WAGO I/O System 750/753 Artikel nr. 750-481/003-000

2-kanals analog ingång; Motståndsmätning; Egensäker

Artikel nr. 750-481/003-000
2-kanals analog ingång
Utgått

Ingångsmodulen ansluts direkt till Pt- eller Ni-resistansgivare och potentiometrar installerade i explosionsfarlig miljö Zon 0 och 1.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 måste installeras antingen i zon 2 eller i ett icke-farligt område. 24 V-matningen kommer från modulens signalmatningskontakter.

Skärmningen är direktansluten till DIN-skenan.

Lysdioder

  • Grön LED (tillgänglighet PÅ/AV)
  • Röd LED (kortslutning, kabelbrott, under/över mätområde)

Fält och systemnivåer är elektriskt isolerade.

Artikel nr. 750-481/003-000
2-kanals analog ingång
Utgått