Instruktioner
anslutning av DALI-sensorer och DALI-belysning i ett femledarsystem (230 V + DALI) med Linect®

1
Installationsanvisningar
2
Installationsanvisningar
3
5-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
4
Linect® T-kontakt
5
Förmonterad sammankopplingskabel
6
T-fördelningskontakt
7
2-ledars sensoranslutningskabel
8

DALI-belysning

9

DALI-sensor

Installationsanvisningar
Installationsanvisningar
5-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
Linect® T-kontakt
Förmonterad sammankopplingskabel
T-fördelningskontakt
2-ledars sensoranslutningskabel

DALI-belysning

DALI-sensor

Beskrivning

Under planeringsprocessen har bestämning huruvida installationen kan vara pluggbar eller konventionell inte skett. Därför planeras belysning ofta med det universella Linect®-gränssnittet. Linect® belysningsgränssnitt är konstruerat för både konventionell eller pluggbar ledning. Designen med pluggbar Linect® T-kontaktdon visas här.

Nätspänningen och DALI-bussen levereras med en standardinstallationskabel (1+2), som installeras av kunden på arbetsplatsen. Tillförseln kan separeras i två olika kablar, eller kombineras i en fempolig installationskabel. Den fempoliga WINSTA®-honan och dragavlastningskåpan (3) ansluts av kunden på arbetsplatsen. Linect® T-fördelningskontakter (4) och förmonterade sammankopplade kablar (5) används för nätspänningen och DALI. DALI-belysningen (8) utformas med fempoliga DALI Linect®-gränssnitt. Linect® T-kontaktdon (4) snäpps enkelt på DALI-lamporna (8). I detta exempel drivs DALI-sensorerna (9) via DALI-kabeln. Ena änden av tvåledarsensorns anslutningskabel (7) är försedd med en fempolig kontakt som är ansluten till T-fördelningskontakten (6). Sensorn (9) ansluts till den fria änden av anslutningskabeln (7) på arbetsplatsen.

Tips:

  • Använd så långt som möjligt en standardlängd för sammankopplingskablarna för att minimera antalet varianter på arbetsplatsen.
  • För separat åtkomst av DALI-signalen och 230 V-matningen (två separata matningsledningar) kan du även använda komponenterna 1 och 2. Dragavlastningshuset är utformat för att ansluta två matarledningar (diametrar 9–13 mm / 0.354–0.512 inch).

Artikellista:

3. 770-505 och 770-1105

4. 770-7105

5. 771-9985/007-x01 (x = kabellängd i meter)

6. 770-620

7. 771-5001/165-000

8. DALI-belysning med Linect® belysningsanslutning

9. DALI-sensor