buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Överspänningsskydd och specialelektronik

WAGOs överspänningsskydd och specialelektronikprodukter har många användningsområden.

Interfacemoduler med specialfunktioner ger säker, felfri signalbehandling och anpassning.

Våra överspänningsskyddslösningar ger säkert säkringsskydd mot höga spänningar för elektrisk utrustning och system (t.ex. varistor kopplingsplintar).

Produktöversikt

Upptäck våra överspänningsskyddsprodukter

Ny produkt

Jordfelsdetekteringsmodul

Öka tillgängligheten via förbättrat och förebyggande underhåll

Enligt standarden IEC 60204-1 måste åtgärder vidtas för att minska sannolikheten för funktionsstörningar på grund av isoleringsfel / jordfel i en styrkrets. Ett vanligt alternativ är att ansluta nollan till jordpotentialen i styrkretsen, i kombination med en uppströms säkring. Med den nya jordfelsindikatormodulen erbjuder WAGO möjligheten att förutom att detektera jordfel även automatisk detektera obalanserat isolationsmotstånd mellan +24 V eller 0 V till jord. En integrerad potentialfri kontakt kan användas för att signalera OK-status till en styrenhet. Dessutom indikerar lysdioderna på modulen tydligt isoleringsfelet till operatören.

Jämfört med mekaniska jordledarfrånkopplingsplintar är underhållet förenklat avsevärt. Med denna nya modul kan ett permanent isolationsmotståndstest nu utföras var tredje månad istället för det vanliga manuella jordfelstestet. Tidig upptäckt av överhängande jordfel möjliggör förbättrat förebyggande underhåll, vilket garanterar ökad tillgänglighet av systemet. En skjutbrytare gör det möjligt för användaren att välja den jordade / ojordade styrkretsens driftläge. Modulen uppfyller dock inte kraven för isoleringsövervakningsenheter enligt IEC 61557-8.

Dina fördelar:

  • Automatiserad isolationsresistansmätning
  • Tidig upptäckt av potentiella jordfel
  • Isolationsfelindikering via lysdioder och potentialfri kontakt

Vårt överspänningsskydd och elektroniska specialprodukter

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Överspänningsskydd

WAGOs överspänningsskyddsmoduler skyddar dina elektriska enheter och system på ett tillförlitligt sätt mot alltför stora spänningar för att säkerställa systemets tillgänglighet.

Dina fördelar:

  • Skydda ditt system mot överspänning med WAGOs överspänningsskyddsmoduler
  • Utrymmessparande kompakt design
  • Styr driftskostnaderna genom förebygga dyra och oplanerade driftstopp
  • Förhindra utrustningsfel till följd av överspänning för att erhålla hög driftsäkerhet och lång drifttid
Din kontaktperson på WAGO

Kenneth Höglund

Produktspecialist Interface

Mer information