Instruktioner
Anslutning av omkopplad belysning

1
Strömförsörjningskabel standard 5-ledars
2
5-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
3
H-fördelningskontakt
4
Förmonterad WINSTA® anslutningskabel
5
Belysningsanslutning
6

Belysning

Strömförsörjningskabel standard 5-ledars
5-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa
H-fördelningskontakt
Förmonterad WINSTA® anslutningskabel
Belysningsanslutning

Belysning

Beskrivning

Med bara några få WINSTA® standardkomponenter kan tre kretsar anslutas snabbt och utan fel. 5-polig standardmatningskabel (1) ansluts till en 5-polig WINSTA® hona med dragavlastande kåpa(2). Upp till tre 5-ledarskablar kan anslutas till h-fördelningskontakten (3). Resten av kabeldragningen görs genom att enkelt ansluta de förmonterade WINSTA®-anslutningskablama (4). Dessa kablar är förmonterade med en standardkontakt i ena änden och en fördelningskontakt i den andra. Fördelningskontakten är en 5-polig hona för genomgående ledning med 5-ledarskabeln och en 3-polig hona för att ansluta belysningen. Den önskade kretsen för 3-poligt uttag kan enkelt väljas med den vita brytaren på fördelningskontakten. Därmed kan du individuellt designa kretsen för att belysningen ska anslutas på plats. Belysningsanslutningen (6) beror på belysningens anslutningstyp (5).

Tips:

  • Använd så långt som möjligt en standardlängd för sammankopplingskablarna för att minimera antalet varianter på arbetsplatsen.
  • För installationer med flera kretsar, gör det tydligt med WAGOs praktiska WINSTA®-markörer (art.nr. 770-450). Markörerna kan enkelt märkas med en penna på sidan.

Artikellista

2. 770-105 och 770-505

3. 770-609

4. 771-8965/007-x01

5. 771-9993/007-x01* eller  771-9993/207-x01*

6. Belysning