation

Exportera reservdelar och monteringsdiagram direkt från mjukvaran för Smart Designer för att skapa produktionsdokument eller supportbeställning för inköpsprocessen.
Du drar nytta av den automatiska importen av artikelnummer för enskilda komponenter till ditt ERP-system och av komplett, standardkompatibel PDF-dokumentation (t.ex. per FSF-standard för spår- och järnvägsfordon).

Märkning

Det är enkelt att märka kontrollskåp med WAGO Smart Printer: Beroende på hur du arbetar har du möjlighet att skriva ut märkningar från ett stort antal system (med ett standard CAE-verktyg, Smart Designer online-mjukvara och Smart Script märkningsprogram).

Du kan också dra nytta av en skrivare med ett lågt inköpspris som är universellt lämplig för att märka alla föremål i kontrollskåpet.

beschriftung_smartdesigner_2000x1125.jpg

CAD Design

Använd ditt vanliga CAD-verktyg för att importera din konfiguration från Smart Designer. Detta är möjligt utan undantag tack vare tillgängligheten av olika CAD-format (neutrala och ursprungliga 2D/3D CAD-format).

Teknisk och kommersiell information är tillgänglig för dig som högkvalitativ data.

Du bestämmer granulariteten för produktdata själv.

WAGO på arbetet

Smart Designer


Använd vårt kostnadsfria 3D-konfigurationsverktyg.

smartdesigner_2000x1125px.jpg