buehne_uebergabemodule_2000x2000.jpg

Interfacemoduler

WAGOs interfacemoduler ger tillförlitliga och underhållsfria anslutningar för flexibla signalledningsapplikationer. Våra interfacemoduler ansluter elektronik och elektriska system på kontrollnivån, där de utför tillförlitlig signalöverföring och distribution i system och maskiner mellan kontroll- och fältnivåer - och vice versa. Här tillämpas styrsignalen från förmonterade plug-in anslutningar på kopplingsplintanslutningar.

Dina fördelar:

  • Ekonomisk och tidsbesparande konfigurering och beräkning genom reducering av nödvändiga kabelmoduler
  • Snabb kabeldragning, driftsättning och felsökning tack vare tydligt utformade ledningar och entydig polmärkning
  • Säker och underhållsfri anslutning av signalledningar med pålitliga kopplingsplintar med CAGE CLAMP® fjädertrycksanslutningsteknik
  • Utrymmesbesparande kabeldragning för elskåp